Arhive etichetă: Drept procesual civil

Curs intensiv de pregatire pentru examenul de admitere in INM si Magistratura 2016

Cursul Intensiv de Pregatire pentru Examenul de Admitere in INM si Magistratura este un curs complet si complex care are ca obiectiv principal pregatirea pentru sustinerea concursului de admitere la INM si Magistratura. Cursul se desfasoara pe parcursul a 6 weekend-uri si acopera toate probele de concurs: Drept Civil, Drept Procesual Civil, Drept Penal, Drept Procesual Penal, Proba de Interviu si Rationament Logic, fiind organizat in asemenea masura incat sa te ajute sa intelegi modul de solutionare al subiectelor din sesiunile anterioare si legislatia in vigoare, pentru a putea rezolva subiectele de anul viitor fara a intampina greutati.

Cursul este sustinut de cei mai buni magistrati de cariera cu o bogata experienta in practica judiciara, fosti lectori ai Institutului National al Magistraturii, cadre universitare cu indelungata activitate de pregatire a juristilor, practicieni in psihologie avansata, pentru a acoperi complet tematica examenului de admitere la INM si Magistratura, dar si pentru a te ajuta sa iti consolidezi increderea in tine si stapanirea de sine in cadrul unui examen atât de complex: Lectorii ce vor sustine aceste cursuri au o vasta experienta in ceea ce priveste examenul de admitere in INM si Magistratura, si te vor pregati pentru dificultatile din subiecte care te pot depuncta.

Obiectiv curs

 • Un program de studiu complet care te va ajuta sa te pregatesti pentru examenul de Magistratura si INM
 • O perspectiva clara asupra probelor de examinare: proba juridica, cea de rationament logic si interviu
 • Evaluarea si autoevaluarea pe tot parcursul pregatirii
 • Recapitularea activa a materiilor de curs
 • Intelegerea modului de elaborare a grilelor de concurs
 • Dezbaterii, studii de caz, aplicatii pe baza grilelor de concurs ale sesiunilor de admitere anterioare
 • Sfaturi si tehnici de la profesori/experti renumiti pentru a-ti imbunatati aptitudinile teoretice si practice pentru sustinerea examenului
 • Deprinderea tehnicilor de abordare si solutionare a diferitelor tipuri de exercitii corespunzatoare fiecarei parti a examenului de Magistratura si INM (grile, intrebari deschise, etc.).

Structura cursului intensiv de pregatire pentru examenul de admitere in INM si Magistratura
Cursul se desfasoara pe durata a 6 weekend-uri cumuland in total un numar de 130 de ore intensive de curs, structurate in asa fel incât sa iti ofere cea mai buna pregatire pentru examenul de admitere si sa corespunda cerintelor concursurilor pentru admiterea la INM si Magistratura organizate in ultimii doi ani.

In ultimul weekend va fi simulat examenul de admitere la INM si Magistratura astfel incât, la final, vom putea analiza experienta ta de la examen si vei primi o evaluare personalizata. Aceasta simulare este o parte importanta a pregatirii pentru examen. Nu vom testa numai cunostintele teoretice, ci si comportamentul indiviului in ansamblu, când acesta este pus intr-o situatie de importanta majora pentru el.
Impreuna cu dna dr. psiholog Ruxandra Folostina, vei invata cum sa fii in cea mai buna forma a ta la examen pentru a putea sa faci performanta si sa reusesti sa exprimi toate cunostintele pe care le-ai acumulat in decursul pregatirii tale. Aceasta parte din curs este introdusa recent si te va ajuta sa eviti stresul si emotiile survenite in urma unei astfel de evaluari. Cu ajutorul unor astfel de metode vei putea da un randament maxim la examen.

Inscrieri in limita locurilor disponibile. Completeaza formularul AICI

Curs intensiv de pregatire pentru examenul de admitere in INM si Magistratura 2016

Curs intensiv de pregatire pentru examenul de admitere in INM si Magistratura 2016

CSM. Aviz favorabil a proiectului privind modificarea NCPC

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedura Civila. AICI DOCUMENTUL
Sursa: Consiliului Superior al Magistraturii

Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii in perioada 1 iulie – 7 octombrie 2014

Prin Hotararea nr. 721/18 iunie 2014 a Plenului Consiliului Superior aI Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin Institutul National al Magistraturii, la Bucuresti, in perioada 1 iulie – 7 octombrie 2014 a concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditine prevazute de art. 12 – 15 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, modificata si completata si ale Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.439/15 iunie 2006, modificata si completata, astfel:

 •     31 august 2014 proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor juridice la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal;
 •     14 septembrie 2014 – test de verificare a rationamentului logic;
 •     26 septembrie – 5 octombrie 2014 – sustinerea interviului

Concursul se organizeaza pentru ocuparea unui numar de 160 locuri de auditori de justitie. Din cele 160 de locuri de auditori de justitie, 80 sunt alocate pentru ocuparea functiei de judecator si 80 pentru ocuparea functiei de procuror. La finalizarea prirnului an de studii auditorii de justitie vor opta, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror, conform dispozitiilor art.16 alin.3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a fi admis la Institutul National al Magistraturii orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. 2 lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a conditillor privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. 2 lit. c) din aceeasi lege. respectiv:
a) are cetatenia romana, are domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept.;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaste limba romana;

Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 14 alin. 2 lit. e din Lezea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic, si a conditiei de a se bucura de o buna reputatie prevazuta la art. 14 alin. 2 lit. c) din aceeasi lege se efectueaza dupa data afisarii rezultatelor finale.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii, respectiv pana la data de 22 iulie 2014.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere,in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;

Taxa de inscriere, in cuantum de 400 RON, se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inserierea.

Examinarea candidatilor se va face in doua etape. Prirna etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. test de verificare a cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe, tip grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare din urmatoarele materii:

 •     drept civil
 •     drept procesual civil
 •     drept penal
 •     drept procesual penal

Lucrarile se noteaza cu “admis” sau “respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza un punct. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.
2. un test — grila de verificare a rationamentului logic prin rezolvarea unui test griIa care cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs, ale caror raspunsuri nu se puncteaza.
La testul grila de verificare a rationamentului logic participa numai candidatii declarati admisi la testul grila de verificare a cunostintelor juridice.

Lucrarile se noteaza cu “admis” sau “respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie raspunda corect la minimum 30 de intrebari din cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza.
Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la cele doua probe in raport cu urmatoarea pondere: 70% – testul grila de verificare a cunostintelor juridice, 30% – testl grila de verificare a rationamentului logic. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita dublului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100.

Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapa consta in sustinerea unui interviu care consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia,
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.

Analiza prevazuta la lit.a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere la aprecierea interviului.
Sunt declarati admisi la acesta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.

Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%.
Conform art. 26 alin. 2 din. regulament clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs.
Departajarea candidatilor cu note egale se face in conformitate cu dispozitiile art. 26 din regulament.

Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii in perioada 1 iulie – 7 octombrie 2014 (data publicarii: 1 iulie 2014)

Sursa: juristpedia.ro

Noutati editoriale Hamangiu – Drept procesual civil

Drept procesual civilEditura Hamangiu

coperta-drept-procesual-civil-boroi-2013__31777_stdAutor: Gabriel Boroi, Gabriela Raducan, Mirela Stancu
Data aparitiei: 30 Noiembrie 2013

Lucrarea cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, realizata atat din perspectiva teoreticianului, cat si a practicianului, in contextul intrarii in vigoare la data de 15 februarie 2013 a noului Cod de procedura civila, reglementare cu implicatii majore asupra activitatii intregului sistem judiciar.

Structurat in trei parti (Partea generala, Judecata si Executarea silita), cursul trateaza probleme de interpretare si corelare a noilor dispozitii legale si ofera solutii celor care le aplica, valorificand doctrina si practica judiciara relevante in domeniu.

Limbajul clar si accesibil, abordarea sistematica, integrata, complexa si completa a materiei fac din aceasta carte atat un instrument de cercetare pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, absolvenții care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, cat si un indrumar de referinta pentru practicieni si teoreticieni in corecta aplicare a dreptului procesual civil.

* pretul, numarul de pagini si data aparitiei sunt aproximative

Incep probele scrise pentru admiterea in avocatura 2013

Au inceput probele din etapa a doua admiterii in avocatura, la care pot participa atat cei care candideaza pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, cat si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere in avocatura vor sustine incepand de astazi:

25 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte);
26 septembrie – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
27 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte).

La teste pot participa cei care cei care vor sa dobandeasca titlul de avocat stagiar si care au trecut de prima etapa, care a avut loc pe 16 septembrie 2013 si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Lista celor candidatilor care au fost declarati admisi in urma sustinerii testului de pe 16 septembrie o puteti consulta AICI.

Poziţiile vacante de student-doctorand propuse spre ocupare

Universitatea Bucureşti- Facultatea de Drept
Admitere studii universitare de doctorat an universitar 2013-2014
Poziţiile vacante de student-doctorand propuse spre ocupare şi Tematica şi bibliografia orientativă
Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Şcolii doctorale.
Candidaţii trebuie să aibă în vedere cunoaşterea legislaţiei la zi, precum şi tematica şi bibliografia orientativă AICI