Arhive etichetă: avocat

Invitatie adresata avocatilor bucuresteni

Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 9 iunie 2015, a hotarat constituirea unor grupuri de lucru care sa includa, alaturi de membrii Consiliului, avocati din Baroul Bucuresti care, pe baza de voluntariat, sa contribuie la preluarea initiativelor corpului profesional in vederea asigurarii cresterii eficientei procedurilor administrative si initierii de proiecte destinate avocatilor membri ai Baroului Bucuresti.

In consecinta, Consiliul Baroului Bucuresti adreseaza invitatia oricarui avocat interesat, de a transmite o scrisoare de intentie insotita de CV, in vederea includerii in grupul de lucru aferent unuia dintre resorturile de activitate ale Consiliului, stabilite prin H.C.B.B. nr. 15/02.06.2015, atasata mai jos.

Scrisoarea de intentie si CV-ul vor fi transmise pe adresa de email secretariat@baroul-bucuresti.ro pana la 23 iunie 2015, ora 12.00, spre a fi analizate in cadrul sedintei de consiliu din aceeasi data.

Suplimentar fata de aceasta initiativa, Consiliul invita toti avocatii din Baroul Bucuresti sa transmita orice initiativa care sa urmareasca imbunatatirea activitatii Consiliului si a serviciilor administrative ale baroului, prin accesarea sectiunii dedicate din site-ul baroului„Propuneri si initiative“.

DECAN,
Av. Ion DRAGNE
DETALII AICI

Sursa: http://www.baroul-bucuresti.ro

International Law Office (ILO) premiază pentru prima dată excelența profesională a unui avocat colaborator

Dana Blaer, Avocat Senior în cadrul Țuca Zbârcea & Asociații a primit distincția „Client Choice”/ILO ca urmare a implicării în proiectele firmei în domeniul dreptului societar și comercial. Ea este primul avocat non-partener din România care câștigă un asemenea trofeu.

Prestigiosul ghid internaţional International Law Office (ILO) şi portalul juridic Lexology au făcut publice rezultatele „Client Choice Guide – International”, o amplă analiză a celor mai apreciaţi avocaţi de către consilierii juridici. Studiul a luat în calcul criterii precum calitatea serviciilor prestate, simţul comercial, transparenţa cu privire la onorariile practicate, promptitudinea în comunicarea cu clienţii etc.

Din România, avocata Dana Blaer a fost desemnată câștigătoare unică în categoria Drept societar/Comercial (General Corporate), urmare a opțiunii exprimate de subiecții intervievați. Dana Blaer are o experiență juridică de 11 ani, făcând parte din echipa Țuca Zbârcea & Asociații din anul 2005. Specializată în drept societar și comercial, precum și fuziuni și achiziții și dreptul proprietății intelectuale, ea a fost promovată Avocat Senior în 2013.

Premiul „Client Choice”/ILO este o recunoaștere a aportului Danei în proiecte de anvergură ale firmei: „Această distincție mă obligă și mai mult, este o bucurie și o onoare să fiu inclusă pe lista câștigătorilor din acest an și le mulțumesc pe această cale atât clienților care m-au recomandat, cât și International Law Office (ILO)”, a precizat Dana Blaer.

Avocata din România este singurul colaborator al unei firme de avocatură care a câștigat un asemenea premiu. Potrivit reprezentanților Țuca Zbârcea & Asociații, succesul Danei evidențiază calitățile profesionale remarcabile ale echipei în ansamblu, o echipă de avocați valoroasă și puternică în toate eșaloanele ierarhice.
Trofeul „Client Choice”/ILO ajunge pentru a doua oară la echipa Țuca Zbârcea & Asociații, după ce în 2014 avocata Silvana Ivan a fost recunoscută pentru expertiza în domeniul Pieţelor de Capital, fiind singurul partener din România evidențiat în această arie de practică. În urma sondajului din acest an, șapte avocaţi români au fost desemnaţi câştigători ai Client Choice Award, trofeele fiind acordate în cadrul unei ceremonii în data de 19 februarie la Londra. Potrivit organizatorilor, anul acesta au fost selectaţi 414 avocaţi din 68 de jurisdicţii.

O listă completă a câștigătorilor este disponibilă în ghidul „Client Choice – International 2015” și online la http://www.ClientChoice.com

RIL-uri privind Art. 215 și 431 din Noul Cod de Procedură Penală

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunțat, în ședința din 19 ianuarie 2015, cu privire la două noi recursuri în interesul legii cu privire la Legea 135/2010 –  Noul Cod de Procedură Penală.

Decizia 3/2015

Prin Decizia 3/2015, ICCJ a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală stabileşte că:
„Admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează în cameră de consiliu, fără citarea părţilor, cu participarea procurorului.”

Conținutul art. 431 din Noul Cod de Procedură Penală, astfel cum a fost modificat prin Lege nr. 255/2013 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013:

Art. 431 NCPP

Admiterea în principiu

„(1) Instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
(2) Instanţa, constatând că cererea de contestaţie în anulare este făcută în termenul prevăzut de lege, că motivul pe care se sprijină contestaţia este dintre cele prevăzute la art. 426 şi că în sprijinul contestaţiei se depun ori se invocă dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contestaţia şi dispune citarea părţilor interesate.”

Decizia 4/20150

Prin Decizia 4/2015, ICCJ a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală stabileşte că:
„În cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.”

Conținutul art. 215 din Noul Cod de Procedură Penală, astfel cum a fost modificat prin Lege nr. 255/2013 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013:

Art. 215 NCPP
Conţinutul controlului judiciar
„(1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;
e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;
f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.
(5) Dacă, în cadrul obligaţiei prevăzute la alin. (2) lit. a), s-a impus inculpatului interdicţia de a părăsi ţara sau o anumită localitate, câte o copie a ordonanţei procurorului ori, după caz, a încheierii se comunică, în ziua emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, precum şi celei în a cărei circumscripţie are interdicţia de a se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele de trecere a frontierei.
(6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
(8) În cursul urmăririi penale, procurorul care a luat măsura poate dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice care justifică aceasta, după audierea inculpatului.
(9) Dispoziţiile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii, când judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului sau a inculpatului ori din oficiu, după audierea inculpatului.
(10) Abrogat.
(11) Abrogat.
(12) Abrogat.
(13) Abrogat.
(14) Abrogat.
(15) Abrogat.”

Considerentele celor două decizii nu sunt redactate la această dată. După ce ICCJ va redacta motivarea deciziilor, acestea vor fi trimise spre publicare Monitorului Oficial al Românie

Sursa: legeaz.net

CCR a admis in parte obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarile aduse OUG 115/2013

Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) din Constitutia Romaniei si al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a intrunit miercuri, 14 ianuarie, pentru a solutiona, in cadrul controlului anterior promulgarii, sesizarea formulata de Presedintele Romaniei, Traian Basescu, referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru prorogarea unor termene.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis, in parte, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. IV din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru prorogarea unor termene sunt neconstitutionale.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru.

Argumentatiile retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: infolegal.ro

Christian Bogaru numit Avocatul Anului 2014 de către publicaţia financiară ACQ Londra

Hammond, Bogaru & Asociaţii anunţă că avocatul partener co-fondator Christian Bogaru (foto) a fost distins cu premiul “Avocatul Anului 2014”, distincţie acordată de către publicaţia financiară ACQ Londra, pe baza voturilor cititorilor săi şi a nominalizărilor clienţilor şi colegilor de breaslă.

Avocatul Christian Bogaru a fost implicat pe parcursul anului 2014 în mandate de fuziuni şi achiziţii transfrontaliere, asistând atât clienţi cumpărători cât şi vânzători din sectoare precum industria farmaceutică, energie, servicii IT şi outsourcing, FMCG şi transporturi. Christian Bogaru are o bogată experienţă în drept societar internaţional, coordonând anul acesta numeroase mandate de asistenţă juridică acordată companiilor cu activităţi comerciale în Europa Centrală şi de Est.

Datorită experienţei sale în consultanţă juridică internaţională, avocatul român a fost invitat în 2014 în Orlando, SUA, să vorbească investitorilor şi exportatorilor americani în cadrul celui mai mare eveniment dedicat finanţărilor şi creditelor internaţionale, Congresul Anual al Asociaţiei Naţionale de Managementul Creditelor. În Panelul dedicat oportunităţilor de dezvoltare în Europa Centrală şi de Est, Christian Bogaru a prezentat cadrul legislativ care reglementează relaţiile comerciale în zonă, atât în interiorul UE cît şi cu statele non-membre şi a vorbit despre particularităţile pe care le prezintă accesul pe pieţele est-europene, în special din perspectiva companiilor americane.
“Adevăratul barem al succesului pentru casa de avocatura « Hammond, Bogaru & Asociaţii » îl reprezintă rezultatul în beneficiul clientului şi satisfacţia acestuia. Dar ne bucură nespus şi recunoaşterea venită din partea publicaţiilor cu tradiţie, care monitorizează piaţa de ani buni, mai ales dacă distincţiile sunt oferite pe baza nominalizărilor clienţilor, aşa cum este cazul celor de la ACQ.” a spus Christian Bogaru.

Acest premiu vine ca o recunoaştere a bogatei activităţi profesionale derulate pe parcursul anului 2014, atât a lui Christian Bogaru cât şi a co-fondatorului său Nicholas Hammond şi a echipei de avocaţi pe care o conduce, care contiuă să crească de la an la an şi care se dedică constant promovării investiţiilor străine în România.

ACQ Global premiază reuşitele profesionale, inovaţia şi excelenţa în servicii financiare şi juridice începând din 2008, nominalizările fiind făcute în mod independent de către lideri ai fiecărei industrii în parte, iar căştigătorii fiind desemnaţi prin voturile cititorilor platformei de ştiri ACQ. KPMG, Banca Leumi, Linklaters şi Musat & Asociatii se numără printre câştigătorii anilor trecuţi la diverse categorii.
SUrsa: legalmagazin.ro

MALPRAXIS – Aspecte medicale şi juridice

Conferinţa cu tema MALPRAXIS – aspecte medicale şi juridice, 25 noiemnrie 2014,  îşi propune să creeze o platformă de dezbatere între sistemul medical, pacienţi, avocaţi experţi în drept medical şi asigurători.
Organizatorii doresc ca evenimentul să genereze propuneri, sugestii şi soluţii care să contribuie la creşterea încrederii pacienţilor în medici şi la o reglementare mai eficientă în acest domeniu.
După cum ştim, pacienţii care consideră că au suferit un prejudiciu cauzat de un medic se pot adresa Comisiilor de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizate la nivelul direcţiilor de sănătate publică din fiecare judeţ şi Bucureşti. Conferinţa MALPRAXIS – aspecte medicale şi juridice ar dori să analizeze procesul ulterior comiterii unui act medical prejudicios din toate perspectivele: cea a fizicianului ce este supus erorii, cea a avocatului care doreşte despăgubirea clientului prejudiciat, cea a autorităţilor ce analizează astfel de cazuri, cea a mediatorului ce poate aplana situaţia de conflict, cea a asigurătorului ce se constituie parte integrantă a procesului.

Agendă

08:30 – 09:30 Înregistrare participanţi şi welcome coffee
09:30 – 11:30 Sesiunea I
11:30 – 12:30 Pauză de cafea
12:30 – 14:30 Sesiunea a II-a
14:30 – 15:30 Business Lunch
15:30 – 17:30 Sesiunea a III-a
17:30 – 18:30 Degustare de vin

