Arhive etichetă: acte normative

CSM menține propunerile inacceptabile de modificare a legilor justiției

„Față de ordinea de zi a ședinței plenului CSM din data de 27 octombrie 2015, (…) aducem la cunoștința corpului profesional al magistraților și a societății civile faptul că, așa cum rezultă din materialele Direcției Legislație, Documentare și Contencios, CSM nesocotește grav voința magistraților întruniți în adunările generale din luna septembrie 2015, convocate ca urmare a protestului de amploare din timpul vacanței judecătorești, prin menținerea în continuare a unor propuneri inacceptabile de modificare a legilor justiției.

CSM pare că dorește să se asigure că în funcțiile de execuție se va promova în realitate pe bază de dosar de evaluare a activității judiciare, care să anihileze promovarea pe bază de examinare obiectivă a cunoștințelor juridice, în pofida tuturor recomandărilor Comisiei Europene din urmă cu aproximativ 10 ani, recomandări care la acea dată au condus la instituirea promovării exclusiv pe bază de concurs”, se arată într-un comunicat al FJR transmis marți AGERPRES.

În comunicatul semnat de copreședintele asociației, judecătorul Dragoș Călin, sunt invocate rapoartele MCV, care au apreciat evoluția magistraturii în ultimii ani, ceea ce ar indica faptul că modalitatea de promovare pe bază de merite constituie baza asigurării unui corp judiciar independent și liber de orice fel de influențe, atât din interior, cât și din exterior.

„Revenirea la promovarea pe criterii subiective, lipsite de orice control obiectiv din partea magistraților, de orice posibilitate de contestare și previzibilitate, va lipsi sistemul judiciar de această bază. (…) Atragem atenția că modificările dorite de CSM privitoare la promovare prin comisia care le-a propus au fost respinse de Adunările Generale cu peste 600 de voturi împotrivă”, se mai precizează în comunicat.

În aceste condiții, FJR solicită plenului CSM să respingă propunerile de instituire a unui examen de promovare în funcții de execuție „prin introducerea unui criteriu subiectiv și de natură să conducă la nașterea unui clientelism atât în interiorul, cât și din exteriorul sistemului”.

Membrii CSM sunt invitați să reflecteze atent asupra consecințelor modificărilor pe care le propun, apreciindu-se că acestea sunt axate în principal pe împiedicarea promovării pe criterii performante, pe favorizarea unor categorii de magistrați detașați doar în anumite structuri în vederea luării în considerare a vechimii la promovare, fără argumente concrete și logice.

„Este inexplicabilă graba cu care CSM pregătește acest ‘experiment judiciar’, în lipsa oricăror studii și prognoze, prin transmiterea proiectului legislativ către Ministerul Justiției în vederea ancorării modificărilor în legislația primară, greu de remediat în caz de eșec, cu toate că a avut posibilitatea de a reforma sistemul de promovare la nivelul legislației secundare (…), astfel încât să dovedească eficiența acestui proiect ‘vizionar’. Numai în cazul în care s-ar fi dovedit atingerea acestui deziderat considerăm că s-ar fi putut discuta despre reflectarea rezultatelor evaluării în concursurile de promovare, iar nu în sens invers”, se apreciază în comunicat.

FJR consideră inacceptabilă și propunerea privind excluderea judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a judecătorilor cu mai mult de 20 de ani vechime de la evaluările periodice și de la obligația de formare profesională continuă.

„Voturile negative exprimate de sistemul judiciar împotriva acestei excluderi sunt covârșitor majoritare, ceea ce dovedește respingerea fermă a acestei propuneri nejustificate. Și punctul de vedere al Consiliului Științific al INM se opune unei astfel de excluderi, evaluarea calității activității, eficienței, integrității și obligației de formare profesională continuă fiind la fel de importantă în cazul instanței supreme, cu rol de casație”, consideră reprezentanții asociației judecătorilor.

Ei apreciază, totodată, că trecerea atribuției de redistribuire a unui judecător de la colegiul de conducere al instanței, organism colegial, către o singură persoană, președintele instanței, reprezintă o ingerință în independența judecătorului, „de natură a-i afecta inamovibilitatea în cazul unei mutări intempestive de pe completul de judecată pe care îl conduce, ceea ce presupune garanții procedurale suplimentare, remediul contestării în instanță a măsurii nefiind suficient”.

Potrivit FJR, puterea repartizării judecătorilor pe complete este de natură să afecteze serios cariera unui magistrat, putând reprezenta un instrument susceptibil de a fi folosit în mod subiectiv. În aceste condiții, soluția ar fi căutarea altor remedii pentru cazurile excepționale în care există situații de blocaj în activitatea unei instanțe, fără a răsturna un întreg principiu al democrației participative.

„În tandem cu aceste modificări de importanță maximă pentru funcționarea viabilă și independentă a sistemului, sunt informații că CSM intenționează să își transfere atribuția de desemnare a conducătorilor Parchetului General și DNA de la Ministerul Justiției, fără a propune și un proces reformator de selecție a candidaților, corelat cu intenția de asigurare a unei influențe maxime în desemnarea inspectorilor judiciari, prin instituirea unui interviu în fața plenului CSM drept criteriu determinant de accedere în funcție.

Această ultimă propunere este absurdă, Inspecția Judiciară (al cărei rol inclusiv în procedura de revocare a membrilor CSM este minimizat prin propunerile ce se discută astăzi în plen, în ciuda voturilor din adunările generale) câștigându-și independența în decizii și acțiune, aspect lăudat constant de rapoartele MCV”, se mai menționează în comunicat.

FJR consideră că modificările propuse de CSM vor produce în sistemul judiciar o serie de dezechilibre care au fost condamnate în repetate rânduri de Comisia Europeană, existând și riscul unor nemulțumiri în interiorul corpului profesional.

„Solicităm reevaluarea tuturor acestor propuneri, cu luarea în considerare a obiectivelor pe care sistemul judiciar român le are de îndeplinit, începutul fiind asigurarea unui sistem de admitere în magistratură corect și obiectiv, promovarea exclusiv pe bază de meritocrație, prin concurs, înlăturarea oricăror pârghii de influențare a Inspecției Judiciare, înlăturarea oricăror prevederi favorabile pentru anumite categorii de magistrați fără o justificare logică și rezonabilă”, concluzionează reprezentanții FJR.

Sursa: agerpres.ro

Modificarea codului de procedura civila

In M.Of. nr. 753 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicata Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • acordarea de despagubiri in cazul obligatiilor de a face sau de a nu face;
 • caile de atac privind ordonanta presedintiala;
 • determinarea dobanzii in cadrul ordonantei de plata;
 • verificarea cererii de chemare in judecata si regularizarea acesteia;
 • notele de sedinta ale grefierului si inregistrarea sedintei de judecata;
 • exceptia de conexitate;
 • recalificarea caii de atac de catre instanta de judecata;
 • hotararea arbitrala;
 • executarea silita.

ACORDAREA DE DESPAGUBIRI IN CAZUL OBLIGATIILOR DE A FACE SAU DE A NU FACE

Conform noii reglementari, acordarea de penalitati de catre instanta de executare pentru neexecutarea obligatiilor de a face sau de a nu face nu exclude obligarea debitorului la plata de despagubiri, la cererea creditorului, in conditiile referitoare la obligarea debitorului la despagubiri din Codul de procedura civila sau ale dreptului comun.

CAILE DE ATAC PRIVIND ORDONANTA PRESEDINTIALA

Potrivit Legii, in toate cazurile in care competenta de prima instanta pentru solutionarea ordonantei presedintiale apartine curtii de apel, calea de atac impotriva acesteia este recursul, dispozitiile referitoare la calea de atac a apelului si la termenul de formulare, aplicandu-se in mod corespunzator.

DETERMINAREA DOBANZII IN CADRUL ORDONANTEI DE PLATA

Potrivit noii reglementari, in cazul in care partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. Este prevazuta insa in continuare posibilitatea creditorului de a pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.

VERIFICAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA SI REGULARIZAREA ACESTEIA

Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata este de competenta sa, precum si daca cererea indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197 din Codul de procedura civila. In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, transmiterea dosarului completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei sesizate.

NOTELE DE SEDINTA ALE GREFIERULUI SI INREGISTRAREA SEDINTEI DE JUDECATA

Dupa terminarea sedintei de judecata, participantii la proces primesc, la cerere, cate o copie de pe notele grefierului. Continutul acestora poate fi contestat cel mai tarziu la termenul de judecata urmator.

Avand in vedere ca instanta este obligata sa inregistreze sedintele de judecata, in caz de contestare de catre participantii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate si, eventual, completate ori rectificate pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata. Totodata, la cerere si pe cheltuiala acestora,partile pot obtine o copie electronica a inregistrarii sedintei de judecata in ceea ce priveste cauza lor. Inregistrarile din sedinta de judecata vor putea fi solicitate, de asemenea, si de catre instantele de control judiciar.

EXCEPTIA DE CONEXITATE

Potrivit noii reglementari, in cazul in care instantele sunt de grad diferit, regula potrivit careia dosarul in cadrul caruia s-a dispus masura conexarii va fi transmis instantei mai intai investite nu este aplicabila, intrucat conexarea dosarelor se va face la instanta superioara. Totodata, in cazul in care unul dintre dosare este de competenta exclusiva a unei instante, conexarea se face la acea instanta.

RECALIFICAREA CAII DE ATAC DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA

Legiuitorul acorda partii care a formulat o cale de atac recalificata de instanta de judecata un nou termen de la data pronuntarii incheierii, pentru partile prezente, sau de la data comunicarii incheierii, pentru partile care au lipsit, pentru declararea sau, dupa caz, motivarea caii de atac prevazute de lege.

HOTARAREA ARBITRALA

Potrivit noii reglementari, hotararea arbitrala trebuie investita cu formula executorie. Cererea de investire se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc arbitrajul.

De asemenea, in cazul in care hotararea arbitrala care se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil face parte din categoria celor care se executa silit, verificarile in sensul respectarii conditiilor pentru inregistrarea in cartea funciara si realizarea transferului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil, indeplinirii procedurilor impuse de lege si achitarii de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, vor fi efectuate de catre instanta, in cadrul procedurii de investire cu formula executorie.

OBLIGATIILE SUSCEPTIBILE DE EXECUTARE SILITA

Daca titlul executoriu a carui punere in executare se solicita nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispozitii legale speciale, instanta de executare, la cererea creditorului, prin incheiere data cu citarea partilor, se poate pronunta cu privire la acest aspect. Incheierea instantei de executare sau a executorului judecatoresc emisa in acest sens constituie titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

TITLURILE EXECUTORII

Constituie titluri executorii hotararile date in apel, daca prin lege nu se prevede altfel, si hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, ori cele in legatura cu care partile au convenit sa exercite direct recursul, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.

De asemenea, potrivit noii reglementari, sunt incluse in categoria altor titluri executorii si titlurile executorii notariale emise in conditiile prevazute de lege.

INVESTIREA CU FORMULA EXECUTORIE

Legea reintroduce procedura investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti, care pot fi puse in executare doar ulterior parcurgerii acestei proceduri prevazute de lege.

INSTANTA DE EXECUTARE

Potrivit noii reglementari, instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.

Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit de creditor.

Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori al creditorului dupa inceperea executarii silite nu atrage schimbarea competentei instantei de executare.

COMPETENTA EXECUTORULUI JUDECATORESC

Prin intermediul noii reglementari au fost aduse o serie de modificari cu privire la competenta executorului judecatoresc in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare:

 • competenta teritoriala este alternativa, respectiv este competent atat executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului, cat si cel din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; in cazul in care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului se afla in strainatate, este competent oricare executor judecatoresc;
 • daca bunurile mobile se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre aceste curti, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel.

Potrivit noii reglementari, au fost exluse orice referiri cu privire la competenta alternativa privind categoria bunurilor imobile urmarite silit.

Totodata, in cazul in care executorul judecatoresc initial investit de creditor constata ca nu sunt bunuri si venituri urmaribile in raza competentei sale teritoriale, creditorul poate cere instantei de executarecontinuarea executarii silite printr-un alt executor judecatoresc.

INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE

compara cu Art. 373 din cartea V, capitolul I, sectiunea I^1 din Codul de Procedura Civila din 1865


Art. 373
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află acestea. Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea.
(2) Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, judecă contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.


Art. 373
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află acestea. Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea.
(2) Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, judecă contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.

Spre deosebire de vechea reglementare, procedura incuviintarii executarii silite este atributul exclusiv al executorului judecatoresc care se va pronunta asupra acesteia in termen de 3 zile, prin incheiere si fara citarea partilor, iar motivarea incheierii se va efectua in termen de cel mult 7 zile de la pronuntare.

Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Potrivit noii reglementari, din categoria cheltuielilor suportate de creditor in cazul in care cheltuielile de executare nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte asemenea cauze, a fost eliminat onorariul executorului judecatoresc.

CONTESTATIA LA EXECUTARE

Referitor la acest demers au fost aduse o serie de modificari ce vizeaza:

 • instanta competenta sa judece contestatia la executare  –  au fost abrogate dispozitiile cu privire la competenta alternativa in cazul urmaririi silite prin poprire;
 • termenele legale – termenul de 5 zile pentru formularea contestatiei la executare impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, a fost prelungit la 15 zile;
 • procedura de judecata – potrivit noii reglementari, pentru procedura de judecata a  contestatiei la executare nu sunt aplicabile dispozitiile referitoare la verificarea cererii si regularizarea acesteia:
 • cautiunea depusa in cadrul cererii de suspendare provizorii a executarii  – in cazul cererii de suspendare provizorie formulata pana la judecarea cererii de suspendare din cadrul contestatiei la executare, cautiunea depusa in acest sens ramane indisponibilizata, chiar daca cererea de suspendare provizorie este respinsa, fiind deductibila din cautiunea finala stabilita de instanta, daca este cazul.

ALTE MODIFICARI PRIVIND EXECUTAREA SILITA

Pe langa modificarile corespunzatoare pentru alinierea noilor prevederi, legiuitorul a adus  si o serie de modificari in ceea ce priveste aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului, urmarirea veniturilor generale ale imobilelor, incuviintarea urmaririi imobiliare si administrarea imobilului urmarit, procedurile de vanzare la licitatie publica a bunurilor executate silit, executarea fara somatie.

Sursa: http://www.vasslawyers.eu/

Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010

La data de 16.10.2014 a intrat in vigoare Legea nr. 138/2014 privind Codul de procedura civila, precum si modificarea si completarea unor acte normative conexe.

     In ceea ce priveste Codul de procedura civila, actul cuprinde modificari si completari cu privire la:

– compententa materiala a judecatoriei;

– solutionarea exceptiei de necompententa si conflictul de competenta;

– solutionarea exceptiei de conexitate;

– verificarea cererii introductive de instanta, in procedura preliminara stabilirii primului termen de judecata;

– notele de sedinta luate de grefier si inregistrarea sedintei;

– solutionarea cererii de suspendare provizorie a executarii hotararii atacate, pana la solutionarea apelului;

– recalificarea caii de atac;

– suspendarea executarii de drept a hotararii atacate, pana la solutionarea recursului, in anumite cazuri;

– solutionarea cererilor privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru rezolvarea unei chestiuni de drept, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie;

– hotararea arbitrala;

– obligatiile susceptibile de executare silita;

– definitia titlurilor executorii;

– investirea cu formula executorie a titlurilor ce nu sunt hotarari judecatoresti;

– instanta de executare si compententa sa;

– competenta executorului judecatoresc in materia urmaririi silite a bunurilor mobile;

– incuviintarea executarii silite;

– contestatia la executare;

– chestiuni referitoare la licitatia publica cu strigare;

– aspecte referitoare la urmarirea silita imobiliare;

– calea de atac in cazul ordonantei presedintiale;

– chestiuni referitoare la ordonanta de plata.

     Competenta materiala a judecatoriei a fost completata cu cea de solutionare a cererilor de declarare a mortii unei persoane (art. 94 pct. 1 lit h);

     In materie de competenta, noul act normativ aduce clarificari cu privire la exceptia de necompetenta si conflictul de competenta intre doua sectii specializate ale aceleasi instante judecatoresti, acestea urmand a fi solutionate ca si cele dintre instante diferite, prin incheiere (art. 136 alin. 1);

     Cu privire la exceptia de conexitate, art. 139 alin. 3 si 4 sunt completate cu cateva clarificari. Atunci cand se cere conexarea unor dosare aflate in curs de solutionare la doua instante diferite, reunirea se efectueaza de instanta superioara in grad. Prin exceptie de la regula reunirii cauzelor de catre prima instanta investita, atunci cand una din cauze este data in competenta exclusiva a unei instante, atunci aceasta instanta va dispune conexarea dosarelor.

     Un element de noutate este introdus la art. 200, alin. 1 si art. 11. Astfel, in cadrul verificarii cererii introductive de instanta, in procedura preliminara stabilirii primului termen de judecata, completul caruia cauza i-a fost repartizata isi va verifica si competenta. Daca constata ca nu este competent, prin incheiere data fara citarea partilor, completul va dispune trimiterea cauzei la completul specializat competent ori la sectia competenta din cadrul respectivei instante. Apreciem ca aceasta clarificare era necesara si ajuta la solutionarea spetei intr-un termen mai scurt, acest incident procedural fiind solutionat intr-un mod mai eficient.

     O alta modificare interesanta este cuprinsa la art. 231, potrivit caruia, la sfarsitul fiecarei sedinte de judecata, partile pot solicita citirea notelor luate de grefier cu privire la desfasurarea procesului, si corectarea lor. De asemenea, se pot solicita copii ale acestor note, ce pot fi contestate pana la termenul urmator. Notele grefierului pot fi confruntate cu inregistrarea sedintelor de judecata. Partile pot solicita, pe cheltuiala proprie, copia electronica a inregistrarii sedintei, cu privire la cauza lor.

     Art. 450 alin. 3 aduce o clarificare privitoare la competenta de solutionare a cererii de suspendare provizorie a hotararii judecatoresti atacate cu apel. Asupra cererii se pronunta instanta de apel prin incheiere, supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata. Consideram ca in practica deja asemenea cereri erau adresate instantei de apel, dar clarificarea era necesara pentru a evita echivocul.

     Foarte interesanta este chestiunea recalificarii caii de atac, introdusa prin art. 457 alin. 3. Atunci cand, prin incheiere, instanta recalifica calea de atac, incheierea va fi comunicata partilor absente. De la data comunicarii, pentru partile lipsa, respectiv de la data pronuntarii pentru partile prezente, curge un nou termen pentru declararea si motivarea caii de atac prevazute de lege. Salutam aceasta modificare, deoarece corecteaza o chestiune care, pana in prezent, bloca cumva accesul la un recurs efectiv, reglementat de art. 13 CEDO. Spre exemplu, termenul de apel era de 15 zile de la comunicarea hotararii, iar cel de apel era de 30 de zile. Partea, de multe ori respectand chiar mentiunea cuprinsa in hotararea atacata, depunea apelul in intervalul cuprins intre a 15-a si a 30-a zi de la comunicarea hotararii. Recalificand calea de atac, instanta aprecia ca era vorba de recurs, recalifica calea de atac, si invoca exceptia tardivitatii, respingand recursul ca fiind tardiv. Prin aceasta modalitate de solutionare, partea se vedea pusa in imposibilitatea de a declara o alta cale de atac, accesul sau la un recurs efectiv fiind blocat. Ori asemenea probleme nu vor mai aparea sub imperiul noii reglementari.

     In materia recursului, din reglementarea art. 484 alin. 1 este eliminata suspendarea de drept a executarii hotararii privitoare la stramutarea de hotare, pana la solutionarea recursului, celelalte cazuri privind desfiintarea de constructii, plantatii sau alte lucrari cu asezare fixa ramand supuse suspendarii.

     Cu privire la solutionarea cererilor privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru rezolvarea unei chestiuni de drept, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, art. 520 este completat in sensul ca, atunci cand chestiunea supusa dezbaterii nu este in compententa niciuneia dintre sectiile curtii, va fi urmata procedura in situatia in care chestiunea priveste mai multe sectii ale I.C.C.J.

     In materia hotararilor arbitrale se aduc modificari privind investirea cu formula executorie, solutie corelata cu art. 640 Cod procedura civila potrivit caruia toate titlurile executorii ce nu sunt hotarari judecatoresti trebuie sa fie investite cu formula executorie.

     La art. 603 alin. 3 este cuprinsa urmatoarea completare care, in opinia noastra, nu era necesara deoarece ingreuneaza procedura investirii cu titlu executoriu. In cazul hotararii arbitrale ce se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, cu ocazia investirii cu formula executorie respectivul judecator va verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru realizarea transferului de proprietate si achitarea impozitului aferent. Apreciem ca aceste conditii se verifica din nou de catre registratorul de carte funciara, completarea nefiind necesara.

     Potrivit art. 615, modificat, pentru a putea fi pusa in executare, hotararea arbitrala trebuie sa fie supusa formalitatii investirii, de catre tribunalul in a carui circumscriptie a avut loc arbitrajul.

     Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 138/2014 vizeaza, cu precadere, procedura executarii silite:

     La art. 628, reglementand obligatiile susceptibile de executare silita, legiuitorul a adus o completare interesanta. Atunci cand titlul executoriu nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, dar acestea se cuvin potrivit art. 1535 Cod civil (daune moratorii in cazul obligatiilor banesti) sau altor dispozitii legale speciale, acestea vor fi stabilite de instanta de executare prin incheiere cu citarea partilor, incheiere ce reprezinta titlu executoriu fara a mai fi necesare investirea cu formula executorie. In opinia noastra, si aceasta actualizare a creantei putea fi data in competenta executorului judecatoresc, controlul instantei putand interveni in cadrul contestatiei la executare.

     Din punctul nostru de vedere, modificarea cu cel mai mare impact practic este cuprinsa la art. 6401 si la art. 665 Cod procedura civila.

   Potrivit art. 6401, nou introdus, titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie. Cu privire la compenenta, lucrurile nu sunt foarte clare, deoarece se arata ca cererea se adreseaza judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau sediul creditorul sau debitorul, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Se mai arata ca, atunci cand sediul ori domiciliul creditorului se afla in strainatate, cererea va putea fi depusa la judecatoria in care isi are circumscriptia domiciliul sau ales. In opinia noastra, potrivit regulii generale a competentei teritoriale, ar trebui ca judecatoria in a carei raza isi are sediul ori domiciliul debitorul sa fie competenta pentru solutionarea respectivei cereri de investire.

     Incheierea de respingere a cererii de investire poate fi atacata de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare, iar cea de admitere este irevocabila, asupra legalitatii acesteia putandu-se pronunta instanta de executare, cu ocazia solutionarii contestatiei la executare.

     Aceasta reglementare a existat, pana la nivelul anului 2007 cand, prin intrarea in vigoare a Legea nr. 459/2006, s-a eliminat formalitatea investirii cu formula executorie a inscrisurilor carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu (art. 3741 din Codul de procedura civila anterior).

     Pe de alta parte, incuviintarea executarii silite este redata in compententa executorilor judecatoresti, potrivit art. 665 Cod procedura civila, asupra carora acestia trebuie sa se pronunte prin incheiere in termen de 3 zile de la inregistrarea cererii. Aceasta chestiune a fost indelung dezbatuta in doctrina juridica, militandu-se in favoarea acestei modificari mult asteptate. Executorii judecatoresti au capacitatea si pregatirea juridica necesara pentru a isi verifica propria competenta, caracterul cert, lichid si exigibil, puterea de titlu executor al inscrisului si toate celelalte cerinte enumerate de legiuitor. Ne intoarcem astfel, la reglementarea similara pana la intrarea in vigoare a OUG nr. 42/2009 ce atribuise in competenta instante de executare incuviintarea executarii silite, reglementare preluata de Noul Cod de procedura civila.

     Solutia aceasta a fost mult asteptata de practica, deoarece asigura celeritatea procedurii executionale, incuviintarea de instanta ingreunand mult debutul acestei proceduri.

     Art. 650 alin. 1 Cod procedura civila clarifica iarasi un aspect propus de doctrina si de jurisprudenta, in sensul ca instanta de executare este instanta de la sediul ori domiciliul debitorului, facilitandu-se astfel accesul la justitie al debitorului, in cazul in care contesta actele de executare. In reglementarea anterioara, instanta de executare era cea de la sediul executorului judecatoresc, deoarece aceasta instanta incuviintase executarea silita. Foarte important este ca schimbarea domiciliului sau sediului debitorului, ori al creditorului, dupa inceperea executarii nu atrage schimbarea competentei instantei de executare. Clarificarea este necesara si binevenita deoarece asigura continuitatea procedurii executionale si celeritatea acesteia.

     Competenta instantei de executare este de a solutiona contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursul executarii, pronuntandu-se prin incheiere executorie (anterior contestatia fiind solutionata prin sentinta civila) ce poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare (anterior termenul de apel fiind cel general de 30 de zile de la comunicare).

    De asemenea, executorul judecatoresc ce a inceput procedura executionala ramane competent si ulterior schimbarii domiciliului debitorului sau creditorului, potrivit art. 651 alin.3 Cod procedura civila.

    In materia contestatiei la executare, art. 713 alin. 3 atribuie competenta in favoarea judecatoriei de la locul situarii imobilului, in situatia urmaririi silite a bunurilor imobile, a fructelor si a veniturilor generate de imobile ce se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare.

Art. 714 alin. 2 mareste termenul in care pot fi contestate incheierile executorului judecatoresc, de la 5 zile la 15 zile.

     O foarte interesanta modificare este cuprinsa la art. 716 alin. 1 Cod procedura civila, potrivit caruia contestatia la executare se judeca potrivit procedurii instituite pentru judecata in prima instanta, fara sa fie aplicabila procedura preliminara prevazuta de art. 200. Aceasta procedura dura foarte mult, putand ajunge chiar la un an in unele cazuri, ceea ce efectiv golea de continut o eventuala cerere de suspendare a executarii silite. Consideram modificarea extrem de binevenita, regularizarea cererii de chemare in judecata putandu-se realiza pana la primul termen de judecata, potrivit mentiunilor cuprinse in citatie.

      In materia executarii silite imobiliare o modificare utila este introdusa la art. 767 alin. 2, potrivit caruia creditorii urmaritori sau intervenientii ce au un rang de preferinta nu sunt obligati sa depuna garantia pentru a participa la liticitatie, decat pentru a acoperi diferenta dintre valoare garantiei si propria creanta, anteriori acestia fiind scutiti de orice garantie.

     Art. 8471 Cod procedura civila cuprinde o reglementare distincta a contestatiei impotriva procesului – verbal de licitatie. Astfel, procesul – verbal de licitatie ce consemneaza adjudecarea va fi notat in cartea funciara, de catre executor, pe cheltuiala adjudecatarului. In termen de o luna de la notarea in cartea funciara, debitorul, tertul dobanditor, creditorii sau orice alta persoana interesata pot ataca procesul – verbal de licitatie, pe calea contestatiei la executare. Instanta poate suspenda eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumelor rezultate din urmarirea bunului ajudecat si, in caz de admitere, va dispune radierea din oficiu a notarii in cartea funciara, cu obligatia executorului de a relua urmarirea de la momentul desfiintarii actului atacat. Sumele consemnate si neeliberate se vor distribui adjudecatarului.

     In opinia noastra, contestatia este similara cu cea reglementata de art. 854 actualmente abrogat, privind contestatia actului de ajudecare, modificarile nefiind substantiale.

     Trebuie, totodata, sa precizam ca procedura executarii silite cuprinde o serie de modificari ce decurg din cea cuprinsa la art. 665 Cod procedura civila, potrivit careia incuviintarea executarii silite este atribuita in competenta executorului, modificari pe care nu le-am mai trecut in revista in prezenta prezentare, deoarece nu sunt substantiale.

     In materia ordonantei presedintiale, o modificare referitoare la calea de atac este cuprinsa la art. 999 alin (3)1 . Atunci cand ordonanta presedintiala este solutionata in fond de curtea de apel, calea de atac este recursul (nu apelul cum este in cazul celorlalte instante) ce se declara in termen de 5 zile de la pronuntare.

     In cazul ordonantei de plata, la art. 1017 sunt cuprinse cateva clarificari referitoare la determinarea dobanzii, de notat fiind cea de la alin. 2, potrivit careia creditorul poate pretinde daune – interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute cu recuperarea sumelor, ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.

     Concluzionand, cea mai mare pondere a modificarii este reflectata in materia executarii silite, printre care salutam eliminarea incuviintarii, de catre instanta de executare, a executarii silite, ceea ce fluidizeaza foarte mult procedura, precum si cea a eliminarii verificarilor prealabile in materia contestatiei la executare.

Avocat Madalina Moianu

Sursa: http://avestis.ro/

Proiect de lege privind infiintarea Tinutului Secuiesc

Reprezentantii UDMR se tin de cuvant fata de populatia maghiara din Romania si se pregatesc sa depuna in Parlament un proiect de lege prin care se cere infiintarea Tinutului Secuiesc, regiune care sa cuprinda judetele Mures, Harghita si Covasna. Mai exact, maghiarii viseaza la o mica Ungarie in inima Romaniei.

Legea propusa de UDMR e bine pusa la punct: ea cere pentru Tinutul Secuiesc insemne proprii (drapel, stema, stampila), limba maghiara obligatorie pentru toti cetatenii incepand cu clasa a II-a, control deplin asupra scolilor, angajarilor, bancilor, padurilor, resurselor, liniilor de transport, comunicatiilor, concesionarilor, alimentarii cu energie electrica! Statul roman nu va avea dreptul sa detina nimic din ce apartine zonei, scrie in legea UDMR.

Mai mult, Tinutul Secuiesc va avea dreptul la cel putin doi europarlamentari, din locurile rezervate Romaniei, si locuri in Parlamentul de la Bucuresti. Mai grav e faptul ca in proiect, la articolul 84, scrie ca populatia din zona care nu doreste sa faca parte din Tinutul Secuiesc poate solicita stramutarea intr-un judet limtrof in sase luni de la adoptarea legii.

Mai pe sleau, romanii carora nu le convine situatia nu au decat sa plece! “Acest proiect e dovada ca UDMR lucreaza impotriva statului roman si ca doreste secesiunea etnica. Acest act reprezinta desfiintarea Constitutiei si ruperea a trei judete din teritoriul national, creand un stat-enclava pe criterii etnice!”, crede deputatul PSD Bogdan Diaconu, cel care a facut public documentul.

sursa: juristpedia.ro

Modificarea Regulamentului Consiliului Concurentei privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor nu poate afecta judecarea actiunilor deja introduse la instanta

Coincidenta sau nu, observam ca imediat dupa aparitia anumitor articole [1] in spatiul public, Consiliul Concurentei a luat initiativa modificarii Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei [2] („Regulamentul”).

Astfel, prin propunerea de modificare a Regulamentului, Consiliul are in vedere inlaturarea din cuprinsul art. 17 [3] si art. 19 alin. (2) [4] a conditiei prevazuta in forma actuala pentru ca o decizie sanctionatorie sa capete caracter executoriu – anume, conditia ca decizia sa nu fi fost atacata in termen.

Modificarea Regulamentului astfel cum propune Consiliul urmareste in mod evident impiedicarea utilizarii in instanta a actiunilor propuse prin articolele anterior evocate [5] (sau a oricarei alte actiuni intemeiate pe aceleasi texte de lege).

Prezentul demers isi propune sa supuna atentiei generale o problema ce, de asemenea, este posibil sa fi facut …continuarea articolului AICI

Sursa: curierulfiscal.ro

Inconsecvente de interes general in legislatia concurentei cu privire la suspendarea deciziilor sanctionatorii emise de consiliul concurentei

Este de notorietate imprejurarea că în ultimii ani Consiliul Concurenţei a devenit din ce în ce mai activ în asigurarea obiectivului său de protejare a normelor de concurenţă, fapt ce a condus, pe de o parte, la sporirea numărului investigaţiilor declanşate, iar pe de altă parte, la sporirea numarului de decizii prin care a aplicat sancţiuni ca o consecinţă a investigaţiilor evocate anterior. În contextul în care în prezent Curtea de Apel urmează să judece un nou val de cereri de suspendare a deciziilor emise de Consiliu ca urmare a finalizării unor investigaţii (spre exemplu, investigaţia privind campaniile de buy-back cu produse electrice, electronice si electrocasnice), socotim necesar a aduce în atenţia generală un aspect de interes major atat pentru entităţile deja sancţionate, cât şi pentru cele ce ar putea fi sancţionate în viitor.

Aspectul pe care îl punem în discuţie vizează două acte normative ce par a configura traiecte procedurale nu doar diferite, ci diametral opuse, în privinţa unei chestiuni de semnificativă importanţă pentru toate entităţile sancţionate de către Consiliu, anume cea a întârzierii executării deciziilor emise de Consiliu, pănă la momentul judecării definitive de către instanţe a cererilor prin care se solicită anularea deciziilor respective.

Astfel, potrivit art. 49 al Legii concurenţei, în cazul în care se doreşte lipsirea temporară de efecte a unei Decizii sancţionatorii emisă de Consiliu, entitatea amendată are la dispoziţie posibilitatea introducerii unei cereri de suspendare, aceasta trebuind să îndeplinească cele doua condiţii impuse de art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ (i.e. cazul bine justificat şi paguba iminentă), cărora li se adaugă o a treia condiţie impusă chiar prin Legea concurenţei, anume plata cauţiunii precizate de alin. (2) al art. 49 din Legea concurenţei .

Prin contrast, Regulamentul Consiliului din data de 19.08.2011 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul nr. 688/2011 al Preşedintelului Consiliului Concurenţei , pare a exclude necesitatea formulării unei cereri de suspendare în scopul lipsirii temporare de efecte a Deciziei sancţionatorii emise de Consiliu.

Astfel, potrivit art. 17 din Regulament, o decizie a autorităţii de concurenţă prin care se aplică sancţiuni nu dobândeşte caracter executoriu câtă vreme este contestată .
În acelasi sens, art. 19 pare să impună nu o simplă cauză de suspendare a executării silite, ci chiar mai mult, o veritabilă … continuarea articolului AICI

Sursa: beck.ro

Sinteza legislativa: Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a fost modificat

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 189, din 18 martie 2014.

 • Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea
 • Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie

Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.
 • Securitatea nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor nationale

Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
 • Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 8 ianuarie 2013 in Cauza S.C. „Raisa M. Shipping” – S.R.L. impotriva Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • La originea cauzei se afla Cererea nr. 37.576/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un resortisant al acestui stat, doamna Raisa Mocanu, in numele societatii S.C. „Raisa M. Shipping” – S.R.L. (societatea reclamanta), a sesizat Curtea la 11 octombrie 2005, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).
 • Societatea reclamanta pretinde, in special, ca a fost privata de dreptul sau la un proces in fata unei instante, pentru ca nu a luat cunostinta de citarea sa in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, efectuata prin afisarea pe usa sediului sau social.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 415/2014 privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la Trezoreria Statului a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Incepand cu data de 1 aprilie 2014, rata dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 3,75% pe an.
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la instanta sau parchetul care organizeaza concursul si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • In cauzele penale in care, fara participarea procurorului, au fost date incheieri care pot fi atacate, potrivit legii, cu contestatie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea analizarii posibilitatii exercitarii caii de atac, urmand a fi restituite cel mai tarziu la expirarea termenului de exercitare a caii de atac
 • In cauzele penale in care procurorul a participat la judecata si a exercitat calea de atac a apelului sau a contestatiei, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea motivarii caii de atac, cu exceptia situatiilor in care legea prevede un termen pentru inaintarea dosarului la instanta competenta sa solutioneze calea de atac. Dosarul va fi restituit de parchet in cel mult 10 zile, iar in cauzele urgente in cel mult 5 zile
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • Primarul poate delega atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
 • Termen de intrare in vigoare: 21 martie 2014

Sursa: avocatnet.ro

Sinteza legislativa: Normele de aplicare a regulilor privind izolarea blocurilor de locuinte, modificate

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 168, din 10 martie 2014.

 • Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel tarziu pana la data de 15 a fiecarei luni calendaristice, corespunzator tranzactiilor din luna precedenta, fara deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plata.
 • Termenul de intrare in vigoare: 10 martie 2014

Ordinul Agentiei Nationale Anti Doping nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 168, din 10 martie 2014.

 • Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping
 • Termenul de intrare in vigoare: 10 martie 2014

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 169, din 10 martie 2014.

 • Valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2014 sunt urmatoarele:

a) valoarea minima de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde);
b) valoarea maxima de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).

 • Termenul de intrare in vigoare: 10 martie 2014

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 170, din 10 martie 2014.

 • Regulamentul reglementeaza:

a) unele aspecte legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
b) unele aspecte legate de administrarea societatilor de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, precum si elemente legate de administrarea riscurilor;
c) unele aspecte legate de fondurile proprii ale S.S.I.F.;
d) cerintele privind amortizoarele de capital;
e) supravegherea pe baza consolidata a S.S.I.F.

 • Regulamentul se aplica S.S.I.F.-urilor, persoane juridice romane, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat si subconsolidat.
 • Termenul de intrare in vigoare: 10 martie 2014

Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171, din 10 martie 2014.

 • Coordonatorul local instiinteaza asociatiile de proprietari despre posibilitatea asigurarii de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza si in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, a finantarii cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiilor de proprietari, cu recuperarea sumelor in conformitate cu OUG nr. 18/2009
 • Adunarea generala a proprietarilor hotaraste inscrierea in programul local si semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local.
 • Termenul de intrare in vigoare: 10 martie 2014

Hotararea Senatului nr. 12/2014 pentru alegerea presedintelui Senatului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171, din 10 martie 2014.

 • Domnul senator Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu se alege in functia de presedinte al Senatului, ca urmare a demisiei din aceasta functie a domnului senator George-Crin Laurentiu Antonescu.
 • Aceasta hotarare a fost adoptata de Senat, in sedinta din 10 martie 2014.

Sursa: avocatnet.ro

Ultimele decizii ale ICCJ în RIL-uri privind dreptul muncii și securității sociale

În ședința din 18 noiembrie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, a soluționat 4 recursuri în interesul legii de interes pentru domeniul dreptului muncii și securității sociale.

1.Decizia nr.19 în dosarul nr.13/2013

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.1, art.2 alin.(1) și 15 lit.p) din Legea nr.146/1997, modificată și completată.

Astfel, cererile prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor de judecată sunt cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculează la valoarea pretențiilor deduse judecății, chiar dacă cererile care au format obiectul litigiului din care aceste cheltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

2.Decizia nr.20 în dosarul nr.14/2013

Respinge ca inadmisibil recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați în legătură cu problemele de drept vizând „natura juridică a drepturilor prevăzute a se acorda, potrivit contractelor colective de muncă, cu diferite ocazii (tichete de masă, tichete cadou, prima de Paști, prima de Crăciun, drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii, etc.) și termenul de prescripție aplicabil cererilor având un asemenea obiect.

3. Decizia nr.21 în dosarul nr.16/2013

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție stabilind faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.8 din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară  a personalului plătit din fonduri publice, a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispozițiilor art.1 din Legea nr.285/2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări.

4. Decizia nr.22 în dosarul nr.19/2013

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Avocatul Poporului.

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.4 alin.(4) și art.5 alin.(1) lit.m) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010, stabilește că indemnizațiile lunare reparatorii și indemnizațiile lunare prevăzute de Legea nr.341/2004 se calculează, în anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizației aflat în plată în luna octombrie 2010.

Toate deciziile sunt obligatorii, potrivit dispozițiilor art.517 alin.(4) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010. După redactarea considerentelor și semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: costelgilca.ro

Ministerul Justitiei pune la dispozitie formele actualizate ale actelor normative care vizeaza domeniul dreptului penal.

In continuarea demersurilor realizate in scopul informarii publicului asupra dispozitiilor actelor normative cuprinse in pachetul de reforma a legislatiei penale, procesual penale si executional penale, si avand in vedere faptul ca noile reglementari urmeaza a intra in vigoare la 1 februarie 2014, Ministerul Justitiei pune la dispozitie formele actualizate ale actelor normative care vizeaza domeniul dreptului penal.

Astfel, au fost publicate:

– Legea 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 135 /2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, publicata in Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013;
– Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013;
– Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.

Alaturi de actele normative mentionate, Ministerul Justitiei supune atentiei din nou un material publicat in cursul anului 2012, si anume Documentarea privind aplicarea principiului legii penale mai favorabile, intocmita de catre dl. conf. univ. dr. Florin Streteanu, a carui elaborare a avut in vedere preconizata intrare in vigoare a noilor reglementari penale si procesual penale si complexitatea activitatii de pregatire a punerii in aplicare a acestora. Precizam faptul ca documentarea are caracter exclusiv de informare publica si nu constituie o interpretare oficiala a textelor de lege analizate.

Aplicarea legii in cadrul desfasurarii procesului penal este atributul exclusiv al organelor judiciare, pentru masurile luate de catre acestea existand cai de atac, iar Ministerul Justitiei, in virtutea principiului constitutional al separatiei puterilor in stat si conform atributiilor sale stabilite prin lege, nu poate interveni pentru a influenta vreun mod deciziile luate de magistrati in aplicarea legii.

Formele actualizate ale actelor normative pot fi consultate AICI.
Sursa: Ministerul Justitiei