Arhive etichetă: angajatori

Angajatorii nu vor mai putea suspenda contractele individuale de munca ale salariatilor impotriva carora formuleaza plangeri penale

In M.Of. nr. 431 din data de 17 iunie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel cum rezulta din Decizie, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate exclusiv in ceea ce priveste prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Codul muncii, referitoare la posibilitatea angajatorului de a suspenda contractul individual de munca in situatia in care acesta a formulat plangere penala impotriva salariatului.

In opinia Curtii Constitutionale, suspendarea contractului individual de munca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator impotriva salariatului nu intruneste conditia caracterului proportional, masura fiind excesiva in raport cu obiectivul ce trebuie atins. Pentru a se pronunta astfel, Curtea Constitutionala a retinut urmatoarele:

  • in masura in care legea asigura angajatorului posibilitatea de a dispune suspendarea contractului individual de munca in vederea protejarii intereselor sale economice (ca o expresie a art. 45 din Constitutie privind libertatea economica), o astfel de masura, cu consecinte ample asupra drepturilor salariatului, trebuie insotita de garantia unei decizii obiective si temeinic fundamentate din partea angajatorului;
  • spre deosebire de situatia altor categorii socio-profesionale (e.g. functionari publici, magistrati, practicieni in insolventa), cand suspendarea opereaza ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale si/sau trimiterii in judecata, acte dispuse de magistrati, avand un caracter obiectiv, extrinsec raporturilor dintre cel care desfasoara activitatea profesionala si institutia, autoritatea ori corpul profesional din care face parte, suspendarea in ipoteza prevazuta la art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Codul muncii se poate dispune de catre angajator ca urmare a plangerii penale pe care tot acesta o formuleaza impotriva salariatului; prin urmare, de vointa angajatorului depinde, deopotriva, cauza suspendarii contractului individual de munca si instituirea acestei masuri;
  • respectarea garantiilor de obiectivitate si de temeinicie ale deciziei de suspendare dispuse de angajator poate fi, astfel, in mod facil pusa sub semnul indoielii, de vreme ce lasa aprecierea temeiului de suspendare, in intregime, la dispozitia angajatorului ale carui decizii sunt susceptibile a fi calificate drept subiective si, uneori, chiar abuzive;
  • reglementarea cauzelor de suspendare nu poate lasa deschisa posibilitatea emiterii unor decizii arbitrare ori netemeinice, pentru ca protectia dreptului la munca presupune, intre altele, ca restrangerea exercitiului acestui drept sa respecte cerintele impuse de art. 53 alin. (2) din Constitutie referitoare la proportionalitate, si nu doar asigurarea unor masuri cu caracter reparator (i.e. posibilitatea reluarii de catre salariat a activitatii anterioare si acordarea de despagubiri) ori a unor solutii alternative (i.e. posibilitatea salariatului de a ocupa un alt loc de munca pe perioada suspendarii).
    Sursa: vasslawyers.eu

Indemnizatia de somaj 2015

Indemnizatia de somaj este o compensatie partiala a veniturilor unei persoane asigurate, ca urmare a pierderii locului de munca, sau a veniturilor absolventilor din invatamant care nu s-au putut angaja. Aceasta este acordata in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Conform actului normativ, persoanele care pot beneficia de ajutorul de somaj sunt:

cele carora le-au incetat raporturile de munca/serviciu din motive ce nu le pot fi reprosate;
cele care au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta (ISR), care in prezent este de 500 de lei;
cele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care ulterior au redobandit capacitatea de munca si n-au reusit sa se incadreze in munca;
cele carora le-au incetat raporturile de munca/serviciu, din motive ce nu le pot fi reprosate, in perioada in care acestea erau suspendate;
cele in cazul carora reintegrarea in munca (prin hotarare judecatoreasca definitiva) nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
absolventii institutiilor de invatamant (care au cel putin 16 ani) care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire n-au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap (care au cel putin 16 ani) care n-au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.
De asemenea, mai pot sa obtina indemnizatia de somaj cei carora le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator – din motive ce nu le pot fi reprosate –, cei carora le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti/alesi si cei carora le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj.

Ajutorul de somaj se poate obtine dupa efectuarea unui stagiu de cotizare de cel putin 12 luni

Pentru a primi indemnizatia de somaj, nu este de ajuns ca o persoana sa se afle in una dintre situatiile expuse mai sus.

