Arhive lunare: octombrie 2013

Admitere barou 2013 – vizualizare lucrari – candidati respinsi

În atenţia candidaţilor declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013

 Urmare cererilor depuse de un număr de candidaţi declaraţi respinşi la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013, privind vizualizarea lucrărilor de la proba teoretică şi cu caracter aplicativ care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013, vă informăm că urmează a fi decisă perioada în care această procedură poate fi realizată.

În acest scop, precizăm că termenul de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor este până la data de 01 noiembrie 2013, orele 20.00. Cererile pot fi transmise şi prin fax: 021/3301297 sau email: office@inppa.ro.

După această dată va fi anunţată pe site-ul INPPA intervalul de timp în care candidaţii îşi pot vizualiza lucrările, la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Director INPPA
Av. Traian Briciu

Sursa: http://www.inppa.ro

Conferinta Internationala “Perspective ale Dreptului Afacerilor in mileniul al treilea”

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative organizează Conferinţa Internaţională “Perspective ale Dreptului Afacerilor în mileniul al treilea”, ediţia a III-a, în perioada 15-16 noiembrie 2013.

Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni:
I. Drept public;
II. Drept privat;
III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internaţional.

Workshop exploratoriu

În cadrul Conferinţei se va desfăşura Workshop-ul exploratoriu „PLANIFICAREA UNEI CARIERE UNIVERSITARE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE SUCCES ÎN DOMENIUL JURIDIC”. Obiectivul workshop-ului este de a oferi cercetătorilor în ştiinţe juridice aflaţi la început de drum informaţii şi oportunităţi care să îi ajute în dezvoltarea unei cariere universitare şi/sau de cercetare ştiinţifică de succes.
Participarea la workshop este gratuită pentru cei care se înscriu la Conferinţă, în limita locurilor disponibile.

Locul de desfăşurare

Conferinţa şi workshop-ul vor avea loc în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Publicaţii

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din urmatoarele publicaţii:

– într-un volum în limba engleză editat de o editură cu prestigiu internaţional în domeniul Ştiinţelor sociale. O parte din lucrările susţinute la ediţia a II-a a Conferinţei din 2012 au fost publicate la Editura Academica Internationala Peter Lang în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives”.
– în reviste partenere ale Conferinţei indexate în baze de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice

Premii

Cele mai bune lucrări susţinute în cadrul Conferinţei şi al workshop-ului vor fi premiate. Premiile vor consta în sume de bani, cărţi, şi alte produse din domeniu juridic care vor fi oferite de organizatori împreună cu partenerii şi sponsorii Conferinţei.

Program turistic

Organizatorii oferă participanţilor posibilitatea de a opta pentru un program turistic care va include vizitarea principalelor atracţii turistice din Bucureşti.

Termene limită

10 octombrie 2013: trimiterea formularului de participare completat la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul şi rezumatul lucrării care va fi susţinută la Conferinţa, fie cu opţiunea de a asista la dezbateri, fară inregistrarea unei lucrări ştiinţifice.
15 octombrie 2013: trimiterea textului integral al lucrării ştiinţifice în limbile română şi engleză la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro . Descarca de aici cerinţele de redactare pentru lucrările ştiinţifice.
27 octombrie 2013: confirmarea lucrărilor care vor fi susţinute în cadrul Conferinţei.
1 noiembrie 2013: plata taxei de participare.
Taxa de participare va fi redusă cu 20% pentru fiecare participant în situaţia înscrierii a cel puţin 5 participanţi provenind din cadrul aceleiaşi universităţi/instituţii/firme.

Contact
Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Conferinţei: http://www.businesslawconference.ro
Va rugăm să adresaţi orice întrebare privind Conferinţa domnului lector univ. dr. Catalin-Silviu SĂRARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@businesslawconference.ro

Editura CH Beck vă pune la dispoziţie noile apariţii editoriale şi în incinta Baroului Ilfov

Începănd din luna noiembrie Editura CH Beck va expune, cu titlu de vânzare, în sediul Baroului Ilfov din Calea Moşilor, nr. 88, cele mai noi apariţii editoriale în scopul creerii unei surse necesare practicienilor, teoreticienilor şi studenţilor din domeniul juridic.

Produsele noastre – cărţi juridice, publicaţii periodice şi dicţionare de specialitate – aparţinând unor autori cu prestigiu în domeniu, vor putea fi achiziţionate şi din incinta Baroului Ilfov.

Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cărţilor şi a publicaţiilor cu tematică juridică şi economică. Editura s-a impus pe piaţa literaturii juridice în anul 1998 ca urmare a asocierii dintre grupul românesc al Editurilor ALL şi editura germană C.H. BECK. Începând cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar din 2006 a preluat numele partenerului său european C.H. Beck, devenind astfel o societate independentă, cu capital majoritar german.

În cei peste 14 ani de activitate, Editura C.H. Beck a realizat o cifră de afaceri care o poziţionează între primele edituri din România, publicând peste 2000 de titluri cu tematică juridică şi economică, într-un tiraj total ce depăşeşte 3.000.000. de exemplare. Pentru practicieni, editura oferă ca noutate în literatura de specialitate prima bibliotecă juridică exclusiv on-line – legalis.ro. Biblioteca juridică este o mai mult decât o alternativă modernă şi utilă pentru cărţile tipărite.

Produsele noastre – cărţi, reviste şi publicaţii electronice – sunt distribuite în peste 200 de librării şi puncte de vânzare din întreaga ţară. Editura C.H. Beck deţine în ţară patru librării (două în Bucureşti şi alte două librării în Baia Mare şi Timişoara) cunoscute şi apreciate de clienţii noştri.
Sursa: beck.ro

Conferința Analelor Universității București – Seria Științe Administrative

Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, în parteneriat cu Editura C. H. Beck, organizează Conferința Analelor Universității București – Seria Științe Administrative „ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – TENDINȚE ACTUALE”, la București, in data de 31 octombrie 2013

Analele Universității București – Seria Științe Administrative (AUB-SSA) este o publicație oficială a Facultății de Administrație și Afaceri din Universitatea București și este dedicată răspândirii cunoștințelor multidisciplinare actuale din domeniul științelor administrative. AUB-SSA este o revistă academică online, bazată pe o evaluare de tip double-blind peer review.

Revista se adreseazã profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților care activează în domeniile științelor administrative. Noi încurajăm publicarea de articole nu numai de către teoreticienii din mediul academic dar, în egală măsură, și de către practicienii din administrația publică. În plus, AUB-SSA publică și lucrările unor manifestări științifice cum ar fi conferințe, simpozioane, întâlniri, dezbateri pe teme de actualitate ale științelor administrative.

Tema conferinței este „ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – TENDINȚE ACTUALE”.

Articolele trimise spre publicare vor viza unul sau mai multe domenii de interes pentru științele administrative, cum ar fi: luarea deciziilor, administrație publică comparată, drept administrativ, drept adminitrativ european, dreptul muncii, sociologie, achiziții publice, instituții publice, politici sociale, teoria comunicării, managementul resurselor umane în administrația publică, etica și deontologia funcției publice, politici publice, mangement de proiect, e-governance, e-democracy și altele asemenea.

Articolele vor fi evaluate din punct de vedere științific pentru publicare. Articolele admise spre publicare vor fi incluse în volumul conferinței care va fi trimis spre evaluare bazei de date academică Thomson Reuters (fosta ISI Proceedings) pentru a fi indexat în Conference Proceedings Citation Index. Dacă volumul conferinței va fi indexat, titlurile articolelor, împreună cu numele autorilor, se vor regăsi pe Web of Science, lucrările publicate fiind considerate ca articole ISI Proceedings.

De asemenea, toate articolele admise vor fi publicate în AUB-SSA. Potrivit procedurilor, ulterior publicării, AUB-SSA va fi indexată în baze de date și cataloage internaționale, relevante din punct de vedere academic pentru domeniul științelor administrative.

Fiecare participant la conferință nu poate publica mai mult de două articole, ca autor sau coautor. Un articol va avea un autor și cel mult doi coautori.

Comitetul științific al conferinței va selecta articolele care vor fi prezentate în sesiunea plenară a conferinței; participanții selectați vor fi anunțați prin email.

Manuscrisul va fi scris în limba engleză și va respecta formatul AUB-SSA: http://aub-sas.faa.ro/en/author_guidelines.html.

Formularele de înscriere și articolele vor fi trimise la adresa de email: aub-sas@faa.ro.

Lucrările conferinței se vor susține în limba română și engleză.

Sesiunea plenară a conferinței se va desfășura în cadrul Universității din București. Locul desfășurării va fi anunțat în timp util, odată cu anunțul programului final al conferinței.

Numărul de locuri la sesiunea plenară a conferinței este limitat; ocuparea acestora se face în ordinea trimiterii formularelor de înscriere. După expirarea perioadei de înscriere, vom anunța lista participanților înscriși la lucrările plenare ale conferinței.

Participarea la sesiunea plenară a conferinței și publicarea articolelor sunt gratuite.

Date importante
20 septembrie 2013 – trimiterea Formularului de înscriere
15 octombrie 2013 – trimiterea articolelor
23 octombrie 2013 – comunicarea programului final al conferinței
31 octombrie 2013 – sesiunea plenară a conferinței

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

PREȘEDINTE
Profesor universitar doctor Honoris Causa NICOLAE POPA, Universitatea „Nicolae Titulescu” București

MEMBRI
Profesor universitar dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Profesor universitar dr. VIOREL CORNESCU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ELENA DRUICĂ, Universitatea din București
Profesor universitar dr. MAGDALENA PLATIS, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. RĂZVAN MIHAIL PAPUC, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ELENA SIMINA TĂNĂSESCU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. DANA TOFAN, Universitatea din București
Profesor universitar dr. MIHAI ȘANDRU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Profesor universitar dr. RUXANDRA RĂȘCANU, Universitatea din București
Profesor universitar dr. ALEXANDER TÜRK, King’s College London
Profesor universitar dr. EMILIAN DOBRESCU, Academia Românã
Profesor universitar dr. VASILICA NEGRUȚ, Universitatea „Danubius” Galați
Conferențiar universitar dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. CORNELIA NISTOR, Universitatea din București
Conferențiar universitar dr. MARIA ORLOV, Institutul de Științe Administrative din Moldova
Lector universitar dr. DAN CIMPOERU, Universitatea din București
Lector universitar dr. MIHAELA ADINA APOSTOLACHE, Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universitatății de Petrol și Gaze Ploiești

COMITETUL DE ORGANIZARE

Conferențiar universitar dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București
Lector universitar dr. DAN CIMPOERU, Universitatea din București

PROGRAMUL CONFERINȚEI

9:00-09:30 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

9:30-10:00 CUVÂNT DE DESCHIDERE
Prof. univ. dr. DHC NICOLAE POPA, Universitatea „Nicolae Titulescu” București
Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București

10:00-10:15 SEMNAREA PROTOCOALELOR DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ

10:15-18:15 DEZBATERI PE SECȚIUNI

SECȚIUNEA I

Moderatori:
Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. ANCA MONICA ARDELEANU, Universitatea din București

10:15-10:45 Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ, Universitatea din București – „Priorități ale evoluției administrației publice din România din perspectiva revizuirii Constituției”

10:45-11:15 Prof. univ. dr. Elena Simina TĂNĂSESCU, Universitatea din București – „Un pas înainte, doi pași înapoi sau reforma administrației publice românești”

11:15-11:45 PAUZĂ DE CAFEA

11:45-12:15 Prof. univ. dr. Dana TOFAN, Universitatea din București – „Dinamica administrației publice românești în context european. Unele reflecții”

12:15-12:45 Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
Cercetător asociat Mihai BANU, Institutul de Cercetãri Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
Cercetător asociat Dragoș CĂLIN, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română
„Instrumente administrative pentru apărarea intereselor statelor membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Organizarea reprezentãrii statelor membre”

12:45-13:15 Prof. univ. dr. Cãtãlina Ioana BONCIU, Universitatea din București
Dr. Gabriel POPA, Universitatea Politehnică București
„Un serviciu de transport sustenabil – O necesitate imperativă pentru administrația locală”

13:15-14:15 PRÂNZ

14:15-14:35 Conf. univ. dr. Adrian STOICA, Academia de Studii Economice, București
Lector univ.dr. Sorin BURLACU, Academia de Studii Economice, București
Sonia Andreea STOICA, Academia de Studii Economice, București
„Analiza lucrărilor de trafic de finalizare a inelului median stradal din București”

14:35-15:00 Asist. univ. dr. Violeta STRATAN, Universitatea de Vest, Timișoara – „Este subsidiaritatea compatibilă cu dreptul administrativ românesc?”

15:00-15:20 Lector univ. dr. Simona GHERGHINA, Universitatea din București – „Finanțarea privată a investițiilor publice: există suficiente limitări legale și bugetare pentru a proteja interesul public?”

15:20-15:40 Lector univ. dr. Cristian CLIPA, Universitatea de Vest, Timișoara
Asist. univ. dr. Violeta STRATAN, Universitatea de Vest, Timișoara
„Serviciul Public – o noțiune de geometrie variabilã. O analiză holistică a dezbaterilor din dreptul penal și dreptul administrativ”

15:40-16:00 Prof. univ. dr. Emilian DOBRESCU, Institutul de Economie Națională, Academia Română
Drd. Mihaela Edith DOBRE, Institutul de Economie Mondială „Constantin Murgescu”, Academia Română
„Imaginea energetică a persoanei – factor decisiv în dezvoltarea afacerilor”

16:00-16:30 PAUZĂ DE CAFEA

16:30-16:50 Conf. univ. dr. Daiana Maura VESMAȘ, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – „Provocările regionalizării pentru administrația publică românească – politica și performanța administrativă”

16:50-17:10 Conf. univ. dr. Niculina VÂRGOLICI, Universitatea din București
Lector univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Universitatea „Spiru Haret” București
„Leader-ul comunității între Influență, Responsabilitate și Progres”

17:10-17:25 CS Asoc. Dr. Emilian CIONGARU, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” Academia Română – „Obiective esențiale în reforma administrației publice locale din perspectiva reorganizării administrativ-teritoriale”

17:25-17:45 Lector univ. dr. Flavia GHENCEA, Universitatea „Spiru Haret” București, „Implementarea normelor europene referitoare la autorizația administrativă în legislația și practica Statelor Membre”

17:45-18:00 Drd. Ioan Laurențiu VEDINAȘ, Ministerul Afacerilor Interne – „Rolul și locul poliției locale în sistemul organelor administrației publice”

18:00-18:15 Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Anca Monica ARDELEANU, Universitatea din București

CUVÂNT DE ÎNCHIDERE A CONFERINȚEI

18:15-19:00 CINA

SECȚIUNEA II

Moderatori:
Lector univ. dr. Dan CIMPOERU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Marin BURCEA, Universitatea din București

10:15-10:45 Cadru univ. asoc. Dr. Dorina ȚICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – „Caracteristicile procesului de luare a deciziei în administrația publică. Perspectivă comparativă”

10:45-11:15 Lector univ. dr. Valentin BĂDESCU, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, București – „Influența managementului și dreptului în funcționarea administrației publice”

11:15-11:45 PAUZĂ DE CAFEA

11:45-12:15 Lector univ. dr. Marius BĂLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – „Provocări în reglementarea statutului minorităților naționale din România”

12:15-12:45 Lector univ. dr. Silviu COJOCARU, Universitatea din București, – „Big Data în administrația publică”

12:45-13:15 Lector univ. dr. Camelia COJOCARU, Universitatea din București – „Interoperabilitatea sistemului – Contextul local”

13:15-14:15 PRÂNZ

14:15-14:35 Asist. univ. dr. Cãtãlin VRABIE, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București – „Crearea e-orașelor românești!”

14:35-15:00 Lector univ. dr. Simona Luminița RADU, Universitatea Ecologică București,
Daniela COTENESCU, Damar Emergency Bucharest
„Competențele de descentralizare ale autorităților locale în termeni de criterii de eficiență și politici comunitare. Studiu de caz: România”

15:00-15:20 Drd. Vlad Alexandru IANCU, Cabinet de Avocat „Iancu Vlad Alexandru” – „Noțiunea de situație extraordinară, temei pentru emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului”

15:20-15:40 Lector univ. dr. Răzvan BĂRBULESCU, Academia de Studii Economice, București – „Impactul schimbărilor demografice asupra administrației publice”

15:40-16:00 Asist. univ. drd. Valentin Mihai LEOVEANU, Universitatea din București – „Investițiile publice în România între teorie și practică”

16:00-16:30 PAUZĂ DE CAFEA

16:30-16:50 Drd. Minodora-Ioana BALAN-RUSU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
Drd. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, Universitatea „Titu Maiorescu” București – „Implicarea societății civile în prevenirea infracțiunilor administrative, în special a infracțiunii de corupție”

16:50-17:10 Drd. Minodora-Ioana BALAN-RUSU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
Drd. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, Universitatea „Titu Maiorescu” București
„Audierile prin videoconferințe – formã a asistenței judiciare internaționale în materie penală”

17:10-17:25 Cercet. Șt. III Livia CHISĂGIU, Institutul de Economie Națională, Academia Română – „Inițiativa de promovare a îmbătrânirii active, în contextul îmbătrânirii demografice la nivel european și național”

17:25-17:45 Drd. Antoniu Ovidiu BALINT, Academia de Studii Economice, București
Drd. Mihaela TOMA, Academia de Studii Economice, București
„O cercetare privind caracteristicile, aplicabilitatea și premisele e-government în România”

17:45-18:00 Drd. Ionița COCHINȚU, Universitatea de Vest din Timișoara – „Consacrarea constituțională a administrației publice”

18:00-18:15 Lector univ. dr. Dan CIMPOERU, Universitatea din București – „eGovernment – experiența românească”

18:15-19:00 CINA

Contact
http://aub-sas.faa.ro
aub-sas@faa.ro
+40728911288 Anca Monica Ardeleanu
+40722272911 Dan Cimpoeru

Codul insolventei a fost declarat de Curtea Constitutionala neconstitutional

În ziua de 29 octombrie 2013, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.81 alin.(3) şi ale art.348 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este neconstituţională.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului.

 Sursa: http://www.ccr.ro

Rescrierea Codului fiscal este aproape finalizata

Procesul de rescriere a Codului Fiscal este aproape de final, dar intrarea sa in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014 ar crea impresia de instabilitate si lipsa de credibilitate, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dan Manolescu, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, citat de Agerpres.

‘Rescrierea Codului Fiscal este aproape de final. Am lansat in dezbatere, la nivelul ministerului, grupurile de lucru in ideea de a-l aplica cu 1 ianuarie 2014 sau de a-l lasa in dezbatere un timp mai indelungat, pentru a nu grabi lucrurile. Fiind un proiect de o asemenea amploare nu trebuie grabit. În urma acestui proces de rescriere, pe langa partea de corelare a aparut si o restructurare a Codului, ceea ce s-ar putea sa-l faca, in prima instanta, un pic greoi de accesat utilizatorilor care sunt obisnuiti cu o anumita structura, asa cum avem in prezent in Codul Fiscal. Credem ca nu ar fi benefic ca acest proces sa fie facut in graba si sa intre in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014, pentru ca ar crea, din nou, impresia de instabilitate si necredibilitate’, a afirmat Manolescu.

Potrivit oficialului MFP, la ora actuala este mai benefica preluarea ideilor inaintate de mediul de afaceri, ‘cum ar fi solicitarea de a avea prevederi fiscale favorabile pentru societatile tip holding’.

Pe de alta parte, Manolescu a precizat faptul ca o eventuala reducere a TVA in alte zone nu trebuie sa mai fie compensata cu alte masuri pentru umplerea golurilor.

‘O eventuala reducere a TVA intr-o alta zona trebuie sa nu mai fie compensata cu alte masuri. Daca va fi nevoie tot timpul de a pune ceva in loc, nu se va mai reduce TVA in alte zone. Cota redusa la alimente este o zona cu o viteza de rotatie a produselor foarte mare. Accizele la alcool, la produsele de lux, masinile scumpe sunt taxele pe care FMI ni le-a cerut pentru compensarea reducerii TVA si altor reduceri de taxe’, a spus secretarul de stat din MFP.

Actualul Cod Fiscal a intrat in vigoare la 1 februarie 2013 si cuprinde o serie de modificari in domeniul tuturor impozitelor si taxelor majore — impozit pe venit, impozit pe profit, accize, TVA, CAS, precum si revizuirea semnificativa a sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole.

Astfel, limita veniturilor pentru care o firma intra in sistemul microintreprinderilor coboara la 65.000 euro, iar pentru anul 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu 1 februarie 2013, si persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute de acest sistem de impunere.

De asemenea, Codul Fiscal modificat prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor de consultanta si prestari servicii cu firme inregistrate in paradisuri fiscale si state cu care Romania nu are acorduri de evitare a dublei impuneri. Totodata, este vizata includerea in sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultura si piscicultura, impozitul urmand a avea o cota de 16%.

Sursa: realitatea.net

Hunter S. Thompson

„We cannot expect people to have respect for law and order until we teach respect to those we have entrusted to enforce those laws.”

hunterHunter Stockton Thompson (18 iulie 1937 – 20 februarie 2005) a fost un jurnalist și autor american cel mai cunoscut pentru lucrările sale Fear and Loathing in Las Vegas și Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72. Este creditat ca fiind creatorul jurnalismului Gonzo, un stil de jurnalism în care reporterii se implică în publicațiile lor până ce devin personaje centrale ale acestora. Thompson a fost de asemenea cunoscut pentru consumul de durată al alcoolului, LSD-ului, mescalinei și cocainei; pasiunea sa pentru armele de foc și antipatia pentru guvernul Statelor Unite. Datorită mai multor probleme de sănătate, Thompson s-a sinucis pe data de 20 februarie 2005 la vârsta de 67 de ani.

Excelenţa în consultanţa de afaceri la Gala premiilor AvocatNet.ro

Gala Premiilor AvocatNet.ro 2013 a devenit deja o traditie onorand si de aceasta data rezultatele exceptionale in consultanta juridica si fiscala obtinute de companiile din Romania in cursul anului trecut.

La Gala AvocatNet.ro premiem oamenii, tranzactiile si proiectele remarcabile din zona consultantei de business deoarece suntem convinsi ca un mediu de afaceri performant si competitiv nu poate exista fara consultanta juridica si fiscala de calitate. La fel ca in editiile precedente, acordarea distinctiilor se face de catre un juriu independent, secret pana in seara decernarii premiilor, iar anul acesta am reusit sa adunam laolalta pentru deliberari nume sonore ale businessului local, jurnalisti si chiar un fost ambasador al Romaniei”, a declarat Roxana Neagu, redactor-sef AvocatNet.ro.

In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Hotelul Athenee Palace Hilton din Bucuresti, au fost premiate si aplaudate cele mai bune proiecte si programe desfasurate in domeniul consultantei juridice si fiscale in anul 2012. Premiile, pe sectiuni, au fost revendicate dupa cum urmeaza:

1. Premiul pentru Excelenta in sustinerea culturii antreprenoriale din Romania:
Societatea: Biris Goran

2. Echipa Anului – Merger&Acqusition:
Societatea: Schoenherr

3. Echipa Anului – Finante Banci:
Societatea: Zamfirescu Racoti & Partners

4. Echipa Anului – Imobiliare:
Societatea: Reff si Asociatii

5. Echipa Anului – Insolventa:
Societatea: Zamfirescu Racoti & Partners

6. Echipa Anului – Achizitii Publice:
Societatea: Vass Lawyers

7. Echipa Anului – Dreptul Concurentei:
Societatea: D&B David si Baias

8. Echipa Anului – Litigii:
Societatea: Bostina si Asociatii

9. Echipa Anului – Contabilitate & Payroll:
Societatea: D&B David si Baias

10. Echipa Anului – Energie:
Societatea: Schoenherr

11. Cel mai bun program de Internship:
Societatea: Voicu & Filipescu

12. Cel mai bun program de CSR:
Societatea: Bosina si Asociatii

13. Departamentul de PR al Anului:
Societatea: Tuca Zbacea & Asociatii

14. Premiul special pentru – Criminal Business Law:
Societatea: Danila Petre & Asociatii

15. Premiul special pentru – Fast Growing Tax Practices:
Societatea: Baker Tilly Klitou

16. Premiul special Cea mai dinamica firma de contabilitate ?i consultanta fiscala:
Societatea: PKF Finconta

17. Premiul special – Cea mai creativa abordare a profesiei de Avocat:
Societatea: Ionescu si Sava

Sponsorii evenimetului au fost Casa de Mobila Simex, Mazda, Helvetansa, Banca Italo Romena, Pescariu Sport & Spa, Agrafa Print Services, Consiergo, Marvin Wineshop, Olla Floral Art, Sabion, Cramele Recas, L’Occitane, Oya Beauty Lounge, Biosilk, Marsay, Visconti, Designer Elena Perseil si Asociatia Daruieste Viata.

AvocatNet.ro este cea mai mare comunitate de business si juridica din Romania si cea mai mare publicatie juridica din Europa de Est. Platforma AvocatNet.ro si-a inceput activitatea in urma cu 13 ani sub forma unui portal de stiri juridice, iar in 2013 AvocatNet.ro a devenit lider de piata pe segmentele business si legal.

Conferinta nationala „Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice”

Pe 8 noiembrie va avea loc la Brasov cea de-a saptea editie a Conferintei nationale „Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice„.

Banner-Achizitiile-publice-in-Romania-300x250-50kb1La fel ca si la editiile precedente, evenimentul va beneficia de prezenta unor invitati de marca, precum Eugen Teodorovici (Ministrul Fondurilor Europene), reprezentanti ai ANRMAP, Dominic Dumitru (Director General UCVAP), Adela Voicu (Sef serviciu – Serviciul Autorizare POR), Florentina Dragan (consilier de solutionare si membru in colegiul CNSC), Corneliu Burada (expert achizitii publice), Violeta Stefanescu si Cezarina Falan (experti consultanti ai firmei organizatoare, TSI Consultanta & Training).

In lumina modificarilor preconizate ale legislatiei achizitiilor publice, atat pe plan european, cat si national, a asumarii propriilor greseli de catre statul roman si suportarea de la bugetul de stat a anumitor corectii financiare aplicate beneficiarilor de fonduri europene din cauza erorilor comise de ANRMAP (in validarea documentatiei de atribuire) si UCVAP, conferinta isi propune sa abordeze teme de mare actualitate, precum debirocratizarea sistemului achizitiilor publice, situatia achizitiilor derulate de beneficiarii privati de fonduri europene, aspecte nevralgice legate de achizitia directa si de modul de calcul al cheltuielilor diverse si neprevazute, cu accent pe competentele autoritatilor cu rol determinant in domeniu: ANRMAP, UCVAP, CNSC, Ministerul Fondurilor Europene.

Va confruntati cu hatisul legisaltiv si cu problemele generate de aplicarea in practica a normelor in domeniu? Derulati achizitii publice in cadrul proiectelor cofinantate din fornduri europene? Sunteti ofertanti si nu stiti cum sa faceti fata anumitor cerinte sau solicitari ale autoritatii contractante?

In cadrul evenimentului „ Achizitiile publice in Romania – aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice” vor fi prezentate si discutate noile directii de actiune in domeniul achizitiilor publice, unde invitatii vor raspunde intrebarilor adresate din public, punctual si concret.

Detalii si inscrieri la conferinta AICI

UNEJ. Admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității joi, 17 octombrie 2013, anunțul privind organizarea examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică. Acesta va avea loc în data de 21 noiembrie 2013, la București.

Camerele Executorilor Judecătorești vor oferi informații detaliate cu privire la examen.

 

Sursa: http://www.unej.ro