Speakeri

Nicolae Bănicioiu, Ministrul Sănătăţii*
•Profesor Dr. Vasile Astărăstoae, Preşedintele Colegiului Medicilor din România
Raed Arafat, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne*
•Dr. Alexandru Brezoescu, Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti Bucureşti
•Dr. Aurelia Graţiela Drăghici– Doctor în ştiinte medicale, Medic primar obstetrică şi ginecologie, Spitalul Regina Maria
•Profesor Dr. Monica Pop – Director, Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Bucureşti*
Nicoleta Grigorescu, Partener, SCA DELEANU&GRIGORESCU
•Dr. Mădălina Georgescu – Medic primar ORL, Audiologie, Spitalul Panduri
•Avocat Roxana Lupu, Lupu&Partners
•Mediator Ion Dedu
•Dr. Mihaela Scheiner – Medic primar neonatologie, şef secţie neonatologie, Spitalul Regina Maria
•Mediator Andreea Răduţ
•Judecător Cristian Danileţ
Marina Cotoşman, Lupu&Partners
•Medic primar pneumolog tabacolog la Institutul Marius Nasta din Bucureşti*
•Reprezentant Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC)
•Reprezentant societate de asigurare* *în curs de confirmare

*în curs de confirmare

Legal Magazin – Revista Profesiilor Liberale

Revista LEGAL MAGAZIN este prima publicaţie care analizează obiectiv piaţa avocaturii de business din România.
Născut din nevoia de a exista un instrument real de lucru, atât pentru societătile de avocatură cât şi pentru mediul de afaceri din România, proiectul LEGAL MAGAZIN cuprinde publicaţia LEGAL MAGAZIN (o revistă premium, cu o frecvenţă de apariţie de o dată la două luni, pentru început, o calitate superioară a hârtiei, poze profesioniste şi un layout modern), site- ul http://www.legalmagazin.ro (actualizat zilnic) şi evenimente de business (LM EVENTS).
Contact
•Best Legal Media & Consulting
•Calea Victoriei nr. 136 sc. B et. 7 ap. 59 sect. 1 Bucureşti
•Mihaela Odică, Sales Manager, tel.: 0740370294, mihaela.odica@legalmagazin.ro
•Mircea Fica, Senior Editor, tel.: 0732.903.216/ 0753.873.869, mircea.fica@legalmagazin.ro
•Emiliana Dovan-Zaharia, Senior Editor, tel.: 0733 944 217, emiliana.dovan@legalmagazin.ro

Lupu & Partners oferă servicii integrate de avocatură, consultanţă fiscală şi mediere, oferind servicii prompte, eficiente şi de o calitate profesională desăvârşită. Structura de 12 departamente specializate în aproape toate domeniile dreptului include o echipă formată din avocaţi, contabili şi specialişti, cu experienţă solidă în domeniul avocaturii de business – corporatiste şi al consultanţei legale, al optimizării şi planificării fiscale, al proprietăţii intelectuale şi concurenţei neloiale, al activităţilor fiduciare, al restructurării financiare şi insolvenţei, al dreptului penal, al achiziţiilor publice.
 Contact
http://www.lupupartners.ro
Roxana Lupu, Managing Partner, lupu.roxana@lupupartners.ro, 0761.82.47.73
Alexandra Constantinescu, Sales Manager, alexandra@lupupartners.ro 0766.05.68.07

Pachetul de carti recomandat pentru admiterea la INM şi pentru examenul de admitere în profesia de avocat/definitivat în profesie

În contextul modificărilor legislative majore din ultimii ani şi al necesitătii unei pregătiri corespunzatoare a candidaţilor pentru susţinerea concursului de admitere la INM , a concursului de admitere directă în magistratură pentru cei cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, pentru examenul de admitere în profesia de avocat şi definitivat în profesie, Libraria Avocatura.com, după o riguroasă documentare, a construit un pachet de cărti care fac parte din tematica şi bibliografia acestor examene.

DREPT CIVIL:

I. Partea generală

● Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a 2-a revizuită şi adaugită, Editura Hamangiu, Autori: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu

REDUCERE 10% – 49.50 lei în loc de 55 lei

II. Drepturile reale principale

● Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Autori: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat

REDUCERE 10% – 53.10 lei în loc de 59 lei

SAU

● Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Autor: Corneliu Birsan

REDUCERE 10% – 71.10 lei în loc de 79 lei

III. Teoria generală a obligaţiilor

 Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Conform noului Cod Civil, Editura Universul Juridic, Autori: Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu

REDUCERE 10% – 89.10 lei în loc de 99 lei

IV. Contractele speciale 

● Curs de drept civil. Contracte – ediţia a 2-a revizuită şi adaugită, Editura Hamangiu, Autor: Liviu Stanciulescu

REDUCERE 10% – 58.50 lei în loc de 65 lei

V. Succesiunile (moştenirea)

● Tratat de drept succesoral – Ediţia a III-a Vol. 1. Moştenirea legală. Conform noului Cod civil, Editura Universul Juridic, Autori: Francisc Deak, Romeo Popescu

REDUCERE 10% –  37.80 lei în loc de 42 lei

● Tratat de drept succesoral – Ediţia a III-a, Vol. 2 Moştenirea testamentară. Conform noului Cod civil, Editura Universul Juridic, Autori: Romeo Popescu, Francisc Deak

REDUCERE 10% – 40.50 lei în loc de 45 lei

● Tratat de drept succesoral – Ediţia a III-a. Vol. 3. Transmisiunea şi partajul moştenirii, Editura Universul Juridic, Autori: Romeo Popescu, Francisc Deak

REDUCERE 10% – 27 lei în loc de 30 lei

SAU

● Curs de drept civil. Succesiuni – conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, Autor: Liviu Stănciulescu

REDUCERE 10% – 35.10 lei în loc de 39 lei

DREPT PROCESUAL CIVIL:

● Tratat de drept procesual civil. Vol. I – Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Autor: Ioan Leş

REDUCERE 10% – 152.10 lei în loc de 169 lei

● Tratat de drept procesual civil. Vol. II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internaţional, Editura Universul Juridic, Ed. coord. de: Ioan Leş; Autori: Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei

REDUCERE 10% – 161.10 lei în loc de 179 lei

SAU

● Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, Mirela Stancu

REDUCERE 10% – 121.50 lei în loc de 135 lei

SAU

● Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală – Conform noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Autor: Mihaela Tabarcă

REDUCERE 10% – 134.10 lei în loc de 149 lei

● Drept procesual civil. Vol. II – Procedură contencioasă în faţa primei instanţe. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri special – Conform noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Autor: Mihaela Tabarcă

REDUCERE 10% – 144 lei în loc de 160 lei

● Drept procesual civil. Vol. III. Căile de atac – Conform noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Autor: Mihaela Tabarcă

REDUCERE 10% – 89.10 lei în loc de 99 lei

DREPT PENAL:

I. Partea generală

 Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal – Sinteze şi grile, Editura C.H. Beck, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 10% – 76.41 lei în loc de 84.90 lei

● Fişe de drept penal. Partea generală , Editura Universul Juridic, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 15% – 44.20 lei în loc de 52 lei

II. Partea specială

● Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal – Sinteze şi grile, Editura C.H. Beck, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 10% – 80.91 lei în loc de 89.90 lei

● Fişe de drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 15% – 55.25 lei în loc de 65 lei

DREPT PROCESUAL PENAL:

● Procedură penală. Partea generală – Noul Cod de procedură penală – Sinteze şi grile, Editura C.H. Beck, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 10% – 98.10 lei în loc de 109 lei

● Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală  – Sinteze şi grile, Editura C.H. Beck, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 10% – 89.10 lei în loc de 99 lei

● Fişe de procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura Universul Juridic, Autor: Mihail Udroiu

REDUCERE 15% – 68 lei în loc de 80 lei

Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor şi pentru acomodarea cu modalitatea de examinare:

● Teste grilă – Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Procedură penală, Editura Solomon, Coordonatori: Viorel-Mihai Ciobanu, Mihail Udroiu, Rodica Constantinovici

REDUCERE 20% – 64 lei în loc de 80 lei

Important! Pentru cei ce doresc să se pregatească pentru examenul de admitere în profesia de avocat sau pentru susţinerea examenului de definitivat se adaugă şi materia Organizarea şi Exercitarea profesiei de Avocat.

