Arhive etichetă: Tribuna Jurdica

TRIBUNA JURIDICA (JURIDICAL TRIBUNE) – PRIMA REVISTĂ DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA INDEXATĂ ISI THOMSON

Vă informăm că revista Tribuna Jurdică (Juridical Tribune) a fost indexată, în urma muncii ştiinţifice susţinute depuse de conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru în calitate de redactor-şef, în THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST, publicaţia figurând la litera „J” – pozitia 2912 pe http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Alpha=J

Tribuna Juridica

Tribuna Juridica

Revista Tribuna Jurdică (Juridical Tribune) devine astfel prima revistă de ştiinţe juridice din România indexată ISI Thomson.

Revista respectă în prezent cele mai înalte standarde academice, fiind indexată în 15 baze de date internaţionale (ISI Thomson, CEEOL, HEINONLINE, EBSCO, ProQuest, SSRN, DOAJ, RePec, Cabell’s, Ulrichs, Index Copernicus, Vlex, SafetyLit, Scirus, Scipio), şase dintre acestea fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform Anexei 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare): ISI Thomson, CEEOL, HEINONLINE, EBSCO, ProQuest, SSRN. Revista mai este indexată în peste 100 de biblioteci şi cataloage internaţionale, fiind revista de ştiinţe juridice din România cu cel mai ridicat grad de vizibilitate internaţională.

Vă invităm să trimiteţi articolele dumneavoastră în vederea publicării în Revista Tribuna Juridică pe adresa de email: office@tribunajuridica.eu
În vederea redactării articolelor vă rugăm să respectaţi prevederile din Ghidul autorilor care poate fi consultat de aici: http://tribunajuridica.eu/ghidul-autorilor.html

Redactor-şef
Conf. univ. dr. CĂTĂLIN-SILVIU SĂRARU
catalin.sararu@tribunajuridica.eu