Arhive etichetă: finante publice

Examenul de consultant fiscal se va desfasura pe 15 noiembrie 2014

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc pe 15 noiembrie, in Bucuresti, se mentioneaza intr-un act normativ care a intrat in vigoare ieri. Potrivit documentului, inscrierile la examen incep astazi si se vor incheia pe 31 octombrie.

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc in Bucuresti la data de 15 noiembrie 2014, se mentioneaza in Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 8/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2014.

Potrivit actului normativ, locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 10 noiembrie 2014.

De asemenea, inscrierile la examen se fac incepand de astazi si pana pe 31 octombrie pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

Conform reglementarilor in vigoare, pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii trebuie sa depuna un dosar de inscriere care va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
 • carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, in copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
 • documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 lei). Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;
 • trei fotografii 2/3 cm.

Candidatii care vor sustine examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent vor trebui sa depuna la inscriere aceleasi documente.

Cine poate participa la examen?

Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

In privinta candidatilor care concureaza pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal asistent, acestia trebuie sa indeplineasca mai putine conditii decat cei care vor sa obtina calitatea de consultant fiscal. Astfel, art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 stabileste ca trebuie intrunite cumulativ aceste conditii:

a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Tematica si bibliografia examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2014 este disponibila AICI.

Sursa: avocatnet.ro

Proiectul Noului Cod fiscal si al Noului Cod de procedura fiscala

Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site, spre consultare publică, proiectul Legii noului Cod fiscal și al noului Cod de procedură fiscală.

Rescrierea celor două proiecte face parte din procesul complex de modernizare a legislației fiscale, unul dintre obiectivele incluse în Strategia fiscal–bugetară pentru perioada 2013-2015 şi în Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013- 2016.

Modernizarea legislației fiscale, proces amplu care se pregătește în cadrul mai multor grupuri de lucru coordonate de Ministerul Finanțelor Publice, are în vedere următoarele rezultate:

   • claritate și accesibilitate în aplicarea prevederilor Codului fiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor fiscale, precum și a celor privind procedura fiscală;
   • transparență în prezentarea principiilor fiscale, în definirea conceptelor, noţiunilor şi metodelor utilizate în construcţia şi administrarea coerentă a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, reglementate de Codul fiscal, în scopul înţelegerii corecte şi evitării interpretărilor în aplicarea normelor fiscale;
   • îmbunătăţirea echilibrului între drepturile şi obligaţiile contribuabililor, pe de o parte, şi ale organelor fiscale, pe de altă parte;
   • creșterea eficienţei activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale prevăzute de Codul fiscal;
   • scăderea costurilor de administrare a impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal, precum şi a celor de conformare suportate de contribuabili;
   • asigurarea corelării între prevederile noului Cod fiscal şi dispozițiile noului Cod de procedură fiscală, precum şi a corelării cu legislația conexă;
   • simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale.

Rescrierea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală presupune, în principal, reformularea prevederilor actuale, în scopul unei mai bune înțelegeri, eliminarea disfuncționalităților si a eventualelor interpretări neunitare, actualizarea şi reașezarea prevederilor articolelor, respectiv a titlurilor, pentru a răspunde atât cerințelor mediului de afaceri, cât şi cerințelor organelor fiscale.

De asemenea, prin rescrierea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală se urmărește o abordare facilă a legislaţiei fiscale de către contribuabili și o administrare coerentă a sistemului de impozite şi taxe prin care se constituie venituri ale bugetului general consolidat.

„Prin proiectele pe care le propunem astăzi spre consultare publică, creăm premisele asigurării predictibilității sistemului fiscal și continuării consolidării fiscale sustenabile. Răspundem astfel unei mai vechi așteptări a mediului de afaceri, printr-o legislație fiscală mai clară, mai bine structurată, care cuprinde explicațiile necesare și corelează într-o formă integrată modificările fiscale operate în ultimii 10 ani”, a afirmat Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanțelor Publice.

Noul proiect al Codului fiscal a fost elaborat în condițiile în care, de la data adoptării Codului fiscal în decembrie 2003, până în prezent, legea a cunoscut numeroase modificări şi completări determinate de evoluțiile economice și sociale, contextul creat de criza economico-financiară internaţională, aderarea României la Uniunea Europeană etc.

Proiectul noului Cod fiscal pus astăzi în consultare publică este rezultatul discuţiilor purtate în cadrul numeroaselor întâlniri ale grupurilor de lucru și, între modificările incluse, este preluată și o serie de prevederi adoptate de Guvern, fie prin Ordonanțe de urgență, fie prin proiecte de lege transmise spre dezbatere Parlamentului, urmând ca în funcție de rezultatul dezbaterilor parlamentare cu privire la adoptarea acestor acte normative, proiectul să suporte modificările corespunzătoare.

