Arhive lunare: aprilie 2014

Proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice dezbatut de Senatul Romaniei

Indatorati peste masura, o buna parte a romanilor de buna-credinta ar putea apela in viitorul apropiat la umbrela insolventei, proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice aflandu-se in prezent in dezbatere la Senat, procedura fiind menita sa-i scoata din impas intr-o perioada de maximum 5 ani, fara a periclita insa situatia economica a bancilor.

Potrivit proiectului de act normativ, cererea de insolventa poate fi depusa, deopotriva, de catre debitor si de creditori, conditiile fiind insa diferite cu exceptia cuantumului minim al datoriilor. Astfel, in cazul in care debitorul cere instantei de judecata sa accepte cererea sa de deschidere a procedurii de insolventa, va trebui sa dovedeasca faptul ca are datorii catre doi sau mai multi creditori de mai mult decat 30 de zile de la data scadentei, cererea debitorului urmand sa fie insotita de un plan de stingere a datoriilor.

Acest plan de stingere a datoriilor nu trebuie sa depaseasca o perioada de 5 ani, putand contine orice termeni de natura sa duca la o indestulare cat mai adecvata a creantelor, luand in considerare creantele creditorilor, precum si bunurile, veniturile si circumstantele familiale ale debitorului. In cazul in care cererea este depusa de creditor, acesta va trebui sa dovedeasca faptul ca debitorul nu are capacitatea de a-si achita datoriile in momentul scadentei acestora si in cazul in care valoarea totala nominala a creantei creditorului fata de debitorul respectiv depaseste suma de 25.000 lei.

Daca cererea de deschidere a procedurii de insolventa este depusa de creditor, debitorul trebuie sa furnizeze o propunere de plan de stingere a datoriilor in termen de 15 zile de la intocmirea listei preliminare a creantelor de catre administratorul judiciar, in caz contrar dispunandu-se lichidarea bunurilor persoanei fizice.

Creditorii care nu se inscriu la masa credala in timp de 20 de zile de la deschiderea procedurii de insolventa nu-si vor mai primi creantele.

Desi aparent proiectul de lege nu se adreseaza Persoanelor Fizice Autorizate (PFA), in actul normativ exista o exceptie care arata ca instantele pot decide ca actul normativ sa se aplice si in raport cu un debitor care are datorii ce decurg din activitati comerciale desfasurate in nume propriu, ca PFA, in situatia in care creditorii consimt asupra deschiderii procedurii de insolventa sau daca valoarea totala a principalului datoriilor rezultate din astfel de activitati comerciale depaseste suma de 45.000 lei, iar debitorul nu are mai mult de 20 de creditori la momentul solicitarii procedurii de insolventa.

Se va intocmi lista bunurilor de peste 1.000 lei

Instanta poate refuza deschiderea procedurii de insolventa in cazul in care aceasta nu este insotita de toate documentele doveditoare.

Conform dispozitiilor aflate in dezbatere la Senat, solicitarea insolventei va trebui transmisa de catre debitor impreuna cu un raport al bunurilor proprietatea sa si a veniturilor disponibile, incluzand date referitoare la veniturile preconizate a fi obtinute in urmatorii cinci ani si informatii cu privire la veniturile sale din ultimii trei ani, precum si o situatie a datoriilor sale si detalii privind creditorii aferenti. Raportul va include, totodata, o declaratie conform careia continutul acestuia este corect si complet; o lista a bunurilor mobile si imobile cu o valoare individuala care depaseste suma de 1.000 lei, care au fost instrainate de catre debitor in decursul ultimilor patru ani; o declaratie pe propria raspundere in care sa explice motivele pentru care se afla in incapacitate de a-si achita datoriile la termenul scadent; o propunere de plan pentru rambursarea datoriilor care poate contine orice termeni de natura sa conduca la o indestulare cat mai adecvata a creantelor, luand in considerare creantele creditorilor, precum si bunurile, veniturile si circumstantele familiale ale debitorului. Planul va contine o explicatie cu privire la modalitatea si la masura in care garantiile sau alte drepturi ale creditorilor asupra bunurilor debitorului vor fi afectate de catre acesta.

In plus, la solicitarea debitorului, creditorii ar putea fi obligati sa puna la dispozitia acestuia, pe propria cheltuiala, o declaratie scrisa privind creantele pe care le detin asupra lui, spre a-l ajuta in elaborarea raportului privind bunurile si veniturile sale, se precizeaza in proiectul de act normativ. In special, creditorii vor mentiona cuantumul creantelor cu defalcarea acestora in principal, dobanda si alte costuri aferente.

Sursa: Curierul National

Justitia europeana impune o revizuire a legii privind datele personale

Justitia europeana a impus marti o revizuire a legislatiei europene cu privire la conservarea datelor persoanle utilizate în lupta împotriva crimei organizate si terorismului, considerata necesara dar disproportionata si prea intruziva.

Curtea de Justitie a UE a declarat directiva privind conservarea datelor „invalida”, deoarece „comporta o ingerinta de o amploare vasta si de o gravitate deosebita în drepturile fundamentale privind respectarea vietii private si protejarea datelor cu caracter personal, fara ca aceasta ingerinta sa fie limitata la strictul necesar”.

Însa Curtea a considerat ca aceasta „conservare a datelor în vederea eventualei lor transmiteri catre autoritatile nationale competente raspunde efectiv unui obictiv de interes general, si anume lupta împotriva criminalitatii grave si, astfel, în definitiv, securitatea publica”.

Statele nu mai pot sa utilizeze aceasta legislatie în starea actuala, ceea ce le va ridica o problema, deoarece ea le priveaza de un instrument în lupta împotriva crimei organizate si terorismului„, a declarat pentru AFP o sursa comunitara apropiata de dosar.

Comisarul european pentru Afaceri Interne Cecilia Malmström lucreaza la o reformare a acestei legislatii, dar ea astepta sa afle decizia Curtii europene pentru a-si orienta propunerile.

Decizia Curtii vizeaza trei probleme, si anume durata conservarii datelor, considerata „disproportionata”, lipsa protectiei fata de riscurile unor abuzuri si absenta unor masuri pentru a „limita la strictul necesar” ingerinta în viata privata a indivizilor.

Sursa: bizlawyer.ro

Conferințele „Dreptul afacerilor”: 10 ani de inovație și cultură juridică

Anul acesta, în perioada 9-10 mai, la Facultate de Drept din București va avea loc cea de-a zecea ediție a Conferințelor Dreptul afacerilor, o ediție aniversară.

Beneficiind pentru debut de elegantul sprijin al prof. Viorel Ciobanu, decanul de atunci al Facultății de Drept, având oportunitatea continuării cu nelipsitul suport al prof. Flavius Baias, actualul decan, și fiind susținute de participarea ca speakeri sau ca invitați speciali a unor reputați specialiști ai dreptului afacerilor, români sau străini, aceste conferințe au „inițializat” concepte juridice și au „consolidat” concepte și instituții juridice inedite pentru o practică juridică tradiționalistă, așa cum era cea din București la începutul anilor 2000.

Efectiv, o serie de concepte juridice au fost „inițializate” la Conferințele Dreptul afacerilor în perioada 2005 – 2014, dintre acestea cele mai importante în plan legislativ și practic fiind:(i) societatea fictivă, cu „detaliile” confuziei de patrimonii, neutralizării personalității juridice și (ne)limitării răspunderii în dreptul afacerilor; (ii) fracționarea patrimoniului și segregarea creditorilor; (iii) acționarii indirecți (stakeholders); (iv) grupul de societăți; (v) grupul de contracte; (vi) terorismul contractual; (vii) procese colective (ca mijloc de luptă împotriva abuzului de putere economică sau administrativă); (viii) supraîndatorarea și insolvența simplilor particulari; (ix) too big to let fail.

De asemenea, o serie de concepte și instituții juridice au fost „consolidate” la Conferințele Dreptul afacerilor în aceeași perioadă 2005-2014 : (i) insolvența; (ii) echilibrul contractual (leziunea, impreviziunea și revizuirea judiciară a contractului); (iii) solidarismul contractual; (iv) clauzele abuzive; (v) abuzul de drept și abuzul de putere economică.

O trecere în revistă a acestor idei și inovații este nu doar un prilej de „bilanț”, ci și o utilă inventariere pentru viitoare dezvoltări sau corecții.

În considerarea aniversării a 10 ani de la prima conferință de dreptul afacerilor, vom publica zilnic, începând de astăzi și până la data programată pentru conferința (aniversară) de dreptul afacerilor 2014, o scurtă analiză a conceptelor initializate de-a lungul anilor la conferință și dezvoltate ulterior în mediul juridic românesc.

Astăzi, câteva considerații în legătură cu o idee care a funcționat :procesele colective.

Tema a făcut obiectul dezbaterilor în cadrul conferinței de dreptul afacerilor din anul 2011. La acel moment era in curs de afirmare un nou tip de organizare a proceselor civile din România, prin gruparea unui număr mare de reclamanți in aliante procesuale.

Procesele colective, concepute ca mijloc de lupta impotriva abuzului de putere economica sau administrativa, reprezintă reacţia socială la măsurile de austeritate impuse de Guvern odată cu criza financiară ce a afectat economia naţională, precum şi efectele perceptiei dureroase a crizei economice la nivel individual.

Procesele colective au fost începute în anul 2010 și au vizat afirmarea drepturilor parintilor de a primi indemnizaţia de creştere a copilului, atingerile aduse dreptului la sănătate prin noile reglementări privind medicii de familie, clauzele abuzive în contractele de credit, recalcularea pensiilor militarilor, taxa de poluare etc. Litigiile amintite au implicat zeci de mii de reclamanți.

dr-afaceriConceptul inițializat la acea editie a conferinței este, în prezent, asimilat pe deplin de practica instanțelor de judecată. Încrederea arătată sistemului la acel moment de cetăţeni a fost un mare cistig efortul de dezvoltare a unei societăţi civile sănătoase, având în vedere faptul că de ani de zile această putere în stat era acuzată de ineficienţă şi corupţie.

Procesele colective contra băncilor, unde se invocă încălcarea prin contracte de credit de consum a legislaţiei protecţiei consumatorului, precum şi cele pentru pensii, au fost organizate în faza pre-judiciară de cetăţeni, care s-au asociat informal în grupuri de dezbatere şi acţiune şi care comunicau eficient între ei prin intermediul internetului. Aceste procese au fost preluate și gestionate de casele de avocatură și, după aproximativ trei ani, s-au finalizat invariabil prin hotărâri judecătorești favorabile reclamanților – consumatori.

Într-un stat de drept modern, o victorie a unei persoane sau a unui grup de persoane contra deţinătorilor puterii economice sau politice va fi începutul unei victorii generale, a tuturor victimelor abuzurilor.
Procesele colective – concept juridic afirmat în cadrul conferinței de dreptul afacerilor din 2011 și consacrat de practica judiciară – și-au verificat și își verifică și în prezent utilitatea, prin cooptarea unui număr mare de consumatori care își caută dreptatea prin mijloace adaptate posibilităților lor economice.

Procesul s-a transformat, datorită acestui concept, dintr-un joc select practicat de initiati într-un mijloc eficient de protecție a drepturilor cetățenești.

Ceea ce părea, înainte de 2011, iluzoriu, a devenit posibil, în perfect acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a afirmat în nenumărate rânduri dreptul resortisanților statelor semnatare ale Convenției de a beneficia de un proces echitabil, care să asigure acestora drepturi efective, și nu doarteoretice și iluzorii.

Procesul colectiv, alternativă a costisitorului proces individual, a devenit un „obișnuit” al peisajului juridic românesc și un motiv de preocupare pentru deținătorii puterii economice. Raporturile juridice in care detinatorii puterii economice sau administrative isi impun vointa prin contracte de adeziune sau prin acte de autoritate, tind să se reechilibreze, prin eliminarea
clauzelor abuzive din contractele încheiate de aceștia cu particularii. Societatea românească se îndreaptă spre o binemeritată victorie împotriva abuzurilor celor puternici.

Una din temele conferinței de dreptul afacerilor 2014 este terorismul contractual. Cei care deja au cistigat in procese colective s-au eliberat de teroarea unor contracte incheiate pe 25 de ani, in conditii de adeziune la vointa si politica bancilor. Războiul împotriva terorii continuă, de altfel, și în 2014, prin noi procese colective!
Gheorghe Piperea
Alexandru Rățoi

Traian Basescu: Casele mari de avocatura incep sa detina un monopol in zona comerciala

Casele mari de avocatura devin din ce in ce mai influente in spatiul justitiei si incep sa detina un monopol, in special in ceea ce priveste zona comerciala, a precizat, vineri, presedintele Traian Basescu, in mesajul transmis cu ocazia participarii sale la Congresul Avocatilor 2014.

Cunoastem cu totii avocati sau case de avocatura de prestigiu. Casele mari de avocatura sunt insa mult prea influente in spatiul justitiei in raport cu avocatii individuali. Este clar ca, in mod deosebit in zona comerciala, casele mari de avocatura incep sa detina un monopol. Nu stiu daca acest lucru e bun sau e rau. E un semn de intrebare pe care mi-l pun in legatura cu asta. Casele mari de avocatura trebuie sa existe in mod categoric. Pe de alta parte, trebuie sa ne intrebam pana unde poate supravietui avocatul dintr-o casa mica de avocatura. El poate fi un avocat valoros, dar care nu s-a incadrat intr-o astfel de casa, care, intre timp, si-a croit prestigiu si autoritate pe piata si a devenit un jucator aproape de neinfruntat in aceasta competitie. De aceea, poate, o reglementare interna care sa dea sanse egale tuturor ar fi o solutie”, a spus Traian Basescu.

In discursul sau, presedintele a mentionat si relatia avocat-client, pe care o considera partea cea mai dificila a actului de justitie, avocatul aflandu-se, in opinia sa, intr-un dualism continuu, intre loialitatea fata de client si respectul fata de lege. In acelasi timp, Traian Basescu a mai spus ca rolul avocatilor care asista persoane ce au savarsit fapte penale nu este acela de a-i scuti pe acestia de pedeapsa, ci de a incerca sa obtina pentru ei pedeapsa cea mai mica.

Am incercat, de multe ori, pentru ca eu insumi am fost asistat de avocati in procesele pe care le-am avut, sa inteleg care este relatia avocat-client. Va marturisesc ca aceasta relatie mi se pare partea cea mai dificila a actului de justitie. Judecatorul e regele care sta cu Codul penal in mana, procurorul este acuzatorul public, in timp ce avocatul se afla intr-un dualism continuu, intre loialitatea fata de client si respectul fata de lege. Cred ca este cel mai spectaculos “conflict” din justitie si, in acelasi timp, este tipul de “conflict” care necesita cea mai multa intelepciune. Multi cred ca datoria avocatului este te scape de pedeapsa, cand tu esti infractor. Ca beneficiar al serviciilor unui avocat, nu poti sa-i ceri acestuia, pentru fapte pe care le-ai savarsit, decat obtinerea unei pedepse cat mai mici. Nu poti sa-i ceri avocatului sa te faca Alba-ca-Zapada cand tu esti infractor. Relatia avocat-client se asaza, probabil, intre minimul si maximul pedepsei si nu al scutirii totale de pedeapsa. Si asta pentru ca avocatul este si el insusi, la fel ca judecatorul sau ca procurorul, un slujitor al legii. Si deasupra legii nu poate functiona nimic in justitie”, a aratat presedintele Romaniei.

Traian Basescu si-a manifestat, totodata, admiratia fata de capacitatea avocatilor de a face fata acestei situatii generate de caracterul dualist al profesiei lor. “Va invidiez si, in acelasi timp, va apreciez pentru acest mod de a lucra intre lege si loialitatea fata de client. Acest lucru reprezinta, in opinia mea, un varf de intelepciune, deontologie si profesionalism”, a declarat presedintele.

Sursa: legalmarketing.ro

Administrația Prezidențială: Comunicare privind intrarea în vigoare a deciziei privind introducerea Republicii Moldova printre statele ai căror cetățeni vor putea circula fără viză în spațiul Schengen.

Comunicat de presă Ref.: Mesajul președintelui României, domnul Traian Băsescu, cu ocazia intrării în vigoare a deciziei privind introducerea Republicii Moldova printre statele ai căror cetățeni vor putea circula fără viză în spațiul Schengen

Președintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis luni, 28 aprilie a.c., un mesaj cu ocazia intrării în vigoare a deciziei privind introducerea Republicii Moldova printre statele ai căror cetățeni vor putea circula fără viză în spațiul Schengen.

Vă prezentăm textul mesajului:

Vreau să îmi exprim deplina satisfacție pentru faptul că de astăzi cetățenii Republicii Moldova vor putea să călătorească liber în Europa, fără vize. Din păcate, această apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană se petrece pe fundalul violențelor și presiunilor politice făcute de Rusia asupra unor țări independente și suverane, Ucraina și Republica Moldova, ai căror cetățeni și-au exprimat clar opțiunea de a se racorda la spațiul de civilizație politică occidentală. Pe de altă parte, asistăm la apropierea dintre NATO și UE în fața unei primejdii comune, Rusia. Europenii realizează acum importanța vitală a solidarității și a unei acțiuni politice comune, pragmatice, care să pună capăt presiunilor rusești.

Firește, dreptul la libera circulație în UE va trebui să fie asumat cu deplină responsabilitate de fiecare persoană. Un drept nu este un dat, acesta poate fi retras dacă nu sunt îndeplinite și obligațiile pe care trebuie să le accepte orice cetățean al Europei. Este nevoie de dialog, de cunoașterea și de asumarea unor principii pe care se sprijină identitatea noastră în Europa. Mai ales în contextul internațional tensionat pe care îl traversăm avem nevoie să ne stabilim clar prioritățile, să consolidăm încrederea și respectul fără de care nu vom avea capacitatea să edificăm un viitor comun într-o lume demnă și liberă, democratică.

Sunt convins că atât liberalizarea circulației în UE pentru cetățenii moldoveni, cât și apropiata semnare a Acordul de asociere și de liber-schimb va consolida parcursul european al Republicii Moldova. Acest lucru este o prioritate pentru România și vom susține, prin toate mijloacele de care dispunem, integrarea Republicii Moldova în marea familie europeană.

Traian Băsescu

Președintele României
Departamentul de Comunicare Publică

Chambers Europe 2014: Tuca Zbarcea & Asociatii bifeaza, din nou, excelenta

Tuca Zbarcea & Asociatii a reiterat succesul de acum patru ani si a castigat cel mai prestigios premiu european de excelenta – “Firma de Avocatura a Anului” – oferit de editorii ghidului britanic dedicat pietei avocaturii – Chambers Europe.

Publicatia internationala Chambers Europe, versiunea europeana a prestigiosului ghid international al firmelor de avocatura, a desemnat Tuca Zbarcea & Asociatii drept „Firma de Avocatura a Anului” din Romania, in cadrul galei premiilor de excelenta „Chambers Europe Awards for Excellence” desfasurata ieri seara la Grosvenor House Hotel din Londra. Firma de avocatura din Romania isi adauga astfel in palmares al doilea trofeu Chambers Europe, dupa distinctia castigata in 2010 din partea aceleiasi publicatii.

Ceremonia de decernare a premiilor a adunat sute de avocati si consilieri in-house din cadrul diferitelor case de avocatura si companii de top din Europa, fiind unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului de catre comunitatea juridica internationala. Gazdele serii au fost Georgia Brooks, editorul pe Europa al ghidului Chambers Europe, si Alastair Sutton, un eminent practician in drept european din cadrul Brick Court Chambers.

Din Romania, cinci societati de avocati independente si internationale au intrat in competitia pentru premiul „Firma de Avocatura a Anului”. Potrivit editorilor ghidului international Chambers Europe, trofeul a revenit Tuca Zbarcea & Asociatii pentru performantele inregistrate in ultimele 12 luni, proiectele semnificative gestionate, evolutia strategica impresionanta si excelenta in relatia cu clientii.

Stefan Damian (foto), Deputy Managing Partner, a declarat: „Suntem onorati sa primim un al doilea premiu din partea ghidului Chambers Europe, recunoscut pentru rigoarea cu care evalueaza performantele inregistrate de firmele de avocatura in decursul ultimelor 12 luni. Din acest punct de vedere, trofeul din aceasta seara reprezinta o realizare remarcabila pe care o dedicam echipei si tuturor clientilor nostri”.

Premiul „Firma de Avocatura a Anului” reprezinta cea mai inalta recunoastere europeana atribuita unei case de avocatura de catre editorul britanic Chambers & Partners. Criteriile de selectie s-au bazat pe un studiu independent organizat in cateva zeci de jurisdictii pentru editia din 2014 a ghidului Chambers Europe.

Gala Chambers Europe Awards a prilejuit decernarea a 28 de premii unor case de avocatura din Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Spania, Suedia, Elvetia, Marea Britanie, Ucraina.

In ultimii 24 de ani, editorul britanic Chambers & Partners a realizat clasamente anuale ale firmelor de avocatura din intreaga lume, fiind recunoscut pentru rigurozitatea studiilor de piata efectuate, calitatea si obiectivitatea cu care analizeaza performantele mediului juridic international.

Lista nominalizatilor la premiile de excelenta „Firma de Avocatura a Anului” din cadrul „Chambers Europe Awards for Excellence” este disponibila AICI.
Sursa: legalmarketing.ro

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, aprobată de Executiv

Guvernul a aprobat ordonanţa prin care scutirea de impozit pe profitul reinvestit va fi aplicată din luna iulie şi menţinută, conform proiectului, până la finele lunii decembrie 2015, firmele beneficiare neputând opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective. Aprobarea ordonanţei de urgenţă, care modifică Codul Fiscal, a fost anunţată de Guvern la finalul şedinţei de miercuri, fără alte detalii.

Conform proiectului, profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – folosite în scopul obţinerii de venituri impozabile este scutit de impozit. Firmele care beneficiază de această facilitate au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata normală de funcţionare a acestora. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile societăţii cedente, precum şi echipamentele tehnologice înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment. „Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective”, se mai arată în document.

Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, facilitatea va fi aplicată pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014, iar scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi menţinută până la 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru acest an fiind calculat un minus la bugetul de stat, din impozitul pe profit, de 137,5 milioane lei. Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România a solicitat Guvernului să susţină în negocierile cu FMI scutirea impozitării profitului reinvestit, creşterea finanţării unor programe care generează locuri de muncă şi reducerea impozitării salariilor pentru dezvoltarea economică.
Fostul ministru liberal de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a declarat, în 9 ianuarie, că măsura neimpozitării profitului reinvestit se poate aplica din luna iulie, odată cu cea de scădere a CAS, dacă aceasta nu va avea un impact bugetar negativ şi după discuţii pe această temă în USL şi cu FMI.
Sursa: curierulnational.ro

Conferința “Drepturile proprietății intelectuale”

Asociația Studenților în Drept organizează conferinţa „Dreptul proprietăţii intelectuale” care va avea loc pe data de 29 aprilie, între orele 12.00-14.00, în sala Constantin Stoicescu a Palatului Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

V-ați gândit vreodată care e valoarea juridică a lucrurilor de care vă loviți zi de zi? Opere literare, artistice, ştiinţifice, cinematografice, spectacole, invenţii, lucrări plastice, iar exemplele pot continua.

Specialişti din domeniu vin să vă ofere o imagine de ansamblu asupra Dreptului proprietăţii intelectuale prin expunerea de cazuri practice, controverse, perspective, noutăţi. Având în vedere evoluţia şi amploarea subiectului, conferinţa îşi propune să prezinte într-un mod cât mai atractiv contextul actual al acestui fenomen, precum şi provocările la care este supus.

La scurt timp după celebrarea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, respectiv după data de 26 aprilie, ASD vă invită să vă îmbogăţiți cultura juridică cu informaţii de actualitate dintr-un domeniu larg dezbătut. Alături de noi se vor afla doamna Monica Pop, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi domnul Sorin Mierlea, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România.

Legea care ii apara pe bancheri de clauzele abuzive ar putea fi retrasa

Proiectul de modificare a Legii clauzelor abuzive, care favoriza bancile, va fi retras, au dat asigurari doi deputati si ANPC, potrivit avocatului Gheorghe Piperea.

„Dezbaterea publica de vineri, organizata la initiativa Asociatiei Parakletos, s-a terminat cu asigurari din partea deputatilor prezenti (Mihai Sturzu si Theodor Nicolescu) si a ANPC ca proiectul de modificare a Legii clauzelor abuzive va fi retras, iar in caz ca retragerea nu va fi eficienta, proiectul fi respins in plenul Camerei Deputatilor”, spune Piperea.

De altfel, cu semnatura primului ministru, Guvernul a emis aviz negativ contra proiectului, adauga avocatul.

„Daca, intr-o forma insidioasa, proiectul va „trece” totusi de Camera Deputatilor, in conditiile acestor declaratii politice publice, atunci ne va fi evident ca este ceva foarte in neregula cu acest proiect”, mai spune avocatul care este si presedintele asociatiei pentru protectia consumatorilor Parakletos.

Un proiect al PSD depus in septembrie 2013 isi propunea sa modifice legea clauzelor abuzive. Proiectul a trecut deja de Senat, cu amendamente depuse de Asociatia Romana a Bancilor (ARB).

Acesta spune ca instantele nu vor mai putea elimina clauzele contractuale care se refera la pretul contractelor – in cazul contractelor bancare, asta inseamna dobanzi si comisioane -, ca actiunile pentru eliminarea clauzelor abuzive vor putea fi initiate doar de catre presedintele ANPC, in timp ce drepturile asociatiilor vor fi limitate drastic.

De asemenea, toti consumatorii care vor sa dea banca in judecata vor trebui sa vina la Bucuresti, la tribunalul specializat. Totodata, conditiile in care o clauza va putea fi declarata abuziva sunt inasprite, fiind necesara analiza cumulativa a mai multor criterii.

Forma actuala a proiectului da indicatii serioase ca a fost croit pentru bancheri.

Conferinta Finante pentru nespecialisti, Bucuresti, 8-9 aprilie

Finantele companiei raman o zona cenusie pentru multi manageri a caror pregatire de baza este alta decat economia. Atat top-managementul, cat si nivelurile inferioare din firma iau insa, zi de zi, decizii care au implicatii substantiale asupra echilibrului financiar al companiei.

Managerii financiari si oamenii din subordinea lor, pe de o parte, si structurile comerciale si productive, pe de alta parte, gasesc cu greu drumul spre intelegere reciproca. De multe ori se considera ca finantele sunt apanajul specialistilor, unicii reponsabili pentru eventualele dificultati din domeniu.

Realitatea este insa alta: starea financiara a unei firme este consecinta directa a ansamblului de actiuni declansate de conducatorii de pe diferite niveluri organizationale si nicidecum rezultatul exclusiv al muncii din cateva compartimente specializate. Orice decizie, indiferent unde este ea initiata sau luata, are, pana la urma, un reflex inevitabil in raportul dintre sursele de finantare si utilizarile lor. Managementul financiar (chiar fara a fi numit astfel) este practicat implicit de orice manager. Întelegerea principiilor sale, a corelatiilor fundamentale ce conditioneaza echilibrul financiar este absolut necesara pentru orice centru de putere din companie.

Cursul de , introduce si clarifica o serie de concepte din domeniul financiar, pornind de la notiuni de baza ale contabilitatii financiare si construind progresiv cunostintele necesare intelegerii unor situatii financiare mai complexe, schite de buget, cashflow, etc.

Cunostintele asimilate vor permite participantilor sa comunice eficient si productiv cu profesionistii din domeniul financiar.

Modalitatea de abordare, ce include, pe langa predare, si studii de caz si discutii de grup, face din orele de training o intensa experienta de invatare cu aplicabilitate practica imediata.

Cazurile prezentate si discutate vor beneficia de comentariile celor direct implicati, iar inter-relationarea directa cu ceilalti participanti, care reprezinta industrii diverse, este un bonus care nu trebuie subestimat.

DESPRE LECTOR: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 20 ani in training si consultanta specializata pentru companii, Dna Maria Costache este lector consultant in cadrul  de peste 15 ani, avand o bogata experienta didactica, pedagogica si practica.

SCOP

Seminarul se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei si are ca scop intelegerea functionarii organizatiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cat si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de analiza absolut necesare diagnosticarii financiare.

OBIECTIVE

Printre obiectivele acestui seminar, se numara si urmatoarele:

 • Prezentarea Situatiilor Financiare si a elementelor lor principale;
 • Definirea unor instrumente si notiuni financiare importante si, in general, familiarizarea participantilor cu “punctul de vedere financiar”.
 • Intelegerea interdependentei dintre bilant, situatia veniturilor si cheltuielilor si situatia fluxurilor de numerar;
 • Intelegerea diferentelor dintre viziunea financiara pe termen scurt si cea strategica;
 • Familiarizarea cu diversele tipuri de fluxuri de numerar;
 • Asimilarea celor mai noi concepte in domeniul sistemelor informationale pentru management si in domeniul contabilitatii manageriale.
 • Intelegerea conceptului de centru de responsabilitate: centre de cost, centre de profit , centre de investitii

Elementele de noutate ale acestui curs consta in:

 • abordarea contabilitatii financiare pe marile fluxuri – exploatare, investitii si finantare – avand drept corolar gestiunea trezoreriei;
 • apelul la principiile contabile si aplicatiile lor practice;
 • asimilarea unor concepte noi de contabilitate manageriala (in special de calculatie a costurilor).

PUBLIC TINTA

Acest curs este conceput in primul rand pentru toate cadrele de conducere care prin pozitia pe care o detin sunt nevoite sa analizeze informatii si sa ia decizii de natura financiar-contabila.

Cursul se adreseaza in egala masura directorilor generali, directorilor executivi, sau de productie care doresc sa-si formeze o viziune integrata asupra functionarii organizatiei, sa asimileze cunostintele absolut necesare analizarii companiei din punct de vedere financiar si sa-si perfectioneze cunostintele necesare monitorizarii performantei intreprinderii.

Acest modul se adreseaza managerilor si specialistilor care nu au experienta in domeniul financiar-contabil, dar care utilizeaza sau vor utiliza aceste concepte, precum si tuturor celor care doresc sa inteleaga si sa interpreteze documente financiare si sa utilizeze analiza indicatorilor financiari pentru definirea strategiilor companiei. (ex.: persoanelor care lucreaza in vazari si marketing, resurse umane, IT, administratie, personalului tehnic si altora).

BENEFICII:

Participand la acest seminar veti afla:

 • Cum sa folositi principiile contabile general acceptate la intocmirea rapoartelor dumneavoastra de venituri si cheltuieli si folosirea limbajului financiar contabil;
 • Cum sa intelegeti situatiile financiare (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar) si relatiile dintre ele;
 • Cum sa intelegeti cu adevarat un raport anual financiar contabil si sa identificati punctele sale cheie;
 • Cum sa utilizati elementele de previziune financiara si problematica cresterii sustenabile. Intocmirea bugetelor;
 • Cum sa analizati proiectele dumneavoastra de investitii din punct de vedere al randamentului scontat si cum sa finantati aceste proiecte;
 • Cum sa organizati activitatea pe centre de cost si profit.

TEMATICA:

 • Gestionarea unei societati in mediul de afaceri actual:
  • Rolul Departamentului Financiar • „Regulile” de Raportare Financiara • Relatia Finante – Contabilitate • Structura si Inter-relatii financiare • Contabilitea de angajamente.
 • Principalele rapoarte financiare:

Intelegerea principalelor rapoarte financiare si fundamentarea deciziilor manageriale

 • Bilantul financiar: prezentare, analiza echilibrului financiar, solvabilitate,lichiditate, grad de indatorare. Utilizarea eficienta a acestui Raport
 • Contul de profit si pierderi • Vanzari si costul vanzarilor • Profitul brut: Venituri din exploatare • Cheltuielile de exploatare – EBITDA, EBIT • Alte venituri si cheltuieli – Venituri inainte de taxe, Impozitul pe profit, si Profitul net, EVA • Legatura cost-volum-profit • Calculul pragului de rentabilitate • Utilizarea eficienta a acestui Raport.
 • Situatia fluxurilor de trezorerie • Profit vs fluxul de numerar: Care este diferenta-Si cui ii pasa? Fluxul de numerar: metode si tablouri • Profitul net fata de fluxul de numerar net in rapoarte financiare • Numerar din exploatare – Numerar pentru Investitii – Numerar din finantare • Utilizarea eficienta a acestui Raport

 • Factorii cheie (critici) de performanta:
  • Gasirea KPI • Ce sunt KPI? • Masurarea profitabilitatii • Masurarea levierului financiar • Masurarea Valorii Adaugate si a Productivitatii • Utilizarea istoricului pentru a „prezice” viitorul • Tabloul de bord si Balanta Scorecard.
 • Managerii si Contabilitatea Costurilor:
  • Deciziile manageriale fundamentate pe cunoasterea costurilor • Cheltuieli directe si indirecte • Cheltuieli fixe si variabile • Cheltuieli controlabile si necontrolate • Standard Costing, Direct costing, Costul de fabricatie • Kaizen costing • ABC-ABM.
 • Planificarea unei afaceri. Crearea Viitorului:
  • De ce aveti nevoie de timp ca sa planificati? Planificarea strategica fata de planificarea operationala • Viziunea si Misiunea – punctul de plecare • Stabilirea strategiei – Calea realizarii cu succes a misiunii• Obiectivele pe termen lung si mediu • Planul de afaceri
 • Buget anual: planurile si instrumentele pentru viitor:
  • Bugete, prognoze • Proiectii financiar • Cum realizam un buget pentru Venituri • Bugetarea Cheltuielilor si a Costurilor- intelegerea relatiilor dintre cheltuieli si costuri viitoare • Procesul de Bugetare si Control bugetar sau „jocul adevarului” • Controlling strategic si controlling operational • Bugete flexibile – indiferent ce se intampla, Raportarea si luarea de masuri
 • Finantarea afacerii: Întelegerea finantarii unei afaceri:
  • Capital pe termen scurt • Datorii pe termen lung, capital permanent sau semi-permanent • Trecerea de la datorii la capital • Stocul de capital – tipuri si utilizari • Atragerea investitorilor din afara • Capitalul de risc: Rai sau Iad? • Investitorii strategici • Exit strategic

Nu este necesara o pregatire anterioara specifica pentru intelegerea conceptelor predate si exemplificate. Data fiind insa natura intensiva a trainingului, cei cu o expunere anterioara la problemele unei afaceri/organizatii in relatia cu piata vor asimila mai bine invatamintele acestui seminar.

ORGANIZARE:

 • Program:
  • Marti, 8 aprilie 2014, 09:30 – 17:30
  • Miercuri, 9 aprilie 2014, 09:30 – 13:30
 • Taxa instruire: 850 LEI + TVA
  Taxa include suportul de curs, fisele si modelele practice, un pranz (marti, 8 aprilie 2014), precum si rechizitele si pauzele de cafea pentru ambele zile.
 • Discounturi: 3% – 2 persoane; 5% – 3 persoane; 7% – peste 4 persoane
 • Inscrieri:
  • Fax: (021) 319 12 96
  • Email: wtib@wtib.ro
  • Tel: (021) 202 44 09
 • Persoana de Contact:
  • Silvan CONSTANTIN, Mobil – 0724 413 568

Pentru inscriere va rugam sa completati acest formular si sa il trimiteti la:
Fax: (021) 319 12 96 ¦ Email: wtib@wtib.ro ¦ Tel: (021) 202 44 09