Concret, somerii trebuie sa indeplineasca si anumite conditii cumulative, dupa cum urmeaza:

sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni de dinaintea datei la care isi inregistreaza cererea;
sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea ISR;
sa nu indeplineasca conditiile de pensionare;
sa fie inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
In cazul absolventilor institutiilor de invatamant si ai scolilor speciale, stagiul de cotizare anterior nu este necesar.

Atentie! Daca o persoana a avut contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat.

In ceea ce priveste actele necesare pentru a cere ajutorul de somaj, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, acestea sunt urmatoarele:

actul de identitate (original);
actele de studii si de calificare (original + copie);
adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea ISR.
In plus, in functie de situatia solicitantului, este nevoie si de unele documente suplimentare, asa cum se detaliaza pe site-ul ANOFM.

De cand se acorda indemnizatia de somaj

In functie de situatia solicitantului, ajutorul de somaj se acorda de la data:

incetarii raporturilor de munca/serviciu;
incetarii mandatului pentru care a fost numit/ales;
expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
incetarii calitatii de membru cooperator;
incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
incetarii motivului pentru care a fost pensionat;
incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca/serviciu;
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj;
expirarii perioadei de 60 de zile, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant;
absolvirii scolii speciale.
Singura conditie este ca cererea sa fie inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in cel mult zece zile de la momentul la care solicitantul devine somer. Daca nu este respectat acest termen, indemnizatia se acorda de la momentul inregistrarii cererii.

Atentie! Solicitarea ajutorului poate fi facuta in maximum 12 luni de la momentul la care persoana in cauza devine somera.

Conform Legii nr. 76/2002, indemnizatia de somaj se acorda pe perioade diferite, in functie de stagiul de cotizare, astfel:

sase luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
noua luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel putin cinci ani;
12 luni, pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.
Referitor la suma lunara de bani pe care o primesc somerii, aceasta este stabilita, de asemenea, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

75% din valoarea ISR pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
75% din valoarea ISR plus o suma calculata prin aplicarea – asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare – unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare: 3% pentru cei cu un stagiu de cotizare de cel putin trei ani; 5% pentru cei cu un stagiu de cel putin cinci ani; 7% pentru cei cu un stagiu de cel putin zece ani; 10% pentru cei cu un stagiu de cel putin 20 de ani.
Atentie! Absolventii institutiilor de invatamant si ai scolilor speciale primesc, pe o perioada de sase luni, un ajutor de somaj in valoare de 250 de lei.

Ce obligatii au somerii

Persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj au si anumite obligatii fata de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate.

Astfel, in vederea primirii de sprijin pentru incadrarea in munca, acestea trebuie sa se prezinte lunar la agentie, in baza programarii sau de cate ori le este solicitat acest lucru.

De asemenea, somerii trebuie sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala ale agentiei si, totodata, sa-si caute un loc de munca in mod activ.

O alta obligatie este aceea de a comunica agentiei, in cel mult trei zile, orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea indemnizatiei de somaj.

In fine, in cazul aparitiei starii de incapacitate temporara de munca, in 24 de ore de la acordarea concediului medical, somerii trebuie sa instiinteze in scris agentia cu privire la acest lucru si la datele de identificare, numele medicului prescriptor si unitatea in care lucreaza acesta.

Sursa: avocatnet.ro

Din 1 ianuarie, salariul minim este de 975 de lei.

Salariul minim brut pe tara garantat in plata va creste in doua transe in acest an, se mentioneaza in HG nr. 1091/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014.

Concret, din 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 900 de lei pana la 975 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

De asemenea, din 1 iulie 2015, salariul minim va urca cu inca 75 de lei, la 1.050 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Atentie! Angajatorii care acorda un salariu mai mic decat cel minim risca o amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 2.000 lei.
Sursa: avacatnet.ro

Tichetele de masa vs Carduri de masa

Ce trebuie sa stii despre tichete si carduri de masa?

 Dupa 15 ani de la introducerea lor in Romania, tichetele de masa, cel mai popular beneficiu extra-salarial, se pregatesc pentru era digitala.

 In luna noiembrie, a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, prin care se introduce posibilitatea ca tichetele de masa sa fie emise si pe suport electronic. Tichetele de masa electronice vor putea fi emise in Romania dupa ce vor fi publicate normele de aplicare ale legii.

Tichetele pe hartie si pecard vor circula in paralel, fiecareavandavantajeproprii.

Iata ce trebuie sa stii despre tichete si carduri de masa, ca sa alegi varianta cea mai buna pentru tine.

Tichetele de masa suntcel mai utilizat beneficiu extra-salarial, si in Romania, si in restul lumii.

 Tichetele de masa exista de peste 45 de ani in Europa, iar in Romania de 15 ani, fiind cel mai utilizat beneficiu extra-salarial acordat de companii catre salariati.

In Romania, tichetele de masa sunt scutite de contributiile sociale patronale, care reprezinta pana la 35% din costul salarial total platit de angajator.

De asemeni, sunt scutite de contributiile sociale salariale, care reprezinta pana la 16.5% din salariul brut al angajatului.

Acelasi regim fiscal il vor avea si cardurile de masa, care vor beneficia de aceleasi facilitati fiscale.

Valoarea zilnica a tichetului de masa este de 9.35 lei

Aceeasi suma va fi acordata si in cazul cardurilor de masa. Se acorda cate 1 tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare efectuata de salariat.

In cazultichetelor de masapesuport de hartie, magazineleafiliate nu pot acordarestdacavaloareacumparaturii  este mai mica decatvaloareaunuitichet.

Prin introducerea cardurilor de masa, se vor putea cheltui si sume mai mici decat valoarea de 9.35 lei a unui tichet.

Salariatii vor putea alege daca vor tichetele de masa pe hartie sau pe card

Pentru cardurile de masa, companiile emitente vor crea retele de acceptare distincte.

Cele doua tipuri de beneficiu de masa  vor exista in paralel, iar companiile impreuna cu reprezentantii salariatilor vor putea alege daca doresc tichete de masa pe hartie sau in pe card.

Cardurile de masa nu sunt carduri bancare, ci carduri speciale pentru acestbeneficiu extra-salarial

 Cardurile de masa vor fi carduri speciale pentru acordarea beneficiului extrasalarial reprezentand o alocatie de hrana, nu carduri bancare, iar salariatii le vor putea utiliza doar in unitatile comerciale afiliate.

Cardurile de masa nu vor avea un cont bancar asociat, si  vor fi reincarcate lunar cu sumele acordate de angajatori salariatilor.

 Cardurile de masa nu vor permite retrageri de numerar. Aceste masuri, specificate in proiectul legislativ, au menirea de a asigura utilizarea corecta a sumelor aferente cardurilor de masa: si anume, hrana si produse alimentare.

Tichetele si cardurile de masa sunt finantate de compania angajatoare, iar Statul acorda facilitati fiscale

Pentru Stat, tichetele si cardurile de masa sunt atat o masura de protectie sociala, cat si mai ales un instrument de reducere a evaziunii fiscale

Valoarea tichetelor de masa este finantata de compania angajatoare. Acordand tichete sau carduri de masa, fata de varianta unei mariri de salariu net echivalente, companiile economisesc 35%, multumita facilitatilor fiscale asociate tichetelor (scutire de contributii sociale).

 Tichetele de masa, fie pe suport de hartie sau pe card, nu sunt un instrument de plata, ci un bilet de valoare cu un regim fiscal favorabil – sumele aferente sunt scutite de contributii sociale atat pentru angajati, cat si pentru angajatori.  Aceste masuri se regasesc atat in legislatia actuala din Romania, cat si in legislatia europeana si comunitara.

 Statul acorda aceste facilitati fiscale cu scopul de a diminua platile informale si pentru a incuraja o nutritie mai buna pentru populatia angajata (aceasta insemnand, pe termen mediu si lung, productivitate crescuta si costuri reduse pentru sistemul de sanatate).

 Sursa: http://www.edenred.ro

Angajatorii vor avea obligatia de a anunta in termen de o zi ocuparea locurilor de munca vacante, din 22 octombrie

Angajatorii vor avea obligaţia de a anunţa în termen de o zi ocuparea locurilor de muncă vacante comunicate, începând cu 22 octombrie 2013, conform noilor prevederi introduse în legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, a anunţat, marţi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

În prezent, ANOFM derulează campania de informare „Mai informat, mai multe şanse!‘ în cadrul proiectului Fii Informat!, în scopul creşterii vizibilităţii instituţiei prin promovarea serviciilor oferite potenţialilor clienţi. ANOFM va publica zilnic, prin intermediul unui comunicat de presă, locurile de muncă vacante declarate de angajatori, în vederea unei informări cât mai corecte şi actualizate.

Sursa: agerpres.ro