Arhive etichetă: legile financiar-contabile

Examenul de consultant fiscal se va desfasura pe 15 noiembrie 2014

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc pe 15 noiembrie, in Bucuresti, se mentioneaza intr-un act normativ care a intrat in vigoare ieri. Potrivit documentului, inscrierile la examen incep astazi si se vor incheia pe 31 octombrie.

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc in Bucuresti la data de 15 noiembrie 2014, se mentioneaza in Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 8/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2014.

Potrivit actului normativ, locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 10 noiembrie 2014.

De asemenea, inscrierile la examen se fac incepand de astazi si pana pe 31 octombrie pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

Conform reglementarilor in vigoare, pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii trebuie sa depuna un dosar de inscriere care va contine urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
  • curriculum vitae;
  • diploma de studii superioare in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
  • carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
  • actul de identitate, in copie;
  • certificatul de cazier judiciar;
  • certificatul de cazier fiscal;
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
  • documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 lei). Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;
  • trei fotografii 2/3 cm.

Candidatii care vor sustine examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent vor trebui sa depuna la inscriere aceleasi documente.

Cine poate participa la examen?

Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

In privinta candidatilor care concureaza pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal asistent, acestia trebuie sa indeplineasca mai putine conditii decat cei care vor sa obtina calitatea de consultant fiscal. Astfel, art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 stabileste ca trebuie intrunite cumulativ aceste conditii:

a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Tematica si bibliografia examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2014 este disponibila AICI.

Sursa: avocatnet.ro