Arhive etichetă: avocat definitiv

Înfiinţarea tribunalelor specializate pe societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă aprobată de Senat

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, proiect prin care se creează posibilitatea legală pentru înfiinţarea unor tribunale specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă.

„Vreau să mulţumesc membrilor Parlamentului pentru această decizie, pentru rapiditatea cu care au examinat şi aprobat acest proiect de Lege. Sper că în cel mai scurt timp această Lege să fie promulgată de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial, astfel încât să existe cadrul legal necesar pentru a se trece la înfiinţarea efectivă a unor instanţe specializate în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă. Încă de la preluarea mandatului am subliniat importantă pe care trebuie să o acordăm mediului de afaceri, iar un astfel de tribunal specializat la nivelul Municipiului Bucureşti este un ajutor acordat atât comunităţii de afaceri cât şi justiţiabililor în general. Cauzele între profesionişti vor fi judecate de magistraţi specializaţi, degrevaţi de alte obligaţii şi, sperăm, într-un timp cât mai scurt, iar această reducere a numărului de dosare pe judecător va însemna şi eficientizarea activităţii Tribunalului Bucureşti”, a declarat ministrul justiţiei.

 Proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară a fost aprobat, la propunerea Ministerului Justiţiei, de Guvernul României în şedinţa din 11 septembrie 2013.

 În cadrul expunerii de motive se arată că în prezent, din punct de vedere legal, există temeiul juridic al funcţionării tribunalelor specializate în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, însă modificările succesive aduse legislaţiei în materie au dus la crearea unor lacune de reglementare care nu pot fi acoperite decât printr-o modificare la nivel de lege.

 Art. 37 alin. (2) din Legea 304/2004 prevede că „tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţa de judeţ”. Acestea pot funcţiona, astfel cum prevede art. 36 alin. (3), în următoarele domenii: cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială şi în alte domenii”.

 Potrivit alin. (3) al art. 37, „tribunalele specializate preiau cauzele de competenţă tribunalului în domeniile în care se înfiinţează”.

 În temeiul art. 142 din lege, „datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii”.

 Faţă de dispoziţiile de mai sus, rezultă că tribunalele specializate sunt înfiinţate în bază legii, funcţionând în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, urmând că prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, să se stabilească în mod concret judeţele şi localităţile unde acestea încep efectiv să funcţioneze, în funcţie de condiţiile concrete de infrastructura (sediu, personal, alte condiţii materiale şi financiare pentru funcţionare existenţe la un anumit moment).

 În ceea ce priveşte stabilirea competenţei tribunalelor specializate însă, respectiv care sunt domeniile prevăzute de lege ce trec din competenţă tribunalului de drept comun în competenţă tribunalului specializat, textele legale sunt lacunare, neprevăzând actul subsecvent prin care această competenţă este preluată (ordinul ministrului justiţiei stabileşte expres doar la „datele” şi „localităţile” unde vor funcţiona tribunale specializate). De asemenea, legea nu face nicio referire la denumirea tribunalului specializat.

Sursă: Ministerul Justiţiei, Senatul României

Admitere barou 2013 – vizualizare lucrari – candidati respinsi

În atenţia candidaţilor declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013

 Urmare cererilor depuse de un număr de candidaţi declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013, privind vizualizarea lucrărilor de la proba teoretică şi cu caracter aplicativ care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013, vă informăm că urmează a fi decisă perioada în care această procedură poate fi realizată.

În acest scop, precizăm că termenul de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor este până la data de 01 noiembrie 2013, orele 20.00. Cererile pot fi transmise şi prin fax: 021/3301297 sau email: office@inppa.ro.