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT:

● Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Sinteze şi grile. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Ed. coord. de: Ligia Cătuna; Autori: Nicoleta Bedrosian, Blidariu Teodora, Dragoi Lucian, Alexandra Nicola, Iulia Tâmplaru, Tufariu Carmen

REDUCERE 15% – 50.15 lei în loc de 59 lei

ŞI

● Legislaţia profesiei de avocat – actualizată la 8 septembrie 2014, Editura Hamangiu

REDUCERE 10% –13.50 lei în loc de 15 lei

SAU

● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si legislatie conexa. Publicata cu avizul U.N.B.R., Legislatie consolidata – 14 iulie 2014, Editura Universul Juridic

REDUCERE 10% – 12.51 lei în loc de 13.90 lei

Sursa: http://www.avocatura.com

ICCJ: avocatura si medicina pot fi practicate simultan

Pe 14 ianuarie 2014, Curtea Europeană de la Strasbourg (CEDO) a hotărât, printr-o premieră juridică europeană, în Cauza Mateescu v. România, că practicarea profesiei de avocat nu este incompatibilă cu practicarea profesiei de medic. Ca urmare a acestei condamnări, Statul Român trebuie să îşi schimbe legislaţia astfel încât să permită practicarea, simultan, a profesiei de medic şi a celei de avocat, pentru a nu atrage noi condamnări ale CEDO pentru nerespectarea dispoziţiilor Convenţiei Europene.

În esenţă, domnul doctor Mircea Mateescu s-a plâns Curţii Europene cu privire la refuzul autorităţilor Statului Român de a-i permite să practice în acelaşi timp avocatura şi medicina. Acesta a susţinut în faţa Instanţei de la Strasbourg, prin avocatul său, doamna Diana-Elena Dragomir, că se încalcă dispoziţiile Convenţiei Europene fiind obligat să aleagă între practicarea uneia dintre cele două profesii liberale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că autorităţile Statului Român au încălcat Articolul 8 din Convenţia Europeană atunci cand i-au interzis domnului doctor Mircea Mateescu să rămănă în Barou şi să practice avocatura, daca nu renuntă la practicarea medicinei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis vineri, 10 octombrie, cererea de revizuire formulată de domnul doctor Mircea Mateescu împotriva deciziei ICCJ din iunie 2009. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie obligă Baroul Bucureşti si Uniunea Naţională a Barourilor din România să-l înscrie pe domnul doctor Mircea Mateescu în Tabloul Avocaţilor.

Procedura executării silite, modificată în dezavantajul datornicilor: nu va mai trece prin instanţă, ci este atribuită executorilor judecătoreşti

Excutarea silită va deveni sarcina executorilor judecătoreşti, nu va mai fi a instanţelor

După mai bine de un an de la intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, noi prevederi urmează să fie introduse în acest act normativ. Preşedintele a promulgat un act ce aduce numeroase modificări Codului de procedură civilă. Cele mai importante dintre acestea se referă la executarea silită, care nu va mai trece prin instanţă, ci va fi atribuită executorilor judecătoreşti.

Sufocate cu mii de procese de executări silite, instanţele din România au cerut şi au obţinut modificarea legii. Procedurile prin care sunt executaţi silit datornicii nu vor mai ajunge de acum în faţa judecătorului, ci vor fi aplicate doar de executorii judecătoreşti, potrivit stirileprotv.ro. Avocaţii specializaţi în astfel de litigii ne atrag atenţia că măsura nu este în avantajul românilor care au datorii şi sustin ca este chiar neconstituţională.

Camera Deputaţilor a adoptat recent, prin vot final, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.

Documentul a fost promulgat recent de preşedintele statului, prin Decretul nr. 633/2014, aşa încât a devenit Legea nr. 138/2014, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014.

Legea nr. 138/2014 aduce o serie de noutăţi importante în ceea ce priveşte procedura de executare silită. Este eliminată etapa de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţelor şi o atribuie executorilor judecătoreşti, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

Motivul îl reprezintă faptul că s-a constatat o creştere a volumului de activitate a instanţelor de executare din cauza numărului relativ mare de cereri de încuviinţare a executării silite. Astfel, pentru a rezolva aceasăa situaţie, s-a impus eliminarea etapei de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţei şi atribuirea acestei sarcini executorului judecătoresc, motivează iniţiatorii actului normativ.

Mai mult decat atât, în baza noilor reglementări, instanţa de executare va fi în masură să determine dobânzile, penalităţile şi alte asemenea sume care se cuvin de drept creditorului, urmând a le stabili prin încheiere, a explicat avocatul Natalia Berindean pentru avocatnet.ro.

De asemenea, recentul act normativ reintroduce obligativitatea investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, cu excepţia hotărârilor judecatoreşti. Conform avocatului Berindean, hotărârea arbitrală se va investi cu formulă executorie înainte de a formula cererea de executare silită.

„Prin reintroducerea investirii cu formula executorie, din nou se vor prelungi termenele de recuperare a sumelor, o masura în defavoarea creditorilor. Procedura de executare silită este destul de greoaie, termenele nu sunt in favoarea creditorilor. Termenele reale de a obţine poprirea conturilor debitorului şi a cunoaşte situaţia financiară a debitorului sunt de cel puţin doua, trei luni. Prin introducerea investirii cu formula executorie (de exemplu, executarea unui Bilet la ordin sau filă CEC), acest termen, de a obţine o reacţie clară a debitorului, va depăşi trei luni“, a subliniat avocatul Natalia Berindean pentru avocatnet.ro.
Sursa: adevarul.ro

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea Civilă de Avocați Enăchescu & Asociații anunță deschiderea sesiunii de aplicații pentru internshipul DeveLAWp

New ImageAsociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea Civilă de Avocați Enăchescu & Asociații continuă programul de internship DeveLAWp și în această toamnă. Programul DeveLAWp este adresat studenților de la facultățile de drept și comunicare dornici să își pună în practică cunoștințele dobândite în cursul anilor de studiu.

Termenul limită de aplicare este 12 octombrie 2014. Începutul stagiilor de practică este programat pentru data de 20 octombrie 2014. Stagiile de practică se vor derula în cadrul Societății Civile de Avocați Enăchescu & Asociații pe parcursul a două luni.
Structura stagiilor de practică rămâne aceeași: a.Learn (30 min/zi), b. Do (3h 30 min/zi), c. Casual Friday în locații creative din București.

Programul de internship DeveLAWp a fost inițiat de Asociația DeveLAWp în colaborare cu Societatea Civilă de Avocați Enăchescu & Asociații și are ca scop sprijinirea tinerilor în procesul de dezvoltare continuă, dobândind astfel abilitățile practice necesare pe piața muncii.

Detaliile procesului de selecție cât și formularul de aplicare se regăsește pe site-ul http://develawp.ro/program.html . Candidații eligibili trebuie să fie studenți la facultățile de drept în anii de studii 2,3 sau 4 pentru internshipul LAW Internship și studenți sau absolvenți ai facultăților de comunicare, jurnalism sau PR pentru internshipul LAW PR Internship.

Mai multe informații despre procesul de selecție pot fi găsite pe site-ul http://www.develawp.ro sau la adresa de email pr@scaneachescu.ro
Asociația Develawp a fost înființată în iulie 2014 de un grup de tineri determinați să se implice în sprijinirea celor din aceeași generație cu ei în procesul de dezvoltare continuă, dobândind astfel abilitățile practice și comportamentale necesare pe piața muncii.

Societatea Civilă de Avocați Enăchescu & Asociații este o firmă înființată în 2009 construită pe trei valori fundamentale: eleganță, profesionalism și încredere. Echipa de profesioniști a firmei în parteneriat cu Asociația DeveLAWp demarează începând cu acest an proiecte de dezvoltare profesională a tinerilor adresându-se studenților din cadrul facultăților de drept și comunicare. Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații susține tinerii în procesul lor de perfecționare.

Macovei Bianca
PR Manager
pr@scaenachescu.ro /office@develawp.ro
0734.850.626