În ceea ce privește proiectul noului Cod de procedură fiscală, structura acestuia a fost, în cea mai mare parte, menţinută având în vedere faptul că atât contribuabilii, cât și organele fiscale din cadrul ANAF și autoritățile administrativ teritoriale, cunosc actuala structură, iar acest fapt facilitează înțelegerea și aplicarea noului proiect. Structura noului Cod de procedură fiscală a fost îmbunătățită în sensul comasării unor titluri/capitole şi introducerii altora. Menționăm unul dintre elementele de noutate ale acestui proiect – Titlul VI. Controlul fiscal, care include prevederi privind regulile de control în scopul impozitării, structurate în șase capitole, între care cinci destinate fiecărui tip de control/verificare, în funcție de obiectivele fiecăruia. Acest titlu include și actualele prevederi privind controlul antifraudă.

Proiectul Codului de procedură fiscală urmărește respectarea principiului rezonabilităţii şi echităţii, ceea ce va conduce la creșterea încrederii între fisc şi contribuabil. În plus, se reglementează posibilitatea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată ale contribuabililor, eliminându-se astfel și o parte dintre barierele birocratice.

Proiectele Codului fiscal și Codului de procedură fiscală rămân deschise dezbaterilor, urmând ca în următoarele luni să fie supuse unei ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesați.
Sursa: Curierulfiscal.ro

Mintea de pe urma: Compensarea operativa a obligatiilor statului cu cele ale creditorilor bugetari

Autor: Ionel BOSTAN

In sfera relatiilor financiare publice apare frecvent cazul existentei obligatiilor reciproce intre stat si unele persoane fizice/juridice. Numarul hotararilor judecatoresti prin care unele institutii, in calitate de reprezentante ale statului sunt obligate la acordarea unor despagubiri, este apreciabil. Neexecutarea acestora in mod voluntar constituie motiv pentru inceperea anevoioaselor si costisitoarelor executari silite. Implicatiile sunt intuibile, afectandu-se, uneori grav, activitatea institutiilor debitoare. Pe de alta parte, nu trebuie neglijat nici faptul ca avem de-a face cu o majorare a cheltuielilor judiciare si de executare. Evident, solutia ar parea simpla: de moment ce in discutie e vorba de obligatii reciproce, certe lichide si exigibile, detinandu-se (de catre stat si diversi) ambele calitati de creditor si debitor, sa se recurga direct si imediat la stingere prin compensare.

Doar ca rigorile impuse de regulile de administrare a bugetului de stat nu permit nici pe departe acest lucru. Mecanismul birocratic presupune existenta unor resurse alocate in contul de cheltuieli pentru a se putea finaliza operatiunea de compensare prevazuta de lege. Iar alocarea efectiva necesita un anumit timp, dincolo de existenta ca atare a resurselor. Realizarea operatiunilor bugetare inerente compensarii, in conditiile in care, printr-o hotarare judecatoreasca se stabileste o obligatie de plata pentru care nu exista la momentul punerii in executare alocatia bugetara necesara, reclama crearea unui mecanism bugetar special. Acesta trebuie sa permita majorarea atat a veniturilor bugetului de stat cu suma supusa compensarii cat si a cheltuielilor institutiilor sau autoritatilor publice, in sarcina carora cad respectivele obligatii. Observam ca in acest spirit au fost gandite si recentele reglementari privind “compensarea de drept a obligatiilor de plata ale Statului Roman, rezultate din hotarari judecatoresti/ arbitrale, pronuntate de instantele nationale/ internationale, cu obligatiile creditorilor/ cesionarilor acestora fata de bugetul de stat”. Regasite in cuprinsul unei OUG privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare (deocamdata in proiect, pe masa Executivului), acestea sunt menite sa rezolve tehnic realizarea compensarilor pentru toate situatiile. Acum scrie simplu si clar (Art.IV, alin.5): “Compensarea se realizeaza prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, venituri din compensarea creantelor din despagubiri si prin creditarea conturilor corespunzatoare de venituri reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri datorate bugetului general consolidat”. Astfel, a trebuit sa treaca zece ani, pentru a adapta o norma la realitatile executiei bugetare. In tot acest timp, cand s-au generat probabil cheltuieli deloc de neglijat prin imposibilitatea realizarii compensarilor, ne-am “impiedicat” de un banal articol (116) din Codul de procedura fiscala, care presupunea (exclusiv) ocolitoarea solutie a operarii pe conturile de venituri ale bugetului de stat.
Sursa: economieonline.ro