După această dată va fi anunţată pe site-ul INPPA intervalul de timp în care candidaţii îşi pot vizualiza lucrările, la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Director INPPA
Av. Traian Briciu

Sursa: http://www.inppa.ro

Rezultate finale admitere BAROU

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

 

Sursa: http://www.inppa.ro

Admitere Barou – Proba II, Subiecte si bareme

Publicãm subiectele şi baremele la probele scrise din zilele de 25, 26 si 27 septembrie 2013 susţinute la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal, Drept civil si Drept procesual civil si Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

 

Sursa: http://www.inppa.ro

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 – Centrul de Examen Bucureşti

Contestaţiile la baremul de evaluare şi corectare al probelor de examen din data de 27 septembrie 2013 (drept penal şi drept procesual penal) vor putea fi formulate până cel târziu sâmbătă, 28 septembrie 2013, ora 14.00.

Contestaţiile se vor putea depune la INPPA (structura centrală), la adresa Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, la data de 27.09.2013 între orele 14.00 – 20.00 şi la data de 28.09.2013 între orele 08.00 – 14.00, sau prin fax la nr. 021/330.12.97
Termen limita: sâmbătă, 28 septembrie 2013, ora 14.00.
Prezentul anunţ a fost postat pe site-ul http://www.inppa.ro, la avizierul locului de examen şi la uşa INPPA, vineri, 27 septembrie 2013, ora 14.00.

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

Sursa: http://www.inppa.ro

UPDATE – Candidatii la admiterea in barou – in asteptarea baremelor dupa proba eliminatorie

3In asteptarea baremelor dupa proba eliminatorie din 16 septembrie


2Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013

Examenul se va desfăşura în perioada 16 septembrie 2013 –  27 septembrie 2013, conform următorului calendar:

– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R., unde se află publicate tematica și bibliografia de examen – Anexa nr. 3 la Regulamentul de examen.

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
– Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 22 – 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 29 – 31 august 2013 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2013, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Pentru detalii a se vedea Regulamentul-cadru

 

DAN NASTRUŢ & ASOCIAŢII angajări

DAN NASTRUŢ & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv şi avocat stagiar (inclusiv absolvent al Facultăţii de Drept-promoţia 2013).

CERINŢE AVOCAT DEFINITIV
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea limbii române la un nivel superior;
– cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat (cunoaşterea unei a doua limbi constituie un avantaj);
– responsabilitate, seriozitate şi corectitudine;
– cel puţin 3 ani de experienţă (experienţa într-o societate de avocatură de business relevantă constituie un avantaj);
– abilităţi excelente de comunicare (verbal şi în scris);
– abilități de organizare a activității;
– operare PC (Word, Excel, Powerpoint, MS Outlook).

CERINŢE AVOCAT STAGIAR
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea limbii române la un nivel superior;
– cunoaşterea limbii engleze-nivel avansat (cunoaşterea unei a doua limbi constituie un avantaj);
– aptitudini pentru lucrul în echipă;
– responsabilitate, seriozitate şi corectitudine;
– abilități de organizare a activității;
– operare PC (Word, Excel, Powerpoint, MS Outlook);
– să promoveze examenul de primire în profesie (sesiunea 2013)-pentru absolvenţi.

BENEFICII
– oportunitatea de a lucra într-un mediu profesionist;
– remuneraţie corespunzătoare abilităţilor şi rezultatelor.

Persoanele interesate pot trimite un CV însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de email: office@nastrut.ro

* Anunțul expiră la data de 3 octombrie 2013

INTERPRETARE OFICIALĂ UNBR – DECIZIA NR. 745/29.06.2013 despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare

A. Expunerea situaţiei de fapt

În conformitate cu textele legale şi statutare în vigoare art. 314 alin. 1 şi 315 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat), formele de exercitare a profesiei au dreptul de a organiza forme de pregătire profesională continuă. Problematica supusă deciziei de faţă este de a decide dacă formele de exercitare a profesiei pot organiza sau nu cursuri de pregătire pentru avocaţi care nu fac parte din acestea.

În baza art. 117 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 12/11.06.20111, a fost adoptat Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011-2015. În temeiul acesteia, a fost adoptată Hotărârea Consiliului UNBR nr. 526/01.09.2013, privind recunoaşterea orelor de pregătire profesională.

Conform tuturor prevederilor sus menţionate incluse în lege, statut şi legislaţia subsecventă, rolul primordial în pregătirea profesională continuă aparţine INPPA, prin centrele sale şi barourilor, care conlucrează cu INPPA, şi care prin activitatea lor coordonată trebuie să ajungă la realizarea unei pregătiri profesionale continue în mod coerent şi unitar la nivel naţional (art. 317 alin. 2 din Statut).
În acest sens, nu se poate concepe ca o formă de exercitare a profesiei să organizeze activităţi de pregătire profesională continuă pentru avocaţi din afara acesteia, prin substituirea rolului INPPA, al centrelor acestuia şi al barourilor. Mai mult, chiar cursurile de pregătire continuă iniţiate pentru proprii avocaţi trebuie să aibă girul INPPA, care să ateste că tematica lor este relevantă şi în concordanţă cu cea adoptată la nivel naţional.

Orice altă interpretare ar duce la transformarea formei de exercitare a profesiei într-un furnizor de formare profesională cu activitate continuă, prin încălcarea art. 3 din Legea nr. 51/1995, care stabileşte fără echivoc care sunt activităţile pe care le poate realiza un avocat. De asemenea, art. 2 din Anexa nr. XIII la statutul profesiei (Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi) şi din Anexa nr. XV la statutul profesiei (Statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată) dispune că acest tip de forme de organizare a profesiei au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat şi nu furnizarea de formare profesională continuă. În plus, în cazul societăţii profesionale cu răspundere limitată, art. 199 alin. (4) din statut prevede că aceasta are ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat.

Cele sus menţionate duc şi la concluzia că formele de exercitare a profesiei nu pot „împrumuta” numele profesional către entităţi care să realizeze aceste activităţi în regim comercial sau prevăzut de legislaţia specială privind pregătirea profesională a adulţilor, care astfel primesc denumirea formelor de exercitare a profesiei de avocat.

De asemenea, trebuie menţionat că prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 448/21.02.2009 pentru aplicarea Hotărârii Congresului avocaţilor nr. 14/2008 privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor, se dispune că obligaţia avocaţilor de a realiza formarea profesională continuă se socoteşte a fi îndeplinită şi prin participarea avocaţilor la activităţile de formare profesională prevăzute în programele privind pregătirea profesională continuă adoptate şi puse în aplicare de formele de exercitare a profesiei în care avocaţii îşi desfăşoară activitatea (art. 1 alin. 1).

B. Texte legale şi statutare incidente

Art. 66 lit. g) din Legea 51/1995, republicată:
Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuţii:
g) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfecţionarea
profesională a avocaţilor, precum şi recomandări privind relaţiile dintre
barouri;
Art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat:
Art. 314. (1) Avocaţii sunt obligaţi să-şi actualizeze permanent pregătirea lor profesională, prin menţinerea şi diversificarea cunoştinţelor în domeniile în care îşi exercită profesia şi, în acest scop, să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor prezentei secţiuni. 

(2) Pregătirea profesională continuă presupune lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în Uniunea Europeană, precum şi dobândirea certificării pregătirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregătirea profesională a avocaţilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Pregătirea profesională continuă se realizează şi prin specializarea impusă de diversificarea şi extinderea aplicării dreptului în raport de evoluţia relaţiilor social-economice contemporane.

Art. 315. (1) Toate organele profesiei şi instituţiile ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale continue a avocaţilor, în raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocaţii optează. Obligaţia priveşte în mod special şi domeniul dreptului Uniunii Europene, însuşirea şi aplicarea deontologiei şi standardelor profesionale în materie. 

