Arhive lunare: septembrie 2013

Executarea pedepselor – seminar on-line pentru magistratii romani

Pe 30 septembrie si 1 octombrie, Institutul National al Magistraturii (INM) va transmite on-line in instante seminarul „Executarea pedepselor”, formator al evenimentului fiind judecatorul Raluca Moroanu, din cadrul Curtii de Apel Bucuresti.

In prima zi vor fi dezbatute elementele de noutate in noul cod de procedura penala in materia executarii pedepselor, atributiile judecatorului delegat cu executarea in temeiul dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, dar si executarea obligatiilor stabilite de procuror in cazul renuntarii la urmarirea penala.

De asemenea, in cadrul seminarului vor fi discutate si aspecte legate de tipurile de cauze cu care poate fi sesizata instanta in temeiul dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
In a doua zi a evenimentului, temele propuse tin de contestatia impotriva incheierilor judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, precum si tipurile de cauze in situatia executarii masurilor educative aplicate minorilor.

Sursa: inm-lex.ro/index.php

Conferinta nationala de constructii „Gala Business Construct

Despre soluţiile şi strategiile pentru creşterea pieţei construcţiilor, un sector care ar putea sta la temelia următorului ciclu de creştere economică la GALA BUSINESS CONSTRUCT.

Ziarul Financiar va acorda in cadrul Galei Business Constructurmatoarele premii:
Cea mai mare investitie intr-o fabrica de materiale de constructii, finalizata pe timp de criza.
Premiul “Antreprenorul roman in industria materialelor de constructii”.
Premiul pentru cea mai eficienta utilizare a fondurilor europene in constructia unei fabrici.
Premiul “Exportatorul anului 2013 in piata materialelor de constructii”.
Premiul pentru cea mai importanta tranzactie in industria constructiilor pe timp de criza.
Constructorul anului – cele mai mari proiecte de infrastructura castigate in ultimul an.
Evenimentul va avea loc pe 30 septembrie 2013 la Hotel Howard Johnson Bucuresti, sala Platinum.

Sursa: zf.ro

Discursul presedintelui UNBR Gheorghe Florea in cadrul conferintei NCPC Big four

La solicitarea organizatorilor, am acceptat să am onoarea de a mă adresa conferinţei la deschiderea lucrărilor sale, cu convingerea că voi exprima, pe cât posibil, năzuinţele majorității avocaţilor români, după o jumătate de an de la punerea în aplicare a Noului Cod de procedură civilă.

Aplicarea corectă a noilor norme juridice este o provocare majoră pentru România, pentru toți practicienii din domeniul dreptului.

Avocaţii sunt confruntaţi cu sarcina dificilă de a explica clienţilor noua legislaţie procesuală, logica ei internă și valorile pe care le promovează.

Misiunea lor este cu atât mai grea cu cât se desfășoară într-un climat în care mentalitățile si deprinderile create in decursul aplicării Codului de procedură civilă din 1865 se confruntă cu soluții legislative noi, cu modalități de interpretare si aplicare a legii corespunzătoare unei culturi juridice in plină evoluție, dar si într-o transformare inerentă impusă de vremurile pe care le străbatem.

Este dificil sa fie explicate  soluții  tehnice  a căror logică bazată pe vechile reglementări nu poate să surprindă toate eforturile judecătorilor de a disciplina conduite procesuale, de a frâna si a tolera patimile celor care sunt obișnuiți cu desfășurarea imediată a procesului in public, cu aprecieri judiciare percepute ca obiective chiar și numai pentru că au fost determinate de contactul direct și nemijlocit  cu judecătorul în ședință publică ,contact apt a furniza imediat lămuriri și explicații, a regulariza de îndată acte procesuale, cu beneficiul manifestării rolului activ al judecătorului  din rațiuni ce țin de rosturile de interes public ale justiției statale  și deseori cu injoncțiunea imediată a judecății când urgența situațiilor de viață reală o impune, ceea ce se percepe mai dificil fără nemijlocire imediată a celui ce are nevoie de securitate judiciară!

Încă se ințelege deformat transparența in activitatea procesuală, iar practicienii se adapteaza  greu soluției legislative, în prezent în vigoare,de amânare a intrării in vigoare a procedurii de cercetare a procesului in camera de consiliu, de aplicare in ședința publică a unor reguli create pentru mediul specific acesteia, de limitare  în timp a exercitării dreptului la pledoarie  etc.

In condițiile in care a avut loc, concomitent cu intrarea in vigoare a Noului Cod de procedură civilă, modificarea sistemului de circuit intern al dosarelor și schimbarea  competențelor de soluționare a unor cauze in curs, cu consecința trimiterii dosarelor la instanțele competente, s-a produs si se va mai produce bulversarea logicii cu care practicienii sunt obisnuiți in derularea procesului potrivit Codului de procedura civila din 1865. Sunt posibile confuzii  deoarece o perioadă de timp, concomitent, se derulează, chiar la același complet de judecată, litigii in care se aplică vechiul Cod de procedură civilă.

Impactul legislației privind acordarea ajutorului judiciar sau a facilitaților la plata taxei de timbru in procedura de regularizare a cererii de chemare in judecată, desfășurarea procedurii de regularizare a căilor de atac in condițiile art. 482 din Noul Cod de procedură civilă (NCPC) si ale art. XVII alin. (3) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanțelor judecatorești, precum si pentru pregătirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, care fac trimitere la dispozițiile art. XIV alin. (2) – (4) si ale art. V alin. (2) – (5) din aceeași lege, bulversarea logicii legislației conexe NCPC  în  contextul legislativ survenit, creează dificultați de interpretare si aplicare coerentă a legislației procesuale, care nu pot fi negate.

Abordarea in cadrul conferinței de astăzi a unor probleme controversate, a căror dificultate a fost evidențiată in practica judiciară, de doctrină sau în conferințele organizate cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură civilă, are garanția că soluțiile pe care lumea practicienilor în drept le caută pot fi identificate cu concursul unor renumiți specialiști ai dreptului,  prin aplicarea unor metode de interpretare a legii  adaptate cerințelor pragmatice ale noii legislații, bazate pe standarde înalte de competenţă profesională.

Prin aplicarea Noului Cod de procedură civilă parcurgem împreună reconstrucția sistemului juridic românesc.

În desfășurarea conferinței, după ce am observat problematica propusă de participanți să  fie abordată,  trebuie să pornim de la premisa că, in domeniul instituțiilor dreptului procesual civil și, implicit, în Noul Cod de procedură civilă,  nu a fost vorba de o recuperare  legislativă  propriu-zisă a fundamentelor dreptului procesual, care să fi impus o reconstrucție totală a Codului de procedura civilă. Instituțiile de drept procesual civil român, de origine continental europeană, nu au fost cu totul alterate în timpul comunismului, când s-a păstrat Codul de procedură civilă din 1865, care a fost rezistent în timp chiar alături și, uneori, în umbra  reglementărilor din Codul de procedură civilă Carol al II-lea (din 1940),abrogat prin art. 83 lit.b)  din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, neintrat vreodată în vigoare! Există o continuitate între cele două coduri.

Există şi elemente de discontinuitate, de inovație în Noul Cod de procedură civilă. Este posibil ca aceste elemente să fi creat unele dificultăți de receptare a normelor noi, de înțelegere, de interpretare și de aplicare. Așezarea în realitățile vieții social-economice a noilor reglementări va dura, iar timpul va verifica eficiența scontată a noilor norme procesuale, ori va impune corectarea lor, când este cazul.

Noul Cod de procedură civilă ne  impune să fim contemporani cu lumea juridică de tradiție continentală europeana! Este o realitate de netăgăduit ca în legislațiile conexe Noului Cod de procedură civilă există un import masiv de norme juridice din dreptul comunitar, care, inevitabil au impact in mersul procedurilor judiciare, extrajudiciare, de drept comun sau special reglementate. Firesc au apărut incoerențe, zone de confuzie, contradicții normative.

Doctrina în domeniul procedurii civile, reprezentata in conferința de astăzi la cel mai înalt nivel, are un rol decisiv in reconstrucția culturii juridice corespunzătoare epocii contemporane, pentru că, atunci când se confruntă tradițiile cu ceea ce se intâmplă, în domeniul dreptului,  în întreaga lume și în primul rând în Europa,  să se țină cont de mediul real, social-economic, in care se aplică norme juridice moderne.

În prezent, în România, doctrina juridică este un instrument esențial in finalizarea eforturilor pe care lumea juridică le face pentru a curma și a preveni practica judiciară neunitară. Am convingerea că, în cadrul conferinței, se vor clarifica cel puțin problemele ce vizează identificarea finalității  reale a reglementărilor alese de legiuitor si se vor schimba opinii cu privire la soluțiile cele mai adecvate realității sistemului judiciar românesc care suportă încă, cu evidentă dificultate, impactul noilor reglementări.

Conferința are loc în condițiile în care, în prezent, doctrina privind Noul Cod de procedură civilă înregistrează comentarii importante ale Noului Cod de procedură civilă pe articole, numeroase monografii cu privire la unele instituţii din Noul Cod de procedură civilă. Au fost publicate cursuri universitare adaptate. Există un număr impresionant de articole şi de studii în revistele de specialitate.

Este menirea doctrinei juridice și a educației juridice de orice nivel să impună echilibrul in interpretarea si aplicarea legii, dar si să realizeze reconstrucția mentalităților și deprinderilor în înțelegerea, interpretarea și aplicarea regulilor de drept de către profesiile juridice.

Împreună – juriștii din domeniul elaborării legislației, judecătorii, procurorii, avocații, executorii judecatorești, consilierii juridici, teoreticienii dreptului, formatorii din domeniul educatiei juridice – pot și trebuie să abordeze Noul Cod de procedură civilă din perspectivă substanțial pragmatică și să renunțe la abordarea formalist-dogmatică. În condițiile în care mai ales instanțele judecătorești nu pot să aibă  numai rolul de a face o simplă aplicare a regulilor Codului dacă jurisprudența constituie tot mai mult “dreptul justificat de aplicarea legii scrise in practica judiciară”, iar precedentul judiciar, consacrat sub forma regulilor legale speciale privind asigurarea unei practici judiciare unitare, prevăzute în Capitolele I si II din Titlul III al Cărții a II-a din Noul Cod de procedură civilă, este un veritabil izvor de drept, rolul creator al practicii judiciare în dezvoltarea dreptului nu trebuie și nu poate fi tăgăduit.

Metoda folosită în practică judiciară, în teorie și în sistemul de educație juridică, bazată pe identificarea unui argument formal bazat pe un izvor de drept instituit expres de lege sau prin precedent judiciar si care conduce totdeauna la soluția că sistemul legislativ ofera doar “un singur raspuns corect” pentru fiecare întrebare, este inaptă să cultive efortul propriu în deslușirea soluției ce se impune într-un caz dat.

Preocuparea de a afla ce este dreptul într-o anumită chestiune petrecută într-un anumit timp și un anumit spațiu și în care rolul central îl are identificarea documentului scris, în care poate fi descoperit dreptul aplicabil stabilit de legislator sau de către instanțele judecătoresti ca factor de decizie, are la bază prezumția că sistemul legislativ este un sistem coerent și că din regulile abstracte (și valorile incluse în conținutul acestora) se pot identifica totdeauna soluții intr-o maniera ce se pretinde a fi obiectivă.

Realitatea demonstrează însă că nimeni nu are monopolul adevărului. Nimeni nu are monopolul soluțiilor corecte sau al răspunsului corect, unic.

Este axiomatic ca de esența procedurii civile este corectarea in mod periodic a unei posibile succesiuni de erori, deoarece însuși drumul către aflarea adevărului judiciar este o succesiune de etape procesuale în care se urmărește corectarea unor posibile erori, câtă vreme dreptatea judiciară se imparte de oameni, iar omul este o ființă sortită greșelii.

Adevărul nu poate să fie accesibil numai prin viziunea unei părți si, chiar daca nu suntem într-un domeniu al noutății permanente în dreptul procesual civil, juristul pregătit pentru practica dreptului nu este doar cel care vede din cărți soluțiile, ci cel care le descoperă în spețele noi pe care le are  de rezolvat, în raport de  situații  concrete.

Avocatul iși justifică existența profesională reală prin activitatea inovatoare, de creație a soluției juridice pe care fiecare speță o impune și la care norma juridică îl obligă sa recurgă pentru a fi protejate și securizate interese juridice concrete, reale, neplasate în domeniul unui text de lege abstract.

Iata de ce argumentele independente care vizează valorizarea unei posibile solutii date în interpretarea corectă a normelor juridice inovatoare din Noul Cod de procedură civilă nu pot avea un rol secundar.

Abordarea instrumentală și funcțională a operațiunilor de interpretare și aplicare a dreptului procesual într-o manieră pragmatică este în prezent în concordanță cu tendințele europene ale de-formalizării procedurii judiciare. Există, justificat, tendința pe plan mondial de sacrificare a formalismului procesual în favoarea realizării justiției efective, cu conservarea garanțiilor procesuale. Noul cod de procedură civilă nu a ignorat această tendință.

