UPDATE: Ultima zi in care te mai poti inscrie la examenul de consultant fiscal

Examen de atribuire a calității de consultant fiscal – 5 octombrie 2013

Înscrierile la examen
 se fac în perioada 2 septembrie – 23 septembrie 2013 pe site-ul http://www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă – direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se face prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Potrivit art.4 din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi: – elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; – servicii de administrare a legislaţiei fiscale; – elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; – activitate financiar-contabilă;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente (conform art.5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 – publicată în Monitorul Oficial al României nr. 647/2007):

a) cererea de înscriere la examen.pdf (click AICI); cererea de înscriere la examen.doc (click AICI)

b) actul de identitate, în copie;

c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

h) documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei – conform Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 1/2013 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 69/2013. Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;

i) curriculum vitae;

j)trei fotografii 2/3 cm.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.021/335.20.95

Tematica şi bibliografia de examen – sesiunea octombrie 2013 click (AICI).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: