A fost aprobata Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante

In Monitorul Oficial nr. 454 din 20 iunie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 365/741/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

In cadrul Procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se arata:

Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri financiar-bugetare, in situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala este obligata la restituirea acestora

Contribuabilul care, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti, depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o cerere.

Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organul fiscal competent, care reprezinta:

in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire. Data la care a luat nastere dreptul la restituire este data hotararii judecatoresti executorii.

Daca organul fiscal competent considera ca mai are nevoie de anumite documente relevante solutionarii cererii, solicita contribuabilului, in scris, prezentarea acestora.

Termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionarii acesteia si data inregistrarii primirii acestor informatii la organul fiscal competent. In cazul in care documentele solicitate de catre organul fiscal competent necesare in vederea solutionarii cererii nu sunt depuse de catre contribuabil in termen de cel mult 30 zile, cererea prevazuta la pct. 1 se respinge de catre organul fiscal competent, instiintandu-l pe contribuabil cu privire la aceasta.

In situatia in care, prin hotarari judecatoresti executorii, instantele dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:

in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati a Trezoreriei Statului, sumele inscrise de catre organul competent in decizia de restituire, respectiv in graficul transelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile;
in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati ale Trezoreriei Statului diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica „cod fiscal platitor“ codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica „cod fiscal beneficiar“ codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.

La cererea de restituire se anexeaza, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:

  • hotararea judecatoreasca executorie, in copie legalizata;
  • actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, impreuna cu imputernicirea data acestuia, in copie;

Cererea de restituire, insotita de documentele prevazute la pct. 7, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, verifica in baza de date centralizata daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.

Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 9 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, organul fiscal competent intocmeste Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti executorii, prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

In vederea stabilirii graficului transelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent transmite Administratiei Fondului pentru Mediu o copie a cererii de restituire, insotita de copii ale documentelor, precum si a referatului. Aceste documente pot fi transmise in sistem electronic catre Administratia Fondului pentru Mediu.

Graficul va fi transmis de Administratia Fondului pentru Mediu, semnat si stampilat, organului fiscal competent in termen de 5 zile de la data inregistrarii la registratura acestei institutii a solicitarii organului fiscal. Graficul poate fi transmis organului fiscal competent in sistem electronic, cu incadrarea in termenul de 5 zile de la data inregistrarii solicitarii organului fiscal.

Graficul transelor anuale aprobate la restituire va cuprinde, in mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare transa anuala, precum si cuantumul acestora.

Perioada de restituire pentru fiecare transa anuala din graficul prevazut la pct. 11 este urmatoarea:

pentru prima transa anuala, perioada de restituire este luna urmatoare datei comunicarii graficului, de catre Administratia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent;
pentru urmatoarele transe anuale perioada de restituire este:
– pentru cererile de restituire depuse in primul semestru al fiecarui an, perioada de restituire a transei este luna aprilie a fiecaruia din urmatorii 4 ani;
– pentru cererile de restituire depuse in cel de-al doilea semestru al fiecarui an, perioada de restituire a transei este luna noiembrie a fiecaruia din urmatorii 4 ani.

In sensul prezentului ordin, prin transa anuala se intelege cota-parte de 20% din:

  • taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • cheltuielile de judecata;
  • alte sume stabilite de instantele judecatoresti.

Sursa: infolegal.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: