Arhive etichetă: Bucuresti

DIICOT organizează la începutul lunii iunie interviuri pentru douăsprezece posturi de procuror

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dat un comunicat prin care a transmis că va organiza în zilele de 3 și 4 iunie 2014 interviuri în vederea ocupării a douăsprezece posturi de procuror, în conformitate cu art. 75 alin (4) și (5) din Legea 304/2004. Cererile de înscriere ce urmează a fi depuse până la data de 26 mai 2014 trebuie să fie însoțite de un referat de apreciere în legătură cu activitatea profesionala, un curriculum vitae, precum și de o mapă conținând lucrări reprezentative.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a comunicat organizarea la începutul lunii iunie, respectiv zilele de 3 și 4, de interviuri pentru ocuparea a douăsprezece posturi vacante de procuror. Șase dintre posturile vacante există în cadrul Structurii centrale, iar restul sunt la Structurile și Birourile teritoriale din București, Pitești, Brașov, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Timișoara.

Cererile de înscriere la interviu trebuie adresate procurorului șef al DIICOT și vor conține: nume, prenume, unitatea în cadrul căreia candidatul își desfășoară activitatea, vechimea în funcția de procuror, mențiunea conform căreia acesta nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani, calificativul “foarte bine” obținut la ultima evaluare, precum și opțiunile candidatului în funcție de posturile oferite.

Cererile urmează a fi înaintate până în ziua de 26 mai 2014 la Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională, și trebuie să fie însoțite de un referat ce cuprinde note privitoare la activitatea profesională și la conduita procurorului, un CV, precum și o mapă alcătuită din lucrări considerate a fi reprezentative pentru activitatea desfășurată până în prezent.

Interviurile se vor desfășura cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 75 alin (4), (6) și (7) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările i completările ulterioare. Locația va fi sediul Structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Tematica a fost publicată pe site-ul DIICOT.

sursa:www.eurojust.ro

Concurs de admitere la Scoala Nationala de Grefieri

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in sedinta de saptamana trecuta organizarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri. Astfel, conform calendarului de desfasurare a concursului, propus de Scoala Nationala de Grefieri si Directia resurse umane si organizare din cadrul CSM, concursul va avea loc in Bucuresti, pe data de 11 mai 2014.

Plenul CSM a mai stabilit un numar de 140 de locuri de grefier cu studii superioare juridice scoase la concurs, sub rezerva suplimentarii si a finantarii lor. Dintre acestea:

– 90 de locuri pentru instantele judecatoresti;
– si 50 de locuri pentru parchete.

De asemenea, in cadrul sedintei CSM au fost aprobate tematica si bibliografia pentru concurs, precum si taxa de inscriere la concurs, in cuantum de 400 lei.

Saptamana trecuta Plenul CSM a mai decis inaintarea la Ministerul Justitiei si PICCJ a solicitarii de asigurare a suplimentarii si finantarii posturilor de personal auxiliar de specialitate, la momentul repartizarii absolventilor Scolii Nationale de Grefieri care vor fi admisi la concursul din 11 mai 2014.

Sursa: avocatura.com

Înfiinţarea tribunalelor specializate pe societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă aprobată de Senat

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, proiect prin care se creează posibilitatea legală pentru înfiinţarea unor tribunale specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă.

„Vreau să mulţumesc membrilor Parlamentului pentru această decizie, pentru rapiditatea cu care au examinat şi aprobat acest proiect de Lege. Sper că în cel mai scurt timp această Lege să fie promulgată de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial, astfel încât să existe cadrul legal necesar pentru a se trece la înfiinţarea efectivă a unor instanţe specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă. Încă de la preluarea mandatului am subliniat importantă pe care trebuie să o acordăm mediului de afaceri, iar un astfel de tribunal specializat la nivelul Municipiului Bucureşti este un ajutor acordat atât comunităţii de afaceri cât şi justiţiabililor în general. Cauzele între profesionişti vor fi judecate de magistraţi specializaţi, degrevaţi de alte obligaţii şi, sperăm, într-un timp cât mai scurt, iar această reducere a numărului de dosare pe judecător va însemna şi eficientizarea activităţii Tribunalului Bucureşti”, a declarat ministrul justiţiei.

 Proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară a fost aprobat, la propunerea Ministerului Justiţiei, de Guvernul României în şedinţa din 11 septembrie 2013.

 În cadrul expunerii de motive se arată că în prezent, din punct de vedere legal, există temeiul juridic al funcţionării tribunalelor specializate în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, însă modificările succesive aduse legislaţiei în materie au dus la crearea unor lacune de reglementare care nu pot fi acoperite decât printr-o modificare la nivel de lege.

 Art. 37 alin. (2) din Legea 304/2004 prevede că „tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţa de judeţ”. Acestea pot funcţiona, astfel cum prevede art. 36 alin. (3), în următoarele domenii: cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială şi în alte domenii”.

 Potrivit alin. (3) al art. 37, „tribunalele specializate preiau cauzele de competenţă tribunalului în domeniile în care se înfiinţează”.

 În temeiul art. 142 din lege, „datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii”.

 Faţă de dispoziţiile de mai sus, rezultă că tribunalele specializate sunt înfiinţate în bază legii, funcţionând în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, urmând că prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, să se stabilească în mod concret judeţele şi localităţile unde acestea încep efectiv să funcţioneze, în funcţie de condiţiile concrete de infrastructura (sediu, personal, alte condiţii materiale şi financiare pentru funcţionare existenţe la un anumit moment).

 În ceea ce priveşte stabilirea competenţei tribunalelor specializate însă, respectiv care sunt domeniile prevăzute de lege ce trec din competenţă tribunalului de drept comun în competenţă tribunalului specializat, textele legale sunt lacunare, neprevăzând actul subsecvent prin care această competenţă este preluată (ordinul ministrului justiţiei stabileşte expres doar la „datele” şi „localităţile” unde vor funcţiona tribunale specializate). De asemenea, legea nu face nicio referire la denumirea tribunalului specializat.

Sursă: Ministerul Justiţiei, Senatul României

Admitere barou 2013 – vizualizare lucrari – candidati respinsi

În atenţia candidaţilor declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013

 Urmare cererilor depuse de un număr de candidaţi declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013, privind vizualizarea lucrărilor de la proba teoretică şi cu caracter aplicativ care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013, vă informăm că urmează a fi decisă perioada în care această procedură poate fi realizată.

În acest scop, precizăm că termenul de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor este până la data de 01 noiembrie 2013, orele 20.00. Cererile pot fi transmise şi prin fax: 021/3301297 sau email: office@inppa.ro.

După această dată va fi anunţată pe site-ul INPPA intervalul de timp în care candidaţii îşi pot vizualiza lucrările, la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Director INPPA
Av. Traian Briciu

Sursa: http://www.inppa.ro

Rezultate finale admitere INM

In data de 2 octombrie 2013 au fost publicate rezultatele finale pentru admiterea la INM.

CSM a scos la concurs anul acesta 200 de locuri.

Mult succes noilor auditori in justitie!

Sursa: http://www.inm-lex.ro

Admitere Barou – Proba II, Subiecte si bareme

Publicãm subiectele şi baremele la probele scrise din zilele de 25, 26 si 27 septembrie 2013 susţinute la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal, Drept civil si Drept procesual civil si Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

 

Sursa: http://www.inppa.ro

Incep probele scrise pentru admiterea in avocatura 2013

Au inceput probele din etapa a doua admiterii in avocatura, la care pot participa atat cei care candideaza pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, cat si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere in avocatura vor sustine incepand de astazi:

25 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte);
26 septembrie – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
27 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte).

La teste pot participa cei care cei care vor sa dobandeasca titlul de avocat stagiar si care au trecut de prima etapa, care a avut loc pe 16 septembrie 2013 si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Lista celor candidatilor care au fost declarati admisi in urma sustinerii testului de pe 16 septembrie o puteti consulta AICI.

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru promulgarea legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnata cu FMI

Site-ul Administratiei prezidentiale a publicat lista decretelor semnate luni, 23 septembrie a.c. de catre Presedintele Romaniei.

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti, la 12 septembrie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicita prelungirea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat in vigoare prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011;
• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013;
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Comercial intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012;
• Decret privind acreditarea domnului Victor Mircea in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Libaneza;
• Decret privind numirea doamnei Iustina Macovei in calitatea de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani;
• Decret privind numirea domnului George Stanica in calitatea de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani.

ADMITERE BAROU – Rezultate la proba eliminatorie

S-au publicat rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013.

– Rezultatele la nivel national –

Centrul de examen Braşov

Centrul de examen Bucureşti

Centrul de examen Cluj-Napoca

Centrul de examen Craiova

Centrul de examen Galaţi

Centrul de examen Iaşi

Centrul de examen Timişoara

Baremul pentru Drept procesual penal a fost modificat in unanimitate de comisie in urma contestatiilor astfel:

În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor
la baremul de evaluare la testul tip grilă, se admite contestaţia la
următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal”: Grila 1 (67), Grila 2
(78), Grila 3 (80), Grila 4 (75).
În consecinţă, se dispune după cum urmează:
– La întrebarea menţionată mai sus (Grila 1 (67), Grila 2 (78), Grila 3
(80), Grila 4 (75)), se consideră corectă indicarea literei b) ca singură
variantă valabilă de răspuns. În consecinţă, se acordă un (1) punct la
această întrebare numai candidaţilor care au indicat ca variantă de
răspuns litera b).

 

Sursa: http://www.inppa.ro

INPPI: Conferinta Nationala de insolventa – Editia I

Conferinta Nationala de insolventa este organizată de către Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI) cu sprijinul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Aula Magna (Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5).
Evenimentul se va desfasura in zilele de 4 si 5 octombrie 2013.