Arhive etichetă: drepturi

Bărbaţii care îşi agresează consoartele riscă să stea 7 ani după gratii.

Acest lucru este prevăzut într-un proiect legislativ de modificare a Codului penal, pe care senatorii se pregătesc să-l voteze. Senatorii pregătesc o schimbare fundamentală în Codul penal, care urmăreşte să stopeze violenţa domestică.

Aceştia au decis să reducă de la 90 de zile la 30 de zile perioada de îngrijiri medicale necesare pentru ca procuratura să-l aresteze pe agresor. Potrivit expunerii de motive din proiectul de act normativ, în perioada februarie-decembrie 2014 au fost sesizate peste 9.000 de acte de violenţă împotriva femeilor, iar majoritatea covârşitoare a cazurilor au rămas fără urmări legale. „Din totalul sesizărilor de violenţe, în doar 276 de cazuri au fost înregistrate condamnări.

Acest fapt se datorează şi retragerii plângerilor depuse de victime, care se află sub şantaj şi ameninţare”, se mai arată în expunerea de motive. „Noi am făcut această propunere de modificare legislativă împreună cu o casă de avocatură. Chiar şi 30 de zile ni se pare mult, dar ne-au explicat cei de la Institutul Medico-Legal cum se interpretează diversele forme de răni şi că nu putem cere mai puţin de atât. De exemplu, pentru o fractură este nevoie de până la şase săptămâni de îngrijiri medicale sau mai sunt controalele medicale şi curăţarea rănilor care se consideră îngrijiri medicale.

După ce aceste modificări ale Codului penal vor intra în vigoare, dacă femeia agresată depune plângere şi înregistrează 31 de zile de îngrijiri medicale, procuratura se autosesizează şi trece la arestarea agresorului, indiferent că femeia îşi retrage plângerea sau nu. Atunci, statul consideră că viaţa ei este pusă în pericol şi acţionează în numele victimei, iar agresorul riscă până la 7 ani închisoare pentru că pedeapsa se majorează dacă este implicat un membru al familiei. Este vorba, până la urmă, de coerciţie. Atât timp cât ştii că nu eşti pedepsit, nu-ţi pasă, dar dacă ştii că rişti ani buni de închisoare, te gândeşti de două ori înainte de a comite acte de violenţă. La 90 de zile, oamenii stăteau relaxaţi”, ne-a declarat Simona Voicescu, preşedinta Asociaţiei „Necuvinte”, iniţiatoarea proiectului legislativ.

Plângerea iniţială a victimei, esenţială Preşedinta Asociaţiei „Necuvinte” ne mai spune că este foarte important ca femeile agresate să depună plângere. „Din păcate, este esenţial ca victima să depună plângere. Noi încercăm să le explicăm tuturor că fără să ceară ajutor nu le poate ajuta nimeni, chiar dacă este neplăcut şi sistemul este anevoios. Noi, ca asociaţie, nu putem interveni cu forţa în viaţa unui om. Majoritatea îmi spun că îşi duc crucea, dar eu nu mai suport să aud acest lucru, sunt nişte drepturi care trebuie respectate, violenţa este prevăzută în Codul penal”, a afirmat Simona Voicescu.

Sursa: http://infoalert.ro

Indemnizatia de somaj 2015

Indemnizatia de somaj este o compensatie partiala a veniturilor unei persoane asigurate, ca urmare a pierderii locului de munca, sau a veniturilor absolventilor din invatamant care nu s-au putut angaja. Aceasta este acordata in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Conform actului normativ, persoanele care pot beneficia de ajutorul de somaj sunt:

cele carora le-au incetat raporturile de munca/serviciu din motive ce nu le pot fi reprosate;
cele care au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta (ISR), care in prezent este de 500 de lei;
cele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care ulterior au redobandit capacitatea de munca si n-au reusit sa se incadreze in munca;
cele carora le-au incetat raporturile de munca/serviciu, din motive ce nu le pot fi reprosate, in perioada in care acestea erau suspendate;
cele in cazul carora reintegrarea in munca (prin hotarare judecatoreasca definitiva) nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
absolventii institutiilor de invatamant (care au cel putin 16 ani) care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire n-au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap (care au cel putin 16 ani) care n-au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.
De asemenea, mai pot sa obtina indemnizatia de somaj cei carora le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator – din motive ce nu le pot fi reprosate –, cei carora le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti/alesi si cei carora le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj.

Ajutorul de somaj se poate obtine dupa efectuarea unui stagiu de cotizare de cel putin 12 luni

Pentru a primi indemnizatia de somaj, nu este de ajuns ca o persoana sa se afle in una dintre situatiile expuse mai sus.

Concret, somerii trebuie sa indeplineasca si anumite conditii cumulative, dupa cum urmeaza:

sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni de dinaintea datei la care isi inregistreaza cererea;
sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea ISR;
sa nu indeplineasca conditiile de pensionare;
sa fie inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
In cazul absolventilor institutiilor de invatamant si ai scolilor speciale, stagiul de cotizare anterior nu este necesar.

Atentie! Daca o persoana a avut contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat.

In ceea ce priveste actele necesare pentru a cere ajutorul de somaj, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, acestea sunt urmatoarele:

actul de identitate (original);
actele de studii si de calificare (original + copie);
adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea ISR.
In plus, in functie de situatia solicitantului, este nevoie si de unele documente suplimentare, asa cum se detaliaza pe site-ul ANOFM.

De cand se acorda indemnizatia de somaj

In functie de situatia solicitantului, ajutorul de somaj se acorda de la data:

incetarii raporturilor de munca/serviciu;
incetarii mandatului pentru care a fost numit/ales;
expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
incetarii calitatii de membru cooperator;
incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
incetarii motivului pentru care a fost pensionat;
incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca/serviciu;
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj;
expirarii perioadei de 60 de zile, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant;
absolvirii scolii speciale.
Singura conditie este ca cererea sa fie inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in cel mult zece zile de la momentul la care solicitantul devine somer. Daca nu este respectat acest termen, indemnizatia se acorda de la momentul inregistrarii cererii.

Atentie! Solicitarea ajutorului poate fi facuta in maximum 12 luni de la momentul la care persoana in cauza devine somera.

Conform Legii nr. 76/2002, indemnizatia de somaj se acorda pe perioade diferite, in functie de stagiul de cotizare, astfel:

sase luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
noua luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel putin cinci ani;
12 luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.
Referitor la suma lunara de bani pe care o primesc somerii, aceasta este stabilita, de asemenea, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

75% din valoarea ISR pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
75% din valoarea ISR plus o suma calculata prin aplicarea – asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare – unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare: 3% pentru cei cu un stagiu de cotizare de cel putin trei ani; 5% pentru cei cu un stagiu de cel putin cinci ani; 7% pentru cei cu un stagiu de cel putin zece ani; 10% pentru cei cu un stagiu de cel putin 20 de ani.
Atentie! Absolventii institutiilor de invatamant si ai scolilor speciale primesc, pe o perioada de sase luni, un ajutor de somaj in valoare de 250 de lei.

Ce obligatii au somerii

Persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj au si anumite obligatii fata de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate.

Astfel, in vederea primirii de sprijin pentru incadrarea in munca, acestea trebuie sa se prezinte lunar la agentie, in baza programarii sau de cate ori le este solicitat acest lucru.

De asemenea, somerii trebuie sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala ale agentiei si, totodata, sa-si caute un loc de munca in mod activ.

O alta obligatie este aceea de a comunica agentiei, in cel mult trei zile, orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea indemnizatiei de somaj.

In fine, in cazul aparitiei starii de incapacitate temporara de munca, in 24 de ore de la acordarea concediului medical, somerii trebuie sa instiinteze in scris agentia cu privire la acest lucru si la datele de identificare, numele medicului prescriptor si unitatea in care lucreaza acesta.

Sursa: avocatnet.ro