(2) Pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. şi al formelor de exercitare a profesiei şi are drept scop îndeplinirea de către avocaţi a obligaţiei profesionale de pregătire continuă bazată pe o cultură juridică de calitate şi o pregătire temeinică pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor de interes public pe care le implică folosirea titlului profesional de avocat.
Art. 316. Reprezintă modalităţi de pregătire profesională continuă, în cadru organizat: 
a) activităţile coordonate şi îndrumate de Departamentul de pregătire profesională continuă al I.N.P.P.A.;
b) asistenţa la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinţe, congrese şi orice altă formă organizată pentru realizarea actualizării cunoştinţelor şi tehnicilor de exercitare a profesiei;
c) pregătirea on-line;
d) redactarea şi publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme
juridice;
e) activităţi specifice în cercurile de studii organizate de barouri;
f) activităţi organizate în cooperare cu instituţii de învăţământ sau instituţii de realizare a pregătirii profesionale în domenii conexe activităţii specifice profesiei de avocat.
g) orice altă activitate recunoscută de organele profesiei.
Art. 317. (1) Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod regulat.
(2) Controlul respectării obligaţiilor de pregătire continuă (inclusiv consecinţele nerespectării acestor obligaţii) se va reflecta într-un sistem declarativ realizat de către avocaţi, apt a fi verificat. Controlul pregătirii profesionale continue este de competenţa Baroului şi se va realiza în cadrul normativ corespunzător exercitării profesiei la nivel naţional conform hotărârilor adoptate de Congresul avocaţilor şi de Consiliul U.N.B.R.  

(3) Pe baza hotărârilor Congresului avocaţilor Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea şi controlul pregătirii profesionale continue a avocaţilor care va ţine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregătirii profesionale continue în mod coerent şi unitar la nivel naţional. Organele profesiei de avocat vor certifica periodic pregătirea profesională continuă a fiecărui avocat.

C. Concluzii

Având în vedere cele sus menţionate, reiese că textele legale şi statutare relevante trebuie interpretate astfel:
1. Formele de exercitare a profesiei de avocat nu pot desfăşura activităţi de pregătire profesională continuă pentru terţi din afara profesiei şi nici pentru avocaţii ce activează în cadrul altor forme de exercitare a profesiei de avocat.
2. Numele profesional al formelor de exercitare a profesiei de avocat nu poate fi preluat în denumirea unor entităţi care să realizeze forme de pregătire profesională continuă în regim comercial sau prevăzute de legislaţia specială privind pregătirea profesională a adulţilor.
3. Formele de exercitare a profesiei pot realiza forme de pregătire profesională continuă pentru proprii avocaţi, cu avizul INPPA sau al
centrului teritorial INPPA, după caz, în baza unei documentaţii care să ateste organizatorul, tematica, data şi durata acestora, urmând ca baroul sa evidentieze pregatirea participanţilor.

Sursa: http://www.unbr.ro

Ce trebuie să cunoaşteţi referitor la asistenţa judiciară?

1). Asistenţa judiciară 

• În calitate de învinuit sau inculpat, pe tot parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, aveţi dreptul să fiţi asistat sau reprezentat de un apărător ( avocat ). Acest drept procedural presupune să fiţi însoţit de un avocat când sunteţi citat la poliţie sau la procuror, într-o cauză penală.

 • Apărarea este obligatorie când sunteţi cercetat penal şi sunteţi minor, militar cu termen redus, rezervist concentrat sau mobilizat, elev a unei instituţii militare de învăţământ, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ.

 • Apărarea mai este obligatorie şi în situaţia în care cercetările penale se fac cu privire la săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu detenţie pe viaţă sau pentru care minimul pedepsei cu  închisoare este de 5 ani sau mai mare.

 • În situaţia în care organul de urmărire penală apreciază că nu sunteţi în măsură să vă apăraţi corespunzător şi nu aveţi apărător ales se dispune desemnarea unui apărător din oficiu, întrucât, potrivit dispoziţiilor  art. 24 din Constituţia României şi art. 6 din Codul de  procedură penală, dreptul la apărare este garantat.

• Potrivit dispoziţiilor legale, organul de cercetare penală are obligaţia să vă încunoştinţeze, înainte de a vă lua prima declaraţie, despre dreptul la apărare, consemnându-se aceasta în procesul verbal.

