Arhive etichetă: bugetari

Examenul de consultant fiscal se va desfasura pe 15 noiembrie 2014

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc pe 15 noiembrie, in Bucuresti, se mentioneaza intr-un act normativ care a intrat in vigoare ieri. Potrivit documentului, inscrierile la examen incep astazi si se vor incheia pe 31 octombrie.

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc in Bucuresti la data de 15 noiembrie 2014, se mentioneaza in Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 8/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2014.

Potrivit actului normativ, locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 10 noiembrie 2014.

De asemenea, inscrierile la examen se fac incepand de astazi si pana pe 31 octombrie pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

Conform reglementarilor in vigoare, pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii trebuie sa depuna un dosar de inscriere care va contine urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
  • curriculum vitae;
  • diploma de studii superioare in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
  • carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
  • actul de identitate, in copie;
  • certificatul de cazier judiciar;
  • certificatul de cazier fiscal;
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
  • documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 lei). Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;
  • trei fotografii 2/3 cm.

Candidatii care vor sustine examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent vor trebui sa depuna la inscriere aceleasi documente.

Cine poate participa la examen?

Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

In privinta candidatilor care concureaza pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal asistent, acestia trebuie sa indeplineasca mai putine conditii decat cei care vor sa obtina calitatea de consultant fiscal. Astfel, art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 stabileste ca trebuie intrunite cumulativ aceste conditii:

a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Tematica si bibliografia examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2014 este disponibila AICI.

Sursa: avocatnet.ro

Legile de amnistiere fiscala a bugetarilor, pensionarilor si mamelor au fost promulgate

Preşedintele Traian Băsescu semnat, marţi, decretele de promulgare a legilor de amnistiere fiscală a pensionarilor şi mamelor şi legea prin care s-a extins amnistierea fiscală de la personalul din învăţâmânt la toţi bugetarii care au obţinut venituri nelegale conform Curţii de Conturi.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Administraţia Prezidenţială, preşedintele Traian Băsescu a semnat, marţi, decretele pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, decretul pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

În 9 septembrie, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectele privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi mamelor

În plus, Camera Deputaţilor a adoptat modificarea făcută de Senat la Legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, prin care s-a extins amnistierea fiscală de la personalul din învăţâmânt la toţi bugetarii care au obţinut venituri de natură salarială constatate a fi nelegale prin rapoartele Curţii de Conturi sau alte instituţii de control, aceştia fiind exoneraţi de la restituirea sumelor.

În luna iulie, preşedintele Traian Băsescu retrimitea Parlamentului legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, care prevedea exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care personalul încadrat în unităţile de învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan (judeţul Hunedoara) trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori, drept consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control.

Potrivit cererii de reexaminare, modalitatea de stabilire a domeniului de aplicare a acestui act normativ era de natură să confere caracter individual legii, întrucât aceasta nu se aplica la un număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcţie de încadrarea lor în ipoteza normei, ci într-un singur caz, respectiv personalului încadrat în unităţile de învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan.

Sursa: zf.ro