Arhive etichetă: formulare

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat mai multe formulare uzuale in justitie

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si Institutul National al Magistraturii (INM) au lansat, vineri, doua ghiduri practice in materie civila si penala, gratuite, care ofera posibilitatea cetatenilor de a consulta modele de cereri de chemare in judecata si de plangeri sau denunturi.

“Justitia isi doreste si trebuie sa fie mai aproape de cetateni. Scopul ei, pana la urma, este cel de a satisface un interes public: un act de justitie de calitate si indeplinit intr-un termen rezonabil. (…) Mijlocul concret de a obtine satisfactie pentru dreptul incalcat – fie ca este un drept de proprietate, drept la viata privata, un drept legat de familie, de mostenire, de dreptul la integritate fizica si psihica incalcat printr-o infractiune – este cererea de chemare in judecata. Prin cererea de chemare in judecata orice persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturile sau interesele legitime are posibilitatea sa si le valorifice sau sa ceara sa ii fie protejate in justitie”, precizeaza CSM.

273 de formulare uzuale

Cele doua ghiduri ofera, intr-o abordare accesibila, modele de cereri de chemare in judecata atat pentru actiuni cu un grad redus de complexitate, cat si pentru actiuni de o complexitate ridicata (revendicare, partaj de bunuri).
Modelele de cereri de chemare in judecata se pot accesa gratuit pe site-ul CSM sau la adresa dedicata http://www.ghid.csm1909.ro, pe site-ul INM si pe portalul fiecarei instante – .

Judecatorul Mihai Udroiu, consilierul sefului DIICOT, a aratat ca ghidul in materie penala cuprinde actele de baza necesare in cadrul procesului, scrie Agerpres.
El a sustinut ca elaborarea acestui ghid s-a concentrat pe realizarea unui cadru cat mai general care sa reflecte toate conditiile esentiale ale noilor coduri in privinta actelor de sesizare a organelor judiciare, respectiv plangeri – denunturi, in privinta cererilor formulate in cadrul urmarii penale, incepand de la cererile de probatiune pana la cele de recuzare, cererilor efectuate in materia masurilor preventive pana la cele formulate in fata judecatorului de camera preliminare, dar si cele care pot fi formulate in instanta.
Sursa: Jurnalul.ro

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă
– FORMULARE –
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) – sunt utilizate unele formulare standard (formularul de cerere; formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere; formularul de răspuns).
Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C din 29 ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2013 (clickaici pentru download) au fost aprobate formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.
Mai jos puteţi accesa formularul de cerere şi formularul de răspuns, precum şi instrucţiunile de utilizare a acestora.
 Anexa 1 – Formular pentru cerere – utilizat de reclamant (.doc) – download aici

IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de cerere
    1. Instanţa judecătorească
    La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
    2. Identificarea părţilor
    În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.
    Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.
    3. Informaţii privind cererea introductivă
    Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
    Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
    3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.
    3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
    3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.
    3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.
    3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
    4. Detalii privind cererea
    4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.
    4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
    4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
    4.3. Dezbaterea orală
    Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
    Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
   5. Data şi semnătura
    Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
    File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
Anexa 3 – Formular de răspuns – utilizat de pârât (.doc)  – download_aici

IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de răspuns
    1. Împotriva dumneavoastră s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
    Puteţi răspunde cererii reclamantului prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.
    Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
    Răspunsul dumneavoastră trebuie depus la instanţă/trimis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.
    În cazul în care nu trimiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre, în raport cu actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept.
    Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
    Citiţi şi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
    2. Probe
    Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi.
    Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
    3. Dezbaterea orală
    Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de răspuns sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
    Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
    4. Cerere reconvenţională
    În cazul în care doriţi să introduceţi cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
    5. Cheltuieli de judecată
    În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
    6. Alte informaţii
    La această rubrică puteţi rectifica sau completa datele dumneavoastră personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).
    7. Data şi semnătura
    Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.
    File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.

Informații privind formularele europene în materie de somaj

O persoană care a desfăşurat activităţi lucrative şi a fost asigurată pentru şomaj în cel puţin două state membre UE/ SEE poate beneficia de indemnizaţie de şomaj prin cumularea perioadelor de asigurare.
Acordarea indemnizaţiei de şomaj se solicită în statul unde persoana în cauză a avut ultimul loc de muncă, şi nu în statul de origine.
Instituţia din România competentă pentru eliberarea formularelor europene în materie de somaj este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.
Pe teritoriul statelor Uniunii Europene, Spatiului Economic European şi al Elveţiei are competenţă pentru eliberarea formularelor instituţia omoloagă AJOFM.
Formularele europene sunt singurele documente oficiale luate în considerare şi valorificate în vederea aplicării prevederilor referitoare la şomaj ale regulamentelor europene în domeniul securităţii sociale.

Formulare

Până la data de 30 aprilie 2014, instituţiile competente în materie de şomaj din statele membre UE/SEE şi din Elveţia pot continua să utilizeze în paralel atât formularele de tip vechi din seria E 300, cât şi formularele de tip nou, din seria U, respectiv:
– E 301/U1 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj
– E 302 pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domi­ciliul în România aflaţi în întreţinerea şomerului din alt stat membru
– U2, U3 în cazul exportului prestaţiei de şomaj din statul membru care acorda prestaţia în statul membru în care şomerul se deplasează pentru căutarea unui loc de muncă.
Formulare pot fi descarcate de pe pagina http://www.anofm.ro/

Eliberarea formularului necesar se poate solicita fie direct agenţiei judeţene din raza de domiciliu sau reşedinţă, fie ANOFM.

O persoană care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în România poate primi în continuare acest drept chiar dacă se deplasează în alt stat membru pentru a-şi căuta un loc de muncă, cu condiţia să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă la serviciul public de ocupare din statul în care se deplasează. Perioada de acordare a acestui drept este de maximum 3 luni, cu posibilitate de extindere până la maximum 6 luni.

Date statistice

În cursul anului 2012, agenţiile judeţene pentru ocuparea fortei de muncă au eliberat un număr de 5.067 formulare E 301, dintre care cele mai multe au fost emise pentru Italia – 2.328 şi Spania – 2.066. De asemenea, s-au emis 3.464 formulare E 302, majoritatea pentru Spania, prin care se certifică informaţii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de şomaj în aceste state.

În ceea ce priveşte menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj pe perioada în care şomeri ai altor state îşi căută un loc de muncă în România, în anul 2012 s-au înregistrat 189 de cazuri de export al prestaţiilor.
Totodată, s-au înregistrat 11 solicitări privind exportul prestaţiei de şomaj din România în alte state membre.
În perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, au fost eliberate 2.892 formulare E 301 şi 1.501 formulare E 302. În ceea ce priveste exportul prestaţiilor de şomaj, s-au înregistrat 43 exporturi din alte state membre în România şi un număr de 7 exporturi din România în alte state membre.
Sursa: codfiscal.net