 • Când nu aveţi un apărător ales şi apărarea este obligatorie, veţi beneficia de asistenţă juridică din partea unui apărător desemnat din oficiu, la solicitarea organului de cercetare sau a instanţei de judecată.

 • În situaţia în care aveţi un apărător ales şi acesta, în mod nejustificat, nu se prezintă la două termene consecutive, să vă asiste în cursul urmăririi penale sau a cercetării judecătoreşti, când apărarea este obligatorie, autoritatea judiciară este îndreptăţită să continue cercetarea penală faţă de dumneavoastră, prin desemnarea unui apărător din oficiu.

 • În cursul urmăririi penale, la solicitarea apărătorului desemnat din oficiu, se poate acorda un termen care nu poate fi mai mic de 3 zile, pentru ca apărătorul să ia cunoştinţă de actele dosarului, excepţie situaţia când obiectul dosarului este o cerere privind arestarea preventivă , unde termenul nu poate fi mai mic de 24 de ore.

 • În toate situaţiile, prezentarea apărătorului ales, are ca efect încetarea delegaţiei apărătorului desemnat din oficiu.

            Care sunt drepturile unui apărător :

 a).  În cursul urmăririi penale

 • Apărătorul dumneavoastră are dreptul să vă asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care vă priveşte, poate formula cereri şi depune memorii.

 • Este importat de reţinut faptul că – lipsa apărătorului nu împiedecă efectuarea actului de urmărire penală, dacă există dovezi că a fost înştiinţat de data şi ora la care trebuie să fie prezent să vă asiste şi nu se prezintă.

• În situaţia în care sunteţi reţinut sau arestat într-o cauză, apărătorul ales sau cel desemnat din oficiu, are dreptul să ia legătura cu dumneavoastră, asigurându-se confidenţialitatea convorbirii.

 • Prezenţa apărătorului este obligatorie când este finalizată cercetarea penală şi trebuie să vă fie prezentat materialul de urmărire penală, înainte de a fi trimis în judecată.

Apărătorul, dacă este împiedicat în orice mod, să efectueze o apărare corespunzătoare, potrivit legii, poate formula plângere către procurorul care efectuează cercetare penală sau celui desemnat cu supravegherea cercetării penale efectuate de poliţist şi să arate vătămările care  sunt aduse intereselor legitime.

• Formularea unei asemenea cereri nu suspendă continuarea cercetărilor penale sau întocmirea actului care face obiectul plângerii.

 b). În cursul cercetării judecătoreşti

 • Şi în această fază de cercetare penală, apărătorul are dreptul să vă asiste, dacă aveţi calitatea de inculpat, la fiecare termen de judecată şi să exercite drepturile procesuale pe care le aveţi.

 • Pe tot parcursul cercetărilor penale aveţi dreptul să luaţi contact cu avocatul dumneavoastră.

 • Este bine de ştiut că, atât în cursul urmăririi penale cât şi a cercetării judecătoreşti, dacă apărătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile legale sau le îndeplineşte în mod defectuos, atât procurorul cât şi judecătorul poate să dispună sancţionarea sa potrivit dispoziţiilor art.198 alin. 2 din  Codul de  procedură penală.

 • Nu numai învinuitul sau inculpatul are dreptul la apărare. Potrivit dispoziţiilor art. 173 Cod procedură penală, dacă aveţi calitatea de partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente, aveţi asigurat acelaşi drept, respectiv de a fi asistat de  apărător, atât la efectuarea actelor de urmărire penală cât şi în cursul judecăţii.

 • În cursul cercetării judecătoreşti, dacă aveţi calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte civilmente responsabilă, instanţa poate dispune, din oficiu, să fiţi asistat de un apărător, când se apreciază că, din anumite motive, nu sunteţi în măsură să vă faceţi singur apărarea.    

 2).  Reprezentarea:  

 • În cursul judecăţii, inculpatul şi celelalte părţi, pot fi reprezentate, adică la proces se prezintă pentru dumneavoastră apărătorul ales sau persoana mandatată legal, cu excepţia cazurilor în care prezenţa  este obligatorie.

