Arhive etichetă: Bucharest

Noul statut al avocaţilor trece comunicarea cu publicul la “abateri grave”

Uniunea Barourilor (UNBR), organismul care reglementează activitatea avocaţilor din România, a modificat oficial statutul profesiei şi le interzice avocaţilor să publice informaţii financiare proprii, nume de clienţi, chiar şi în situaţia în care aceştia şi-au dat acordul, precum şi orice fel de altă reuşită profesională, inclusiv proiecte derulate cu succes. Restricţiile acoperă aproape în întregime gama de informaţii care ar fi de interes pentru publicul ţintă al pieţei avocaturii.

O hotărâre (Nr. 852 din 14 decembrie) publicată astăzi de UNBR oficializează noile prevederi ale statutului, publicate anterior ca propuneri.

Astfel, textul noului statut precizează că indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

– menţiunile autolaudative sau comparative;

– nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;

– informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;

– furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;

– menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping;

– orice afirmatii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei;

– orice forme de publicitate realizate de către terţi.

”Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte săvârşite în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinară gravă”, se scrie în statut. Sancţiunile pentru abateri disciplinare grave pot lua forma de avertisment sau chiar excluderea din profesie.

Schimbările implementate de UNBR sunt inspirate din sistemul de drept continental european, care este mult diferit de cel folosit în cele mai mari pieţe la nivel global, iar componenta economică a activităţii de avocatură nu a fost luată în calcul prin aceste prevederi.

Comunicarea rezultatelor financare, a proiectelor şi numirea clienţilor care şi-au dat acordul să fie menţionaţi sunt practici frecvente şi fac parte din strategia de comunicare a celor mai mari firme de avocatură din lume, care au sediul principal la Londra sau New York. Publicaţiile care scriu despre aceste pieţe primesc de la avocaţi chiar şi informaţii detaliate în ceea ce priveşte profitul net obţinut de partenerii firmei sau alte elemente care să indice sănătatea economică a firmei. În alte ţări din Europa, însă, firmele nu au voie sau optează să nu facă publice informaţii de acest tip.

Sursa: zf.ro

Calendarul primelor cursuri de formare de mediatori din 2014

Medierea.ro, furnizor autorizat de formare in domeniul medierii, a anuntat programul primelor cursuri de formare initiala de mediatori din 2014. Programate pentru 20 ianuarie, la Bucuresti si 27 ianuarie, la Timisoara, Craiova si Oradea, cursurile beneficiaza de reduceri importante la taxa de inscriere, pentru cei care se programeaza din timp.

Cursul de la Bucuresti se va desfasura in perioada 20 ianuarie – 2 februarie 2014. Pretul cursului este de 4300 de lei, iar pentru cei care vor achita taxa pana la data de 10 ianuarie 2014, se acorda o reducere de 1000 de lei. Detalii aici.

La Timisoara, cursul de formare initiala de mediatori, organizat de Medierea.ro, se desfasoara in intervalul 27 ianuarie – 9 februarie 2014. Pretul cursului este de 3650 de lei, iar pentru cei care vor face plata pana pe 10 ianuarie 2014 se acorda o reducere de 650 de lei. Detalii aici.

Tot in perioada 27 ianuarie – 9 februarie 2014 se organizeaza curs de formare initiala de mediatori la Craiova. Pretul cursului este de 2500 de lei. Detalii aici.

Si la Oradea este programat, in perioada 27 ianuarie – 9 februarie 2014, un curs de formare initiala de mediatori, organizat de Medierea.ro Pretul cursului este de 3650 de lei, iar pentru cei care platesc taxa pana pe 13 ianuarie 2014, se acorda o reducere de 800 de lei. Detalii aici.

In cuantumul taxei de participare sunt incluse suportul de curs, in format tiparit si electronic, examinarea, precum si eliberarea adeverintei dupa promovarea examenului. Viitorii cursanti vor beneficia gratuit de consultanta in vederea alcatuirii dosarului pentru autorizarea ca mediator si pot deveni, la cerere, membri ai Uniunii Nationale a Mediatorilor din Romania.

Cele 80 de ore de curs se desfasoara pe perioada a 14 zile consecutive si cuprind intre 5 si 6 ore de curs efectiv pe zi. Intervalul de desfasurare a cursurilor este 14:00 – 20:00, de luni pana vineri si 9:00 – 14:00, sambata si duminica.

Cursul se adreseaza absolventilor de studii superioare, indiferent de specializare, cu o vechime de minim 3 ani in munca. Este important de stiut ca profesia de mediator nu este o profesie juridica! Cursul se adreseaza persoanelor echilibrate, neconflictuale, dornice sa investeasca in dezvoltarea personala si/sau construirea unei noi cariere. Echipa Medierea.ro ofera consultanta gratuita in domeniul medierii tuturor absolventilor cursurilor sale de formare de mediator, ajutandu-i sa faca cu incredere primii pasi in domeniul medierii.
Cu peste 10.000 de ore de formare si o experienta in mediere cuprinsa in medie intre 5 si 10 ani, echipa Medierea.ro, dinamica si mereu conectata la nevoile cursantilor, va impartasi din experienta si expertiza sa, in fiecare moment al cursului de formare initiala

Sursa: juristpedia.ro

Noua lege a restituirii proprietatilor

Noua lege privind restituirea proprietatilor vine cu o serie de elemente de noutate si stabileste delimitari clare in ceea ce priveste procedura de restituire a bunurilor abuziv confiscate. Apar de asemenea nominalizate un numar de noi institutii responsabile cu punerea in aplicare a procedurilor nou impuse. Prezentam mai jos principalele detalii care schimba perspectiva asupra acestui proces de retrocedare. Prin Legea nr. 165/2013 se reafirma principiul sustinut si prin Legea nr. 10/2001, prin care regula de fundament pentru restituire ramane inapoierea bunurilor in natura. Pentru cazurile in care aceasta procedura este irealizabila este propus un sistem bazat pe acordarea de puncte. Capitolul III al sus-numitei legi introduce aceasta noua modalitate prin care valoarea imobilului va fi calculata dupa un anumit punctaj. Pentru parcurgerea procesului de evaluare se infiinteaza Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor. Aceasta entitate nou introdusa prin recentul cadru legislativ are ca scop luarea unor decizii de validare sau invalidare a masurilor propuse pentru compensarea valorii imobilelor in cauza. Termenul pentru furnizarea deciziilor finale variaza intre 45 si 60 de zile, in functie de actiunea de validare sau respectiv cea de invalidare. Articolul 27 din Legea nr. 165/2013 descrie procedura de concretizare a acestor puncte subliniind necesitatea participarii in cadrul unor licitatii care vor fi o atributie a Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Imobilele introduse in licitatii sunt parte a Fondului naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile. Licitatiile mentionate vor fi organizate incepand cu date de 1 ianuarie 2016.

Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile reprezinta o entitate nou infiintata care este sub administratia Domeniilor Statului. Va acoperi initial terenuri agricole care apartin statului si Agentiei Domeniilor Statului si constituie sursa pentru achitarea masurilor compensatorii. Institutiile publice au posibilitatea de a propune completarea acestui fond cu o serie de imobile, aflate de asemenea in proprietatea statului.

Continuarea articolului AICI
Sursa: avocati-bucuresti.rolegal.com/

Înfiinţarea tribunalelor specializate pe societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă aprobată de Senat

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, proiect prin care se creează posibilitatea legală pentru înfiinţarea unor tribunale specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă.

„Vreau să mulţumesc membrilor Parlamentului pentru această decizie, pentru rapiditatea cu care au examinat şi aprobat acest proiect de Lege. Sper că în cel mai scurt timp această Lege să fie promulgată de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial, astfel încât să existe cadrul legal necesar pentru a se trece la înfiinţarea efectivă a unor instanţe specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă. Încă de la preluarea mandatului am subliniat importantă pe care trebuie să o acordăm mediului de afaceri, iar un astfel de tribunal specializat la nivelul Municipiului Bucureşti este un ajutor acordat atât comunităţii de afaceri cât şi justiţiabililor în general. Cauzele între profesionişti vor fi judecate de magistraţi specializaţi, degrevaţi de alte obligaţii şi, sperăm, într-un timp cât mai scurt, iar această reducere a numărului de dosare pe judecător va însemna şi eficientizarea activităţii Tribunalului Bucureşti”, a declarat ministrul justiţiei.

 Proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară a fost aprobat, la propunerea Ministerului Justiţiei, de Guvernul României în şedinţa din 11 septembrie 2013.

 În cadrul expunerii de motive se arată că în prezent, din punct de vedere legal, există temeiul juridic al funcţionării tribunalelor specializate în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, însă modificările succesive aduse legislaţiei în materie au dus la crearea unor lacune de reglementare care nu pot fi acoperite decât printr-o modificare la nivel de lege.

 Art. 37 alin. (2) din Legea 304/2004 prevede că „tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţa de judeţ”. Acestea pot funcţiona, astfel cum prevede art. 36 alin. (3), în următoarele domenii: cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială şi în alte domenii”.

 Potrivit alin. (3) al art. 37, „tribunalele specializate preiau cauzele de competenţă tribunalului în domeniile în care se înfiinţează”.

 În temeiul art. 142 din lege, „datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii”.

 Faţă de dispoziţiile de mai sus, rezultă că tribunalele specializate sunt înfiinţate în bază legii, funcţionând în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, urmând că prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, să se stabilească în mod concret judeţele şi localităţile unde acestea încep efectiv să funcţioneze, în funcţie de condiţiile concrete de infrastructura (sediu, personal, alte condiţii materiale şi financiare pentru funcţionare existenţe la un anumit moment).

 În ceea ce priveşte stabilirea competenţei tribunalelor specializate însă, respectiv care sunt domeniile prevăzute de lege ce trec din competenţă tribunalului de drept comun în competenţă tribunalului specializat, textele legale sunt lacunare, neprevăzând actul subsecvent prin care această competenţă este preluată (ordinul ministrului justiţiei stabileşte expres doar la „datele” şi „localităţile” unde vor funcţiona tribunale specializate). De asemenea, legea nu face nicio referire la denumirea tribunalului specializat.

Sursă: Ministerul Justiţiei, Senatul României

Conferinta nationala „Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice”

Pe 8 noiembrie va avea loc la Brasov cea de-a saptea editie a Conferintei nationale „Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice„.

Banner-Achizitiile-publice-in-Romania-300x250-50kb1La fel ca si la editiile precedente, evenimentul va beneficia de prezenta unor invitati de marca, precum Eugen Teodorovici (Ministrul Fondurilor Europene), reprezentanti ai ANRMAP, Dominic Dumitru (Director General UCVAP), Adela Voicu (Sef serviciu – Serviciul Autorizare POR), Florentina Dragan (consilier de solutionare si membru in colegiul CNSC), Corneliu Burada (expert achizitii publice), Violeta Stefanescu si Cezarina Falan (experti consultanti ai firmei organizatoare, TSI Consultanta & Training).

In lumina modificarilor preconizate ale legislatiei achizitiilor publice, atat pe plan european, cat si national, a asumarii propriilor greseli de catre statul roman si suportarea de la bugetul de stat a anumitor corectii financiare aplicate beneficiarilor de fonduri europene din cauza erorilor comise de ANRMAP (in validarea documentatiei de atribuire) si UCVAP, conferinta isi propune sa abordeze teme de mare actualitate, precum debirocratizarea sistemului achizitiilor publice, situatia achizitiilor derulate de beneficiarii privati de fonduri europene, aspecte nevralgice legate de achizitia directa si de modul de calcul al cheltuielilor diverse si neprevazute, cu accent pe competentele autoritatilor cu rol determinant in domeniu: ANRMAP, UCVAP, CNSC, Ministerul Fondurilor Europene.

Va confruntati cu hatisul legisaltiv si cu problemele generate de aplicarea in practica a normelor in domeniu? Derulati achizitii publice in cadrul proiectelor cofinantate din fornduri europene? Sunteti ofertanti si nu stiti cum sa faceti fata anumitor cerinte sau solicitari ale autoritatii contractante?

In cadrul evenimentului „ Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice” vor fi prezentate si discutate noile directii de actiune in domeniul achizitiilor publice, unde invitatii vor raspunde intrebarilor adresate din public, punctual si concret.

Detalii si inscrieri la conferinta AICI

UNEJ. Admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității joi, 17 octombrie 2013, anunțul privind organizarea examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică. Acesta va avea loc în data de 21 noiembrie 2013, la București.

Camerele Executorilor Judecătorești vor oferi informații detaliate cu privire la examen.

 

Sursa: http://www.unej.ro

Bursele Boştina

BOŞTINĂ & ASOCIAŢII a anunțat miercuri, 16 octombrie 2013, că va acorda şi în anul acesta patru burse de merit pentru studenţii din anul III şi anul IV ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti precum şi din cadrul altor universităţi din capitală, premianţi ai Sesiunilor de Comunicări „Bursele Boştină”, programul “Bursele Boştină” ajungând astfel la cea de a VIII-a ediţie. Valoarea unei burse este de 200 de EURO lunar şi se acordă pe perioada anului de învăţământ universitar (octombrie–iunie), informează TopLegal.ro.

Conflictul de muncă: dezbateri teoretice şi practice – 18 octombrie

Facultatea de Drept din Sibiu în colaborare cu Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Administrative organizează a treia ediţie a Conferinţei dedicate dreptului muncii, având ca temă

Conflictul de muncă: dezbateri teoretice şi practice

Facultatea de Drept (Calea Dumbrăvii  nr. 34)

Sibiu, 18 octombrie 2013, ora 9:00

Teme actuale de dezbatere au fost anunţate de către următorii specialişti:

Dr. H. C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista “Dreptul”
Prof. univ. dr. Claudia Ana Costea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, Rector Universitatea Ecologică din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ovidiu Ţinca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Magda Volonciu, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat Avocat SCPA Volonciu şi asociaţii
Conf. univ. dr. Luminiţa Dima, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat NNDKP
Conf. univ. dr. Cristina Roxana Radu, Universitatea din Craiova Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept; judecător Tribunalul Sibiu
Conf. univ. dr. Gabriel Aurelian Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; avocat
Conf. univ. dr. Brînduşa Vartolomei, Academia de Studii Economice din Bucureşti; avocat
Lector univ. dr. Lavinia Onica Chipea, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept
Lector univ. dr. Monica Gheorghe, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, facultatea de Drept
Lector univ. dr. Dana Moţiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; avocat
Lector univ. dr. Ştefan Naubauer, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; avocat
Lector univ. drd. Adrian Popoviciu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Lector univ. dr. Irina Sorica, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept; avocat SCA Voinescu şi asociaţii
Asist. univ. drd. Radu Pătru, Cadru didactic asociat Universitatea „Titu Maiorescu”; Academia de Studii Economice din Bucureşti
Dr. Veronica Voinescu, avocat SCA Voinescu şi asociaţii Bucureşti
Drd. Isabela Delia Popa, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat

Responsabili eveniment:
Conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean, tel. 0723702722, e-mail: tmsib@yahoo.com;
Lector univ. dr. Monica Gheorghe, tel. 0722296129, e-mail:monica.gheorghe@ulbsibiu.ro

Sursa: http://www.juridice.ro

Conferinţa internaţională „Political parties – key factors in the political development of democratic societies” (18-19 octombrie 2013, Sala Stoicescu)

În perioada 18-19 octombrie 2013, cu sprijinul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Ministerul român al Afacerilor Externe şi Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a Consiliului Europei, împreună cu Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR), organizează Conferinţa internaţională „Political parties – key factors in the political development of democratic societies”.

Conferinţa este dedicată statelor din Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, având ca obiectiv transferul de expertiză democratică, inclusiv din partea României, pentru aceste state. Evenimentul este cel de-al 3-lea Atelier Intercultural organizat de Comisia de la Veneţia (cel anterior a avut loc la Marrakech, Maroc, 14-15 mai 2013, cu tema „Noul constituţionalism în lumea arabă”).

Conferinţa are loc în contextul aniversării de către România a 20 de ani de la aderarea, la 7 octombrie 1993, ca membru cu drepturi depline, la Consiliul Europei şi în continuarea implicării active a României în implementarea şi dezvoltarea politicii de vecinătate a organizaţiei de la Strasbourg.

Deschiderea conferinţei va fi făcută de înalţi oficiali români (conducerea Parlamentului României, ministrul român al afacerilor externe, dl. Titus Corlăţean), de Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, dl. conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, de Preşedintele Comisiei de la Veneţia, dl. Gianni Buquicchio, şi şeful departamentului Democratizare al OSCE/ODIHR, dl. Thomas Vennen.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai mediului academic şi politicieni / parlamentari din Algeria, Egipt, Tunisia, Libia, Maroc, Iordania, Liban, Yemen, Palestina, Irak, precum şi experţi români şi străini (ai Consiliului Europei, Comisiei de la Veneţia, OSCE/ODIHR.

Reuniunea va fi structurată pe mai multe sesiuni de lucru având ca teme: Stabilirea şi înregistrarea partidelor politice; Finanţarea partidelor politice; Participarea partidelor politice la alegeri.

De asemenea, pe data de 18 octombrie 2013 (între orele 13,30 şi 14,30, Aula Magna) va avea loc ceremonia de acordarea de către Universitatea din Bucureşti a titlului de Doctor Honoris Causa dlui Gianni Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia.

Conferinţa va fi deschisă pe data de 18 octombrie 2013, la Sala Stoicescu a Palatului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, începând cu ora 9.

Sursa: http://www.unibuc.ro

Rezultate finale admitere BAROU

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

 

Sursa: http://www.inppa.ro