Analiza sistematică a noilor dispoziții procesuale prin trecerea de la formă la substanțăfacilitează transferul de idei si dezvoltă argumentarea. Numai astfel se incurajează gândirea proprie, element al unei structuri mentale specifice culturii juridice moderne, care repugnă dogmatismul si pozitivismul  exacerbat.

Este nevoie ca, și în cadrul unor Conferințe de genul celei la care participăm, prin dialogul interior al participanților avizați  și familiarizați cu noile reglementări, fiecare să  încerce să  dezvolte raționamente juridice proprii cu privire la problematica abordată.

Dialogul interior, eventual și exteriorizat, în limita timpului disponibil, este necesar, deoarece unui jurist de buna-credință îi este imposibil să găsească de unul singur soluții adecvate, fără a-și cultiva obișnuința de a asculta  și o altă opinie juridică pentru a-și formula  un rationament juridic propriu, pentru a nu risca sa preia tale quale soluții juridice gata date în prealabil de altul și de a abdica, procedând astfel, de la demnitatea propriului său profesionalism.

Fiecare jurist participant la un dialog constructiv are propriile sale opinii juridice. Ele reflectă totdeauna o parte a adevărului.

Adevărul fiecăruia este parțial și de multe ori se dovedește a fi distorsionat de anumite scopuri pragmatice, de o anumită pregătire profesională, de o anumită modalitate de percepție, de valori etice etc.

Receptarea Codului de procedură civilă în litera și în spiritul lui necesită o gândire juridică și o pregătire profesională specifică domeniului dreptului procesual civil.

Din perspectiva profesiei de avocat, noul Cod de procedură civilă impune, inevitabil, o reînvățare a materiei și provoacă avocații să ridice întrebări, să propună noi soluții, creative, de interpretare și de aplicare concretă a unei norme juridice.

Pentru un avocat, dreptul procesual civil este, prin excelentă, conservator, dar este, totodată, străin dogmatismului. Iată de ce un demers doctrinar nu poate suplini litera legii, nici cerința apărării efective, a intereselor legitime concrete, ale unui client.

Nutresc convingerea că, în cadrul Conferinței la care participăm, vom identifica soluții care nu permit ca, o aplicare strictă si excesivă a “literei legii” să provoace si să cultive perceptia că noul Cod de procedură civilă ar impune o durată mai îndelungată a procesului civil, mai ales în partea de pregatire a procedurii desfășurate public, deoarece, inevitabil, încărcătura rolului instanțelor determina ”calculatorul” să prelungească în timp intervenția efectivă a judecății până la un moment în care judecata devine ineficientă!

Sunt convins ca lucrările conferinței vor confirma încă o dată că valorile promovate de organizator – Societatea de Științe Juridice – sunt valori  supreme pentru juriștii practicieni, care apără adevărul, cred în lege, știu că viitorul a început deja, că numai promovând valoarea reală și conlucrarea  onestă  vor reuși să demonstreze că societatea viitorului este  și  pentru  juriști activi, inteligenți și moderați!

Am enumerat valorile înscrise în actul de înființare al Societății de Științe Juridice, căreia îi dorim succes în organizarea unor conferințe asemănătoare!

Av. dr. Gheorghe FLOREA
Președinte Uniunea Națională a Barourilor din România

* Alocuțiune la conferința NCPC BIG FOUR, București, 27 septembrie 2013

Sursa: http://www.juridice.ro

Admitere Barou – Proba II, Subiecte si bareme

Publicãm subiectele şi baremele la probele scrise din zilele de 25, 26 si 27 septembrie 2013 susţinute la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal, Drept civil si Drept procesual civil si Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

 

Sursa: http://www.inppa.ro

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 – Centrul de Examen Bucureşti

Contestaţiile la baremul de evaluare şi corectare al probelor de examen din data de 27 septembrie 2013 (drept penal şi drept procesual penal) vor putea fi formulate până cel târziu sâmbătă, 28 septembrie 2013, ora 14.00.

Contestaţiile se vor putea depune la INPPA (structura centrală), la adresa Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, la data de 27.09.2013 între orele 14.00 – 20.00 şi la data de 28.09.2013 între orele 08.00 – 14.00, sau prin fax la nr. 021/330.12.97
Termen limita: sâmbătă, 28 septembrie 2013, ora 14.00.
Prezentul anunţ a fost postat pe site-ul http://www.inppa.ro, la avizierul locului de examen şi la uşa INPPA, vineri, 27 septembrie 2013, ora 14.00.

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

Sursa: http://www.inppa.ro

Incep probele scrise pentru admiterea in avocatura 2013

Au inceput probele din etapa a doua admiterii in avocatura, la care pot participa atat cei care candideaza pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, cat si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere in avocatura vor sustine incepand de astazi:

25 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte);
26 septembrie – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
27 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte).

La teste pot participa cei care cei care vor sa dobandeasca titlul de avocat stagiar si care au trecut de prima etapa, care a avut loc pe 16 septembrie 2013 si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Lista celor candidatilor care au fost declarati admisi in urma sustinerii testului de pe 16 septembrie o puteti consulta AICI.

Lideri pentru Justitie editia a 5-a, 2014

Termen limita pentru depunerea candidaturilor: 20 Octombrie 2013

Programul se adreseaza studentilor in ultimul an, masteranzilor, doctoranzilor, si tinerilor absolventi de drept in primii 5 ani de cariera si consta dintr-o serie de traininguri de leadership, intalniri cu profesionisti din domeniul juridic si workshopuri, desfasurate atat in Romania, cat si in strainatate.
Lideri pentru Justitie a fost gandit cu scopul de a dezvolta potentialul de lideri al tinerilor juristi care isi doresc sa contribuie la reforma justitiei in Romania. In primele 4 editii ale programului, 75 de tineri juristi au fost pregatiti pentru a-si dezvolta in mod optim abilitatile de leadership si management al proiectelor, precum si pentru a-si insusi cunostinte aprofundate despre democratie, statul de drept si etica profesionala.
Dosarul de candidatura trebuie sa fie redactat in limba romana si sa contina:
– un CV
– o scrisoare de motivatie de o pagina
– un eseu de maxim 2 pagini în care sa prezinþi o schimbare pe care ai dori sa o aduci sistemului de justitie din România: alege o schimbare, descrie-ne ce ar presupune si cum ar trebui sa arate sistemul dupa implementarea acesteia.

In urma interviurilor, sunt selectati 20 de tineri pentru a face parte din reteaua Lideri pentru Justitie.
Toate costurile legate de program, cu exceptia transportului in Romania, sunt acoperite de catre Programul Statul de Drept Europa de Sud Est al Fundatiei Konrad Adenauer (www.kas.de/rspsoe).
Pentru descrierea programului si mai multe detalii consultati documentele atasate, vizitati pagina http://www.kas.de/leadership sau contactati-ne la doru.toma@kas.de.
Ne gasiti si pe Facebook la adresa http://www.facebook.com/leadersforjustice sau pe canalul nostru de Youtube/LeadersJ unde puteti urmari testimoniale ale participantilor din editiile anterioare.

Ronald Reagan

„Freedom prospers when religion is vibrant and the rule of law under God is acknowledged.”

Official_Portrait_of_President_Reagan_1981Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois – d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) a fost cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii. Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea imperiului comunist din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele două decenii.

Reagan intră în mod activ în politică în 1954, când General Motors îi propune să țină o serie de conferințe în diversele fabrici ale concernului. Reagan își creează un important cerc de relații în lumea financiară și industrială, care, în 1964 îl determină să se consacre în mod exclusiv politicii. Participă la campania pentru alegerile prezidențiale, susținând candidatura reprezentantului republican Barry Goldwater. În 1966, Reagan candidează pentru funcția de guvernator al statului California, obținând o victorie zdrobitoare. Este reales în 1970.
Zece ani mai târziu, în 1980, Reagan este candidat al partidului republican în cursa pentru „Casa Albă”. Obține victoria împotriva președintelui democrat, Jimmy Carter, în starea de spirit a electoratului american, influențată de capturarea ca ostateci a personalului ambasadei americane din Teheran (Iran). Acești ostateci au fost eliberați în timp ce Ronald Reagan presta jurământul de președinte pe Colina Capitoliului din Washington, la 20 ianuarie 1981. În ziua de 30 martie 1981, este rănit în urma unui atentat, în urma căruia va ramane cu hemotorax stâng pentru tot restul vieții. Se vindecă, dar starea sa de sănătate este permanent marcată de diverse afecțiuni în timpul anilor petrecuți la „Casa Albă”.

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru promulgarea legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnata cu FMI

Site-ul Administratiei prezidentiale a publicat lista decretelor semnate luni, 23 septembrie a.c. de catre Presedintele Romaniei.

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti, la 12 septembrie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicita prelungirea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat in vigoare prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011;
• Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013;
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Comercial intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012;
• Decret privind acreditarea domnului Victor Mircea in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Libaneza;
• Decret privind numirea doamnei Iustina Macovei in calitatea de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani;
• Decret privind numirea domnului George Stanica in calitatea de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani.

Cât de abuzive sunt sancţiunile din proiectul noului Cod Rutier

Sancţiunile propuse în proiectul noului Cod Rutier sunt considerate abuzive de reprezentantii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), care cer modificarea acestora, precum şi introducerea de măsuri care să stabilească responsabilităţi şi pentru pietoni şi autorităţile care administrează drumuri.

UNTRR solicită în acest sens o reexaminare a cuantumului amenzilor şi a sancţiunilor complementare propuse prin proiectul Codului Rutier.

„Sancţiunile propuse prin proiectul de Ordonanţă de Urgenţă sunt abuzive, întrucât se propun amenzi de până la 16.000 lei, ceea ce însumează valoarea a 20 de salarii, în condiţiile în care salariul minim garantat în plată este de 800 lei. Având în vedere acest aspect, UNTRR solicită ca sancţiunile să fie progresive şi proporţionale”, se arată într-un comunicat al UNTRR.

Potrivit sursei citate, proiectul de act normativ are un impact deosebit de grav pentru şoferii profesionişti, având în vedere că sancţiunea complementară de suspendare a dreptului de conducere (dreptul la muncă) se poate dispune de la 30 de zile şi dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, între 120 şi 180 de zile pentru depăşirea vitezei şi până la 5 ani ca sancţiune administrativă (în caz de accident din care rezultă vătămarea corporală sau decesul unei persoane, când instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceprea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penale, încetarea urmăririi penale, achitarea ori încetarea procesului penal cu aplicarea unei sancţiuni administrative).

„Pentru o soluţionare rapidă, UNTRR propune o dezbatere publică în acest sens, luând în considerare impactul aplicării sancţiunilor propuse asupra conducătorilor auto, şi solicită elaborarea unui proiect de responsabilizare a tuturor participanţilor la trafic (atât educarea comportamentului conducătorilor auto, a pietonilor, a bicicliştilor cât şi sporirea gradului de implicare a autorităţilor). De asemenea, se doreşte punerea în discuţie a procesului de îmbunătăţire a factorilor ce influenţează siguranţa rutieră (paşii care trebuie parcurşi pentru o infrastructură mai sigură, pentru străzi fără trafic agresiv şi pentru creşterea siguranţei mediului lateral al drumurilor)”, se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii transportatorilor apreciază că şoferii profesionişti sau amatori nu pot fi consideraţi responsabili unici pentru siguranţa rutieră din România şi de aceea solicită amendarea proiectului de act normativ în scopul introducerii în context a îndatoririlor şi răspunderii pietonilor (în caz de nerespectare a regulilor de circulaţie sau de semnalizare necorespunzătoare), precum şi a autorităţilor şi instituţiilor publice care au în administrare sau concesiune drumuri publice, poduri sau pasaje pietonale sau la nivel cu cale ferată (în caz de nefuncţionare sau funcţionare defectuoasă).

„Menţionăm că UNTRR a solicitat autorităţilor crearea unui sistem de monitorizare a încasării amenzilor aplicate străinilor, pentru a se înceta discriminarea românilor la ei acasă şi considerăm că acest aspect trebuie soluţionat prin modificările ce pot fi aduse la OUG 195/2002. Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de importanţa acestui act normativ pentru evoluţia ulterioară a domeniului pe care îl reprezentăm, UNTRR solicită Guvernului să demareze proiecte de educaţie rutieră şi campanii de conştientizare socială, care să aibă ca obiectiv principal instruirea participanţilor la trafic în scopul sporirii siguranţei rutiere”, mai arată transportatorii.

Aceştia solicită, totodată, creşterea numărului de controale în trafic precum şi creşterea profesionalismului organismelor implicate în formarea profesională cu menţiunea că rolul autorităţilor trebuie să fie preventiv şi nu reactiv.

UNTRR este o organizaţie profesională, având 13.000 membri – operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.

Noul Cod Rutier se află în dezbatere publică şi ar urma să fie aprobat de Guvern săptămâna viitoare.

Sursa: incomemagazine.ro