 • Pentru situaţia în care sunteţi inculpat, reprezentarea dumneavoastră în procesul penal, la instanţă, este posibilă numai în anumite situaţii prevăzute de lege, respectiv:

–  la judecarea cauzei în primă instanţă ( la judecătorie) ori la rejudecarea cauzei după ce hotărârea a fost desfiinţată în apel sau casată în recurs,numai dacă,pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta supusă judecăţii este amendă sau închisoare de cel mult un(1) an;

–  la judecarea cauzei în căile de atac (apel sau recurs).

• Când instanţa de judecată apreciază necesară prezenţa inculpatului, poate dispune aducerea dumneavoastră.

• Dacă aveţi calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, reprezentarea dumneavoastră în proces este întotdeauna admisă.

 • Este bine de ştiut că, în situaţia în care, într-un proces penal, în anumite cauze, aveţi calitatea de parte vătămată şi aţi chemat în judecată o persoană pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea  prealabilă, prezenţa dumneavoastră la proces sau a reprezentantului, este obligatorie, întrucât dacă lipsiţi la 2 termene de judecată, consecutive, încetează procesul penal. Potrivit dispoziţiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, prezenţa dumneavoastră sau reprezentarea, este obligatorie când formulaţi plângere pentru lovire sau alte violenţe (art.180),  vătămare corporală din culpă (art. 184 alin.1), ameninţare (art. 193 ), insultă (art. 205 ), calomnie (art. 206), furt între rude (art. 210), abuz de încredere (art. 213), tulburarea de posesie (art. 220) Cod penal.

Sursa: http://www.just.ro

Modificarea Statutului profesiei de avocat

 Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat Hotararea nr. 769 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat

I. Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, se completeaza si se modifica, dupa cum urmeaza:

1. Alin. (4) al art. 279 se modifica avand urmatorul continut: „(4) Refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta inscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare”.

2. Alin. (2) al art. 281 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Solutia se comunica, in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazuta la alin. (1), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere directa, cu luare de semnatura, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a facut plangerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de comunicare, presedintelui U.N.B.R.”.

3. Alin. (5) al art. 281 se modifica avand urmatorul continut: „(5) In caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului in cauza, in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la ordonanta presedintiala cuprinse in Codul de procedura civila”.

4. Alin. (2) al art. 283 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Procedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului”.

5. Dupa alin. (2) al art. 283 se introduce un nou alineat (2¹) cu urmatorul continut: „(2¹) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) nu este posibila, procedura de citare si comunicare se va realiza in conformitate cu regulile privitoare la citarea si comunicarea actelor de procedura cuprinse in Codul de procedura civila”.

6. Alin. (2) al art. 284 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in faza dezbaterilor in fond iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere”.

7. Alin. (2) al art. 285 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului in cauza la sediul profesional principal al acestuia, baroului in care avocatul este inscris, precum si presedintelui U.N.B.R.”

8. Alin. (4) al art. 285 se modifica avand urmatorul continut: „(4) Contestatia declarata impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 90 alin. (2) din Lege si impotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv si determina controlul de legalitate si de temeinicie a acestora de catre organul competent. Contestatia se depune si se inregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. iar dupa expirarea termenelor de declarare a contestatiei se inregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care, ii va inainta, de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente”.

9. Art. 287 se modifica avand urmatorul continut: (1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.(2) Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor disciplinare incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia.(3) Procesele si actiunile disciplinare in curs de desfasurare sunt supuse dispozitiilor normative in vigoare la data la care au fost incepute.(4) Inceputul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv. Consiliul U.N.B.R. a decis exercitarea actiunii disciplinare”.

II. In tot cuprinsul Capitolului IV Subsectiunea a 3-a din Statut, termenul „recurs”, se inlocuieste cu termenul „contestatie”.

III. Dispozitiile prezentei hotarari au regimul prevazut de art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

IV. Statutul profesiei de avocat, cu modificarile si completarile aduse prin aceasta